VIII sesja Rady Gminy

  0

  Przewodnicząca Rady Gminy Świdnica zwołuje VIII sesję Rady Gminy Świdnica 14.03.2011 r. o godz. 11.00 w sali narad Urzędu Gminy w Świdnicy.

  Porządek obrad:
  1. Otwarcie VIII sesji Rady Gminy Świdnica i stwierdzenie quorum.
  2. Wyznaczenie sekretarza obrad.
  3. Wnioski do porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołów z obrad poprzedniej VII sesji.
  5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
  6. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
  7. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1) zmiany budżetu gminy na 2011 r.,
  2) wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy  środków stanowiących fundusz sołecki,
  3) celowości wniesienia przez Gminę Świdnica wkładu pieniężnego do Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. i objęcia udziałów,
  4) zaciągnięcia pożyczki na realizację inwestycji „Przebudowa drogi gminnej we wsi Lutomia Górna wraz z odwodnieniem, działka nr 500”,
  5) zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości,
  6) nadania nazwy ulicy „Wrzosowa” w obrębie Pszenno,
  7) wyrażenia zgody na zamianę działki nr 381/9 położonej w Bystrzycy Górnej będącej własnością Gminy Świdnica na działkę nr 13/1 położoną w Witoszowie Górnym stanowiącej współwłasność osób fizycznych,
  8 wyrażenia zgody na ustanowienie służebności na rzecz EnergiaPro Spółka Akcyjna (i każdoczesnego właściciela Linii) na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Świdnica.

  8. Zapytanie, interpelacje i wolne wnioski.
  9. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Świdnica o działalności w okresie między sesjami.
  10. Sprawozdania z pracy stałych komisji między sesjami.
  11. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wolne wnioski.
  12. Sprawy różne.
  13. Zakończenie VIII sesji Rady Gminy Świdnica.

  Poprzedni artykułZnajdą miejsca w przedszkolach?
  Następny artykułWieczory z kinem rosyjskim