Strona główna Wydarzenia Świdnica Razem przeciw przemocy w rodzinie

Razem przeciw przemocy w rodzinie

0

„Razem skuteczniej” to nazwa świdnickiej kampanii na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Jej celem jest usprawnienie działań, które mają służyć mieszkańcom Świdnicy uwikłanym w problem przemocy w rodzinie. Komenda Powiatowa Policji oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy 12 grudnia w siedzibie Komendy przy ul. Jagiellońskiej 23 organizuje spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Świdnicy, osób zaangażowanych w pracę grup roboczych z terenu miasta oraz przedstawicieli zespołów interdyscyplinarnych pozostałych gmin z powiatu świdnickiego.

Spotkanie będzie połączone z warsztatami: „Symulacja pracy grup roboczych”. Celem warsztatów i samego spotkania jest usprawnienie procedury „Niebieskiej karty”, w tym upowszechnienie rozwiązywania problemów związanych z przemocą w rodzinie przy wykorzystaniu metody pracy interdyscyplinarnej. Warsztaty poprowadzone zostaną według przygotowanego wcześniej scenariusza, w warunkach jak najbardziej przypominających codzienne wyzwania spotykające nas w pracy, co pozwoli na przeanalizowanie dotychczasowych metod pracy. Warsztaty poprowadzone zostaną przez dwóch trenerów z Małopolskiego Centrum Profilaktyki – mówi Dorota Szyłobryt, kierownik Działu Pomocy Społecznej MOPS w Świdnicy.

Wcześniej, bo 20 listopada Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował pierwsze warsztaty dla 20 osobowej grupy – przedstawiciele pomocy społecznej, policji, sądu, oświaty i ochrony zdrowia. 10 grudnia (ul. Długa 33 – Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych) oraz 11 grudnia (ul. Westerplatte – siedziba MOPS) w Świdnicy kolejne 40 osób reprezentujących wspomniane instytucje uczestniczy w warsztatach „Symulacja pracy grup roboczych”.

Na realizację projektu miasto przeznacza fundusze w wysokości 8 tys. zł.