Worsa donosi do prokuratury, Zalewska do NIK

  11

  Coraz goręcej wokół tzw. łącznika do autostrady. Największa drogowa inwestycja powiatu świdnickiego ma być ukończona w sierpniu, tymczasem jej przebieg bada już prokuratura i niewykluczone, że wkrótce dołączy Najwyższa Izba Kontroli. Jedno doniesienie złożył starosta Zygmunt Worsa, drugie poseł Prawa i Sprawiedliwości Anna Zalewska.

  – Zawiadomienie złożyłem już 28 kwietnia – ujawnił Swidnica24.pl starosta. Dlaczego, skoro on głównym odpowiedzialnym za przebieg inwestycji? – Mam dość pomówień o przeszacowane kwoty za odkupione pod drogę grunty i manipulowanie  przy przebiegu drogi. Chcę, by wreszcie rozwiać wszelkie wątpliwości.

  Świdnicka prokuratura odmówiła prowadzenia sprawy i decyzją Prokuratora Okręgowego dochodzenie przekazano do  Prokuratury Rejonowej w Wałbrzychu. Sprawdzany jest wyłącznie wątek związany ze wykupem gruntów i procedur wytyczania przebiegu drogi.

  Na nieprawidłowości m.in. w tej kwestii wskazywała po kontroli Komisja Rewizyjna Rady Powiatu, wyliczając, że mogło dojść do nawet 10-krotnego przepłacenia za tereny pod łącznik. Na ustalenia Komisji powołuje się poseł Anna Zalewska, która dzisiaj złożyła zawiadomienie do Najwyższej Izby Kontroli:

  Szanowny Pan

  Jacek Jezierski

  Prezes

  Najwyższej Izby Kontroli

  Powołując się na art. 20 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. ,,o wykonywaniu mandatu posła i senatora” wnoszę o pilne przeprowadzenie kontroli inwestycji pn. „Budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajowa nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ulicą Stęczyńskiego w Świdnicy”  prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Świdnicy.

  UZASADNIENIE

  Przeprowadzona w ostatnich 3 miesiącach tego roku przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Świdnickiego kontrola problemowa największej, prowadzonej bezpośrednio przez  Starostwo Powiatowe w Świdnicy inwestycji pn. „Budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajowa nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ulicą Stęczyńskiego w Świdnicy” wykazała szereg nieprawidłowości, które w mojej ocenie winny zostać zweryfikowane przez wyspecjalizowany i niezależny organ kontroli, jakim jest Najwyższa Izba Kontroli.

  Analiza dokumentów objęła proces przygotowawczy, jak i samą realizację inwestycji w latach 2006-2010.

  W badanym obszarze m.in. stwierdzono;

  1.            wadliwy sposób zawierania umów przez strony,

  2.            nieprawidłowości w wycenie, wysokości, i sposobie wypłaty odszkodowań z tytułu wykupu nieruchomości pod przedmiotową inwestycję, a także niezgodne z prawem wydatkowanie środków własnych powiatu na ten cel,

  3.            nieprawidłowy sposób ustalenia wynagrodzenia inżyniera kontraktu,

  4.            nieprawidłowości w zakresie wyboru trybu udzielania zamówień publicznych związanych z tą inwestycją, w szczególności robót dodatkowych,

  5.            zaniedbania w zakresie realizacji dochodów ze środków zewnętrznych za rok 2010, (liczne nieprawidłowości w składaniu wniosków o płatność, co doprowadziło do nieuzasadnionego zaangażowania środków własnych powiatu).

  Mój niepokój budzi skala wykazanych zaniedbań, które biorąc pod uwagę społeczny charakter pracy radnych i brak profesjonalnych narzędzi i instrumentów kontroli inwestycji, mogą być zdecydowanie większe.

  W mojej ocenie inwestycja ta winna zostać jak najszybciej poddana szczegółowej kontroli, tym bardziej, że jest ona w dużej części finansowana ze środków zewnętrznych, w tym funduszy europejskich.

  W załączeniu przekazuję protokół kontroli komisji rewizyjnej wraz z wnioskami, a także zastrzeżenia Starosty Powiatu Świdnickiego.

  Poseł RP

  Anna Zalewska

  Zygmunt Worsa komentuje, że takiego ruchu mógł się spodziewać. Dodaje, że inwestycja i tak będzie jeszcze przez wiele instytucji szczegółowo kontrolowana. Natomiast w najbliższą środę starosta złoży na ręce przewodniczącego Komisji Rewizyjnej odpowiedź na zalecenia pokontrolne.

  asz

  Poprzedni artykułCzujny policjant po służbie
  Następny artykułWeekend na podwójnym gazie