Strona główna 0_Slider Świdnica z budżetem na 2023 rok. Zadłużenie miasta wyniesie 112 milionów złotych,...

Świdnica z budżetem na 2023 rok. Zadłużenie miasta wyniesie 112 milionów złotych, konieczne będzie zaciągnięcie kolejnego kredytu

0

To budżet na czas kryzysu, budżet oszczędności i kontynuacji – zaznaczała prezydent Świdnicy omawiając projekt budżetu miasta na 2023 rok, który w piątek został przyjęty większością głosów przez Radę Miejską. Uchwała ustalająca miejskie finanse na przyszły rok przewiduje cięcia w zakresie nowych inwestycji, a także zakłada deficyt budżetowy w wysokości przeszło 6 mln złotych i przeznaczenie ponad 12 mln złotych na obsługę zadłużenia.

Zgodnie z przyjętą uchwałą budżetową, dochody miasta w 2023 roku mają wynieść ponad 305 mln 426 tys. złotych, natomiast wydatki mają pochłonąć blisko 311 mln 719 tys. złotych, z czego na wydatki majątkowe (w tym m.in. inwestycje oraz zakupy inwestycyjne) miałoby trafić w sumie ponad 48 mln 812 tys. złotych. Deficyt wyniesie w przyszłym roku ponad 6 mln 294 tys. złotych.

Budżet zakłada też, że zadłużenia miasta na koniec 2023 roku wyniesie ponad 112 mln 106 tys. złotych. W celu pokrycia przyszłorocznego deficytu, na 2023 rok planowane jest zaciągnięcie kredytu w wysokości 7 mln 750 tys. złotych. W ramach przyszłorocznego budżetu przewidziano spłatę zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości niemal 10 mln 244 tys. złotych oraz przeznaczenie blisko 12 mln 44 tys. złotych na obsługę zadłużenia.

To budżet na czas kryzysu, budżet oszczędności i kontynuacji. Ostatnie lata to czas wielu wyrzeczeń i ograniczeń finansowych, dlatego też bardzo roztropnie i uważnie zaplanowaliśmy wydatki miasta na 2023 rok. Niestety zmuszeni jesteśmy do mocnego cięcia wydatków inwestycyjnych. Kontynuować będziemy rozpoczęte projekty, czyli m.in. budowę budynku mieszkalnego przy ulicy Leśnej czy też przebudowę podwórek w śródmiejskiej przestrzeni. Zmniejszone dochody zmuszają nas do szukania oszczędności w takich sferach jak: administracja publiczna, sport, kultura czy utrzymanie miasta – mówiła prezydent Świdnicy, Beata Moskal-Słaniewska.

Do roku 2019 planowanie miejskich finansów i wydatków było czynnością dość stabilną, było czymś z gruntu przewidywalnym. Patrząc na rozwój gospodarki, patrząc na dane, które otrzymywaliśmy także z ministerstwa finansów mogliśmy budżet planować w sposób spokojny, uwzględniając wszystkie aspekty realizacji potrzeb mieszkańców, uwzględniając potrzeby rozwojowe, planując inwestycje w taki sposób, aby były one spełnieniem postulatów mieszkańców i radnych. Cztery lata temu rozpoczęły się procesy, które dzisiaj skutkują tym, iż nie tylko Świdnica, ale niemal wszystkie miasta w Polsce, sytuacja jest bardzo podobna. Nie znam dziś samorządu miejskiego, który mógłby planować w sposób stabilny oraz bezpieczny swoje dochody i wydatki na rok przyszły, a także lata kolejne. Sygnalizujemy od dawna, że odebrano nam stabilność planowania, odbierając nam dużą część dochodów – zwracała uwagę prezydent, wskazując na odebranie samorządom dużej części udziału w podatku PIT.

Na co trafią środki z budżetu?

Najwięcej środków z budżetu pochłonie oświata, na którą przeznaczono ponad 93 mln zł, z czego subwencja oświatowa to ponad 55 mln zł, resztę miasto dołoży z własnego budżetu. Wydatki w szkołach podstawowych zaplanowano na kwotę ponad 48 mln zł. Utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych to prawie 956 tys. zł. Na wydatki w przedszkolach zaplanowano kwotę ponad 28 mln zł – informuje Magdalena Dzwonkowska, rzecznik świdnickiego magistratu.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska będzie kosztować ponad 50 mln zł. Są to wydatki związane z gospodarką odpadami, gospodarką ściekową i ochroną wód, a także utrzymaniem zieleni, w tym parków. To również koszty oświetlenia i sprzątania ulic, placów i dróg, realizacji programów związanych z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu, utrzymaniem schroniska dla bezdomnych zwierząt. Gospodarka mieszkaniowa to kwota prawie 29 mln zł – wylicza Dzwonkowska.

Na transport miasto wyda ponad 24 mln zł. To między innymi wydatki związane z utrzymaniem dróg publicznych, czyli remonty, utrzymanie czystości i zieleni w pasie drogowym oraz sygnalizacji świetlnej i biletomatów. To także wydatki związane z funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych i dworca autobusowego. Na pomoc społeczną przeznaczono 20 mln zł. To wydatki związane m.in. z utrzymaniem Dziennego Domu Senior-Wigor, klubów seniora, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz ośrodka wsparcia dla bezdomnych. Są to także środki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, dodatki mieszkaniowe i zasiłki, usługi opiekuńcze – dodaje rzecznik.

Nieliczne nowe inwestycje, kontynuacja dotychczasowych zadań

W 2023 roku planuje się wykonanie zadań inwestycyjnych w kwocie ponad 48 mln 812 tys. złotych, co stanowić będzie 15,7% planowanych wydatków budżetu miasta. Większość pozycji wyliczonych w materiałach budżetowych dotyczy inwestycji już rozpoczętych, w tym m.in. kontynuacja przebudowy al. Niepodległości (5 mln 871 tys. zł), kontynuacja rewitalizacji śródmiejskich podwórek w kwartałach Grodzka-Kotlarska i Grodzka-Franciszkańska-Konopnickiej (5 mln 930 tys. zł), kontynuacja budowy kompleksu wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ulicy Leśnej (3 mln 500 tys. zł), kontynuowanie prac projektowych związanych z planowaną budową południowo-zachodniej obwodnicy miasta Świdnicy (800 tys. zł), czy też kontynuowanie wymiany parkomatów w Strefie Płatnego Parkowania (675 tys. zł).

W planach jest kilka nowych inwestycji. Dwa największe zadania będą realizowane przez Świdnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Będzie to budowa budynku mieszkalnego przy ulicy Księcia Bolka II Świdnickiego (15 mln 600 tys. zł) oraz budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Leśnej – w miejscy nieukończonego hospicjum (7 mln 200 tys. zł). Planowane jest również rozpoczęcie II etapu rewitalizacji świdnickich podwórek, obejmującego kwartał przy ulicy Przechodniej oraz kwartał między ulicą 1 Maja a ulicą Marii Konopnickiej (3 mln 50 tys. zł).

Wśród innych zadań i zakupów znalazły się: przebudowa lokali mieszkalnych przy ulicy 1 Maja (280 tys. zł), przebudowa mieszkania przy ulicy Bolesława Chrobrego (500 tys. zł), zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania (160 tys. zł), wymiana centralnego UPSa – jednostki zasilającej sieć komputerową Urzędu Miejskiego (97 tys. zł), przebudowa schodów w Szkole Podstawowej nr 4 (100 tys. zł), budowa parkingu na posesji Przedszkola Miejskiego nr 3 (256 tys. zł), przebudowa wewnętrznych instalacji w Niepublicznej Szkole Podstawowej Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego „Bliżej Dziecka” przy ulicy Jagiellońskiej (1 mln zł), przebudowa Szkoły Podstawowej nr 1 pod względem wymagań przepisów PPOŻ (200 tys. zł).

Większość radnych za przyjęciem budżetu

Za przyjęciem budżetu miasta na 2023 rok opowiedzieli się członkowie klubów Nowa Lewica oraz Platforma Obywatelska, natomiast przeciw byli radni Wspólnoty Samorządowej oraz Prawa i Sprawiedliwości. Przyszłoroczny budżet poparło 13 radnych (Bokszczanin, Dzięcielski, Fasuga, Gadzińska, Grudziński, Kempa, Morańska, Paluszek, Rumiancew-Wróblewska, Wach, Wiercińska, Wołosz, Żurek), 9 było przeciw (Cygan, Jaśkowiak, Lewandowski, Makowski, Nowaczyńska, Ora, Podgórski, Skowrońska-Wiśniewska, Struzik).

23 grudnia przyjęta została także Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023-2035. Za uchwałą w tej sprawie głosowało 13 radnych (Bokszczanin, Dzięcielski, Fasuga, Gadzińska, Grudziński, Kempa, Morańska, Paluszek, Rumiancew-Wróblewska, Wach, Wiercińska, Wołosz, Żurek), 7 było przeciw (Jaśkowiak, Lewandowski, Nowaczyńska, Ora, Podgórski, Skowrońska-Wiśniewska, Struzik) a 2 wstrzymało się od głosu (Cygan, Makowski).

Michał Nadolski
[email protected]

Poprzedni artykułWspólna wigilia mieszkańców Jaworzyny Śląskiej [FOTO]
Następny artykułBył mistrzem i wychował mistrzów. Świdnica pożegnała Daniela Perskiego