Strona główna 0_Slider Społecznicy, samorządowcy, nauczyciele, zasłużeni. Ich pożegnaliśmy w mijającym roku

Społecznicy, samorządowcy, nauczyciele, zasłużeni. Ich pożegnaliśmy w mijającym roku

0

Byli cenionymi nauczycielami, samorządowcami, działaczami społecznymi, sportowcami, duchownymi. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy mieszkańcy powiatu świdnickiego pożegnali wiele osób, które miały znaczący wpływ na życie lokalnych społeczności.

Andrzej Szczepankowski

3 grudnia 2021 roku, w wieku 66 lat zmarł Andrzej Szczepankowski – były radny i wiceprzewodniczący RM w Świebodzicach, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Świdnicy, egzaminator w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Wałbrzychu, Pełnomocnik Wojewody Wałbrzyskiego d/s Jednostek Wojskowych Armii Radzieckiej.

Dzięki jego pracy Świdnica oraz ówczesne województwo wałbrzyskie były pierwszymi w Polsce, które w 1991 roku opuściły wojska sowieckie. Andrzej Szczepankowski z ramienia administracji rządowej kierował akcją zagospodarowania posowieckich obiektów.

Barbara Burak

17 grudnia 2021 roku, w wieku 54 lat zmarła Barbara Burak – radna Rady Powiatu Świdnickiego od 2010 r. i przewodnicząca struktur powiatowych Prawa i Sprawiedliwości. Przez wiele lat związana zawodowo z żarowską filią świdnickiego szpitala Latawiec, gdzie pracowała jako rehabilitantka i fizjoterapeutka.

Zbigniew Zduńczyk

21 grudnia 2021 roku, w wieku 68 lat zmarł Zbigniew Zduńczyk – radny Rady Powiatu Świdnickiego w latach 2006-2010, 2010-2014 i 2018-2023. Reprezentował klub Prawa i Sprawiedliwości.

Jacek Drobny

3 stycznia 2022 roku, w wieku 64 lat zmarł Jacek Drobny – samorządowiec, były prezydent Świdnicy, działacz pierwszej Solidarności.

Urodzony w Świdnicy Jacek Drobny wiele lat swojego życia poświęcił działalności opozycyjnej. W 1980 roku razem z Andrzejem Dziewitem organizował wrocławski Ruch Nowej Kultury. Działał na rzecz rejestracji Niezależnego Zrzeszenia Studentów, brał udział w strajkach studenckich. W stanie wojennym został internowany na okres od stycznia do maja 1982 roku. Po zwolnieniu zajmował się dystrybucją pism drugiego obiegu, współpracował z niejawnymi strukturami „Solidarności” oraz z grupami artystycznymi.

W latach 1990–1991 sprawował urząd prezydenta Świdnicy. W latach 1991-1994 pełnił funkcję prezesa zarządu, zarządcy komisarycznego w spółce Renifer w Świdnicy. W roku 1995 działalność zawodową związał z Towarzystwem Finansowo-Leasingowym, w którym pełnił funkcję członka zarządu, dyrektora handlowego oddziału w Warszawie i dyrektora oddziału we Wrocławiu. W latach 1996-1998 był prezesem zarządu spółki Preem Petroleum Wielkopolska, w roku 2000 objął funkcję wiceprezesa zarządu ds. finansowych Telefonii Dialog, w roku 2006 został wiceprezesem zarządu ds. finansowo-administracyjnych spółki KGHM Cuprum, w latach 2011-2017 pełnił funkcję dyrektora bankowości korporacyjnej PKO Bank Polski, natomiast w maju 2017 roku został powołany na stanowisko prezesa zarządu KGHM TFI. Od października 2019 roku był członkiem zarządu Alior Leasing.

W wyborach samorządowych, które odbyły się w październiku 2018 roku, Jacek Drobny bezskutecznie kandydował z poparciem Prawa i Sprawiedliwości na urząd prezydenta Świdnicy. Uzyskał jednak wówczas mandat radnego Rady Miejskiej w Świdnicy kadencji 2018-2023. Pod koniec listopada 2019 roku zrzekł się samorządowego mandatu.

W 2013 roku został odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarność.

ks. Witold Bronisław Wojewódka

3 stycznia, w wieku 60 lat zmarł ks. Witold Bronisław Wojewódka – wieloletni proboszcz parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Cierniach. Po przyjęciu święceń w 1988 roku został skierowany do pracy w parafii pw. św. Franciszka z Asyżu w Świebodzicach z zadaniem organizowania nowej parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Świebodzicach-Cierniach. Pełnił tu posługę przez ponad 30 lat. Dwa lata temu ze względów zdrowotnych zrezygnował z pełnionej funkcji i od tego czasu przebywał w świdnickim Domu Księży Emerytów.

Marek Szelążek

24 stycznia, w wieku 65 lat zmarł Marek Szelążek – świdnicki działacz opozycyjny, współautor wydawnictwa „Niezależne Słowo” i pierwszy przewodniczący Solidarności w Świdnickim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji.

Marek Szelążek urodził się 9 kwietnia 1957 w Nysie. W 1974 roku Ukończył ZSZ Dokształcającą w Świdnicy. W latach 1971-1978 pracował w Świdnickiej Fabryce Urządzeń Przemysłowych, 1978-1980 w Zakładach Wytwórczych Aparatury Precyzyjnej Mera-Pafal (od 1992 Fabryka Aparatury Pomiarowej Pafal SA) w Świdnicy, 1980-1981 ślusarz remontowy w Świdnickim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji, w 1981 pracownik obsługi technicznej MKK „S” w Świdnicy.

W sierpniu 1980 uczestnik strajku w ŚPWiK; od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego w ŚPWiK, nast. KZ. W 1980 współzałożyciel, do 1981 autor tekstów, redaktor, przepisywacz, organizator druku pism: „Niezależne Słowo” i „Romb”. Kolporter na terenie Dolnego Śląska niezależnych czasopism (m.in. „Robotnika”), broszur, ulotek, wydawnictw Aneksu, Zapisu, NOWej oraz paryskiej „Kultury”.

13 grudnia 1981 został internowany. Zwolniony z Ośrodka Odosobnienia w Kamiennej Górze 20 marca 1982. Był nakłaniany przez SB do wyjazdu z kraju, od 1982 na emigracji w USA. Do 1989 wspierał charytatywnie podziemie w Polsce. 1983-1986 inżynier projektów w Technical Erectors Inc. w Syracuse, 1986-1989 w Victor Industrial w Liverpoolu (USA), 1989-1994 prezes Amexim Associates w Syracuse. 2002-2003 wiceprezes firmy Dionar w Dzierżoniowie; 2007-2008 tłumacz w GMCC tamże.

Sebastian Banaszczyk

2 lutego, w wieku 47 lat zmarł Sebastian Banaszczyk – świdniczanin, aktor Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie, pedagog i muzyk.

Sebastian Banaszczyk urodził się w 1975 roku w Świdnicy. Był absolwentem Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu. Z częstochowskim teatrem im. Adama Mickiewicza był związany od 1999 roku. Współpracował także z Teatrem Dramatycznym w Wałbrzychu i krakowskim Teatrem STU. Jak przywołuje częstochowska Gazeta Wyborcza, jako aktor zagrał m.in. w „Ślubach panieńskich” (reż. Andrzej Łapicki), „Ca-stingu” (reż. Maciej Sobociński), „Kordianie” (reż. Bożena Suchocka), „Ożenku” (reż. Gabriel Gietzky), „Patrz, słońce zachodzi” (reż. Bronisława Nowicka).

Od 2006 roku jako Bionulor prowadził autorski projekt muzyczny według własnej metody twórczej nazwanej „100% sound recycling”. Skomponował muzykę do spektaklu „Życie: trzy wersje” Yasminy Rezy w reżyserii Piotra Machalicy, „Koriolan” Williama Szekspira w reżyserii Gabriela Gietzky’ego (Teatr Powszechny w Warszawie), a także do monodramu Sylwii Oksiuty-Warmus „SkazaNa”.

Ryszard Chmiel

10 lutego, w wieku 57 lat zmarł pochodzący z Lutomi artysta Ryszard Chmiel.

Jego prace zostały wykorzystane do projektu okładki płyty Martyny Jakubowicz pt. Tylko Dylan (Sony BMG 2005) oraz projektu karcianej okładki książki Mirosława Sośnickiego pt. Astrachowka (Wydaw. MTM 2005).

Dwukrotnie został laureatem I nagrody w konkursie WALOR. Jego prace znajdują się w przeważającej mierze w prywatnych kolekcjach w Niemczech, Stanach Zjednoczonych, Rosji, Czechach i Polsce.

Irena Markowiak-Kozicka

18 lutego, w wieku 76 lat zmarła Irena Markowiak-Kozicka – wieloletni członek Zarządu Oddziału ZNP w Świdnicy, członek Zarządu Oddziałowej sekcji Emerytów i Rencistów. W październiku 1992 roku odznaczona Złotym krzyżem Zasługi.

Amanda Rożańska-Baranowicz

25 lutego, w wieku 95 lat zmarła Amanda Rożańska-Baranowicz – honorowa obywatelka Strzegomia, niezwykle szanowana i zasłużona dla szeroko pojętej strzegomskiej kultury.

Amanda Rożańska-Baranowicz urodziła się 12 marca 1926 roku w Woli Korybutowieckiej. Od chwili zatrudnienia w Jaroszowskich Zakładach Materiałów Ogniotrwałych związała się ze Strzegomiem i rozpoczęła działalność społeczną na rzecz Ziemi Strzegomskiej, która trwa do dnia dzisiejszego. W latach 70-tych była radną Rady Miejskiej w Strzegomiu. Występowała w obronie strzegomskich zabytków kultury materialnej, które w tamtych czasach popadały w coraz większą ruinę. W 1975 r. była jednym z inicjatorów założenia Towarzystwa Miłośników Ziemi Strzegomskiej, które w 2020 r. obchodziło jubileusz 45-lecia swojej działalności. Przez wiele lat pełniła funkcję prezesa Zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Strzegomskiej (TMZS), była też jego honorowym prezesem.

Amanda Rożańska-Baranowicz wykazała się wieloma inicjatywami kulturalnymi związanymi z ochroną dziedzictwa regionalnego. Władze Strzegomia, doceniając zaangażowanie społeczne, nadały jej tytuł „Zasłużony dla miasta Strzegomia”. Na początku lat 90. była inicjatorką nawiązania współpracy z organizacją byłych mieszkańców niemieckich Strzegomia (Bundesheimatgruppe Striegau). Była także twórczynią projektu pomnika Księżnej Anny, która nadała w 1242 roku prawa miejskie miastu Strzegom. Pomnik usytuowano w 2009 roku na strzegomskich plantach. 30 marca 2016 roku Rada Miejska w Strzegomiu nadała jej tytuł Honorowego Obywatela Strzegomia.

Leon Niekrasz

7 marca, w wieku 83 lat zmarł Leon Niekrasz – mgr inż. budownictwa, zasłużony dla środowiska technicznego Dolnego Śląska, od 1976 roku członek Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa (PZITB) oraz władz Naczelnej Organizacji Technicznej w Świdnicy (w latach 1985 – 1987 pełnił funkcję przewodniczącego NOT-Świdnica).

Współorganizował Świdnickie Dni Nauki i Techniki. Był pomysłodawcą i organizatorem wielu działań w Klubie Inteligencji Świdnickiej Baszta, działającym przy NOT Świdnica. Miał ogromne zasługi dla harcerstwa w Świdnicy. Członkiem ZHP został w 1957 r. Pełnił funkcję drużynowego 1. Świdnickiej Drużyny Harcerzy im. księcia Bolka Świdnickiego. Był członkiem Kręgu Instruktorskiego „Wiarusy” od początku jego powstania, tj. w 1981 r. W 1965 r. został kwatermistrzem hufca, a następnie członkiem rady i komendy hufca. Jako kwatermistrz sprawował obowiązki pełnomocnika komendanta ds. budowy Harcerskiego Ośrodka Obozowego w Niesulicach. Z ramienia komendy hufca przez wiele lat odpowiadał za prawidłowe funkcjonowanie Rady Przyjaciół Harcerstwa. Przez wiele lat był sekretarzem Światowego Związku Żołnierzy AK Obwód Świdnica.

Za swoją działalność wielokrotnie wyróżniany, w tym: Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Srebrną i złotą Odznaką PZITB, Srebrną, złotą i diamentową Odznaką Honorową NOT, Srebrną Odznaką „Zasłużony dla Dolnego Śląska”, medalem „Zasłużony dla miasta Świdnicy”, Złotym Krzyżem za Zasługi dla ZHP, a także Honorowym Tytułem Instruktor-Senior ZHP.

Henryk Panek

24 marca, w wieku 55 lat zmarł Henryk Panek – świdniczanin, instruktor podharcmistrz świdnickiego Hufca ZHP, zaangażowany w projekt „Świdnica na rowery”, wieloletni pracownik SP ZOZ w Świdnicy.

Ryszard Nowak

26 marca, w wieku 83 lat zmarł Ryszard Nowak – współwłaściciel DFS Motors, z wykształcenia technik mechanik. W 1967 roku założył pierwszy zakład rzemieślniczy, świadczący usługi motoryzacyjne. Był jednym z założycieli i pierwszym prezesem Automobilklubu Sudeckiego i jego prezesem honorowym. Jako kierowca rajdowy wielokrotnie uczestniczył w zawodach rajdowych, zdobywając wiele tytułów. Zdobył puchar dla najlepszego kierowcy rajdowego Dolnego Śląska w 1977 r., był laureatem XVIII Plebiscytu Sportowego Trybuny Wałbrzyskiej „Najlepszy Sportowiec Roku”. Został odznaczony złotą odznaką PZMot, złotą odznaką Automobilklubu Polski i medalem Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej i Turystyki Województwa Wałbrzyskiego. Laureat Statuetki Przedsiębiorczości w 2007 r. za wzorowe prowadzenie działalności handlowej. W 2010 r. odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi. Przez wiele lat pełnił różne funkcje w zarządzie SPiKŚ, był skarbnikiem, przewodniczącym Komisji Rewizyjnej oraz jej członkiem, przewodniczącym Sądu Koleżeńskiego.

Jerzy Gaszyński

29 lipca, w wieku 70 lat zmarł Jerzy Gaszyński – pasjonat siatkówki, lokalnej historii. Pomysłodawca budowy Studni Narodów na pl. Grunwaldzkim – symbolu pamięci o dawnych mieszkańcach Świdnicy narodowości polskiej, czeskiej i niemieckiej. Twórca miejsca pamięci po najsłynniejszym lotniku pierwszej wojny światowej Manfredzie von Richthofenie i pierwszego miejskiego portalu internetowego – dziennik.swidnica.pl. Fotoreporter prasy lokalnej i regionalnej. Z uporem zabiegał o reaktywowanie świdnickiej piłki siatkowej kobiet.

Stanisław Kowalski

5 kwietnia, w wieku 112 lat zmarł Stanisław Kowalski – znany na całym świecie ze swoich osiągnięć lekkoatletycznych i doceniany za przezwyciężanie barier, hart ducha i pozytywne nastawienie do życia.

Stanisław Kowalski urodził się 14 kwietnia 1910 roku i do końca lat trzydziestych ubiegłego stulecia mieszkał w Rogówku (gmina Gowarczów, powiat konecki, województwo świętokrzyskie). Po poślubieniu żony Władysławy przeprowadził się do niedalekiej Brzeźnicy, gdzie przebywał do 1952 roku. Wówczas, w związku z poszerzaniem granic poligonu wojskowego, zmuszony został do opuszczenia nowo wybudowanego domu. Na Dolnym Śląsku osiedlił się w miejscowości Krzydlina Wielka w powiecie wołowskim. Prowadząc niewielkie gospodarstwo rolne pracował również na kolei jako dróżnik. W Świdnicy mieszka nieprzerwanie od 17 maja 1979 roku. Doczekał się czworga dzieci, 8 wnucząt, 9 prawnucząt i 5 praprawnucząt. W 2015 roku został uhonorowany Złotym Krzyżem Zasługi.

Stanisław Kowalski ma na swoim koncie imponującą lista sportowych osiągnięć. W maju 2014 roku świdnicki lekkoatleta ustanowił rekord Europy w biegu na 100 m w swojej kategorii wiekowej z czasem 32,79 sekundy. Na Drużynowych Halowych Mistrzostwach Polski Województw Weteranów w Toruniu w grudniu 2014 ustanowił w kategorii wiekowej powyżej 100 lat rekordy świata w biegu na 60 m (19,72 sek.) i w pchnięciu kulą (5,08 m), a na halowych mistrzostwach Europy w 2015 roku zdobył w swojej kategorii wiekowej złoty medal w biegu na 60 metrów z czasem 20,27 sekundy i złoty medal w pchnięciu kulą z wynikiem 5,07 m.

Tadeusz Duśko

7 maja, w wieku 83 lat zmarł Tadeusz Duśko – wieloletni sołtys Nowic, społecznik, członek Ochotniczej Straży Pożarnej, odznaczony tytułem „Zasłużony dla gminy Jaworzyna Śląska”.

Tadeusz Duśko przez wiele lat pełnił funkcję sołtysa Nowic. Mimo ciężkiej pracy na roli zawsze znajdywał czas na działalność społeczną. W latach 1962-1998 był strażakiem w OSP Nowice. 14 kwietnia 1998 roku otrzymał złoty medal za zasługi dla pożarnictwa. W 2006 roku po raz pierwszy został wybrany na sołtysa. Od zawsze aktywnie działał na rzecz mieszkańców wsi i parafii w Wierzbnej. W 2014 roku był nominowany przez wojewodę dolnośląskiego do tytułu sołtys roku 2013. Aktywnie działał w stowarzyszeniu „Nowice – nasza wieś”. Dzięki jego inicjatywie podjęto prace mające na celu stworzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców w koziarni. Organizował sprzęt, zachęcał mieszkańców do pracy społecznej. Integrował mieszkańców, dbał o tradycję i estetykę wsi.

ks. Ludwik Sosnowski

8 czerwca, w wieku 83 lat zmarł ks. Ludwik Sosnowski, były proboszcz parafii pw. św. Stanisława i św. Wacława w Świdnicy. Święcenia kapłańskie przyjął w 1963 roku. Najpierw został skierowany jako wikariusz do Ząbkowic Śląskich, a po studiach na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim trafił do katedry wrocławskiej. Posługę kapłańską pełnił także w Węglińcu i Jeleniej Górze. Od 1984 do 1995 roku był proboszczem parafii pw. świętych Stanisława i Wacława, obecnie katedralnej. W latach 1995 – 2014 był proboszczem w Miękini. Od 6 lat przebywał na emeryturze.

Maria Grabek

30 czerwca, w wieku 72 lat zmarła Maria Grabek – wieloletnia nauczycielka II Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy. – Pani Profesor była wychowawcą, nauczycielem fizyki wielu pokoleń uczniów II Liceum Ogólnokształcącego oraz Liceum dla Dorosłych. Przygotowywała uczniów do olimpiad, konkursów fizycznych w klasach matematyczno-fizycznych. Rozwijała pasję uczniów do nauki fizyki. Pani Maria Grabek była nauczycielką od 1972 roku, w 1998 przeszła na emeryturę, ale pracowała jeszcze do 2011 roku. Pani Maria Grabek za swoja pracę została odznaczona Nagrodą Kuratora. Od 1986 roku pełniła funkcję prezesa Ogniska ZNP w szkole. Była przewodniczącą Okręgowej Sekcji Szkolnictwa Ogólnokształcącego – wspominała kadra szkoły.

Edward Madaliński

6 lipca, w wieku 48 lat zmarł Edward Madaliński – zawodnik Świdnickiego Klubu Piłki Ręcznej (wychowanek Bel-Polu Świdnica). Popularny „Edek” był znakomitym bramkarzem i niezwykle barwną postacią. Poza Świdnicą grał między innymi w Belgii, Siódemce Miedzi Legnica, AZS-ie Zielona Góra, Realu Astromal Leszno, Olimpie Grodków, czy Żagwi Dzierżoniów.

Ryszard Pietrzykowski

9 lipca, w wieku 72 lat zmarł Ryszard Pietrzykowski. – Absolutna legenda świdnickiej piłki ręcznej i naszego klubu. Członek pierwszej drużyny Elmotu z 1974 roku, wieloletni trener, a przede wszystkim niezwykły człowiek – człowiek z sercem na dłoni, oddany do reszty klubowi, swoim zawodnikom, dyscyplinie. Przez jego ręce „przewinęły się” setki świdnickich piłkarzy ręcznych – wielu z nich to właśnie on zaraził na lata pasją do szczypiorniaka – wspominali przedstawiciele Świdnickiego Klubu Piłki Ręcznej.

ks. Stanisław Panewski

13 lipca, w wieku 70 lat zmarł ks. Stanisław Panewski – w latach 1999-2022 proboszcz parafii rzymskokatolickiej w Mokrzeszowie. Honorowy kanonik Kapituły Kolegiackiej w Wałbrzychu.

Święcenia kapłańskie przyjął w1977 r. Jako wikariusz posługiwał w parafii Zesłania Ducha Świętego w Boguszowie Gorcach (1977-1980), w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Sulikowie (1980-1982), w parafii św. Marcina w Jaworze (1982-1989). Następnie w Goliszowie pełnił funkcję rektora w samodzielnym ośrodku duszpasterskim. W tym samym roku został proboszczem w parafii św. Jadwigi Śląskiej w Tomaszowie Bolesławieckim, gdzie posługiwał przez 10 lat. W 1999 r. objął urząd proboszcza w Mokrzeszowie, który piastował do 31 marca 2022 r. Ostatnie miesiące zmagał się chorobą nowotworową najpierw w domu księży emerytów, a później w hospicjum Ojca Pio.

Krystyna Lasek

25 lipca, w wieku 74 lat zmarła Krystyna Lasek – działaczka społeczna, pedagog, wieloletnia dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdnicy, współtwórczyni i wieloletnia prezes Świdnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Zasłużona dla Świdnicy.

W latach 90. XX wieku Krystyna Lasek tworzyła i działała na rzecz Stowarzyszenia Inicjatywa Wobec Zagrożeń „ANAN”. W 2007 roku współtworzyła Świdnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku i była jego wieloletnim prezesem. W 2015 roku była pomysłodawczynią utworzenia Regionalnej Koalicji na Rzecz Zdrowego Starzenia, w której aktywnie uczestniczyła z ramienia Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W projekt ten zaangażowało się wiele gmin, stowarzyszenia i Społeczna Akademia Nauk. Była współzałożycielką działającej od 2015 roku Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku. W latach 2016-2020 była członkiem Rady do spraw Polityki Senioralnej – organu opiniodawczo-doradczego Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rekomendującego kierunki funkcjonowania w zakresie niedyskryminującego, spójnego i skoordynowanego systemu działań skierowanych na tworzenie przestrzeni publicznej przyjaznej osobom starszym.

Krystyna Lasek znana była także ze swojej wieloletniej działalności jako dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdnicy. Związana była ze szkołą ponad 40 lat. Była jej uczennicą, potem nauczycielką, wreszcie dyrektorką. Przeprowadziła szkołę przez wiele zmian, dbając zarówno o jej rozwój, jak i dobro uczniów. W latach 2001-2008 była pełnomocnikiem dziekana oddziału zamiejscowego w Świdnicy Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

W 2018 roku została wyróżniona tytułem Zasłużonej dla Miasta Świdnicy.

Maria Leśniak

18 sierpnia zmarła Maria Leśniak – wieloletnia nauczycielka w II Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy. – Pani Maria Leśniak była wychowawcą, nauczycielem języka polskiego, języka rosyjskiego wielu pokoleń uczniów II LO. Uczniowie osiągali dobre wyniki na egzaminach wstępnych na wyższe uczelnie i olimpiadach przedmiotowych. Pracowała aktywnie w zespole samokształceniowym nauczycieli szkół średnich dzieląc się swoim doświadczeniem z innymi nauczycielami. Zostawiła trwały ślad w historii naszej szkoły – wspominała kadra szkoły.

Tadeusz Bortnik

24 sierpnia, w wieku 91 lat zmarł pułkownik rezerwy Tadeusz Bortnik – prezes świdnickiego oddziału Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, oddany sprawom kombatantów i sprawom Świdnicy, a także wieloletni nauczyciel przedmiotów elektrycznych w Zespole Szkół Budowlano-Elektrycznych w Świdnicy.

Tadeusz Bortnik został odznaczony Orderem Odrodzenia Polski na wniosek ministra obrony narodowej za bohaterskie czyny w walce z najeźdźcą niemieckim oraz za gorliwą pracę i sumienne wykonywanie obowiązków służbowych.

Sławomir Kaptur

9 września, w wieku 59 lat zmarł Sławomir Kaptur – przedsiębiorca, współzałożyciel stowarzyszenia Małżeństwo Rodzina i współinicjator Orszaków Trzech Króli w Świdnicy.

Stefania Sarnicka

12 września, w wieku 94 lat zmarła Stefania Sarnicka – wieloletnia nauczycielka II Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy. Sarnicka uczyła języka polskiego w II LO w Świdnicy w latach 1955-1985, w latach 1972-1973 i 1978-1980 była wicedyrektorem szkoły.

Ryszard Latko

1 października, w wieku 81 lat zmarł Ryszard Latko – dramaturg, scenarzysta i powieściopisarz, który od 1966 roku mieszkał i tworzył w Świdnicy. Jego kariera literacka zaczęła się w roku 1974. Zadebiutował wówczas w miesięczniku OPOLE fragmentami powieści „Wieś pod Bykiem”. W 1976 roku w XV Konkursie Debiutu Dramaturgicznego teatru Ateneum w Warszawie otrzymał I nagrodę za sztukę „Tato, tato, sprawa się rypła”, napisaną gwarą okolic Wadowic. Jej prapremierę przygotował Teatr im. W. Bogusławskiego w Kaliszu. Rok później, na XVIII Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych we Wrocławiu autorowi „Tato, tato…” przyznano indywidualną nagrodę za „Udany debiut teatralny”, a jego sztuka stała się wkrótce przebojem teatralnym scen zawodowych i amatorskich w Polsce i za granicą. W sezonach teatralnych 1976/77 i 1977/78 „Tato, tato…” znalazła się na czele listy sztuk polskich gromadzącą najliczniejszą widownię. W 1985 roku dramat doczekał się adaptacji filmowej „Sprawa się rypła” w reżyserii Janusza Kidawy.

Ryszard Latko był autorem słuchowisk radiowych, scenariuszy filmowych, m.in. do filmu „Żeniac”, serialu telewizyjnego „Szanowny Pan Szczepan Żmuda” wraz z jego adaptacją beletrystyczną, a także aktualnej powieści regionalnej „Rodzina Świdnickich” pisanej i publikowanej w tygodniowych odcinakach. W jego dorobku znalazły się również opowiadania, wiersze, monodramy, szkice literackie i teksty publicystyczne zamieszczane w miejscowej prasie.

Sztuki Ryszarda Latki cieszyły się dużą popularnością w kraju (wystawiane były w teatrach w Kaliszu, Opolu, Koszalinie, Bielsku-Białej, Zielonej Górze, Płocku, Olsztynie, Warszawie, Łodzi, Bydgoszczy, Rzeszowie, Gdyni, Grudziądzu, Zabrzu, Krakowie, Wałbrzychu i Legnicy) oraz za granicą (Węgry, Czechosłowacja, Australia). W 2015 roku otrzymał nagrodę prezydenta Świdnicy w dziedzinie kultury.

Zbigniew Kosarzewski

25 października, w wieku 73 lat zmarł Zbigniew Kosarzewski, wieloletni dyrektor Miejskiego Biura Przetargów w Urzędzie Miejskim w Świdnicy, ministerialny ekspert w obszarze zamówień publicznych, zasłużony działacz Polskiego Związku Łowieckiego.

Zbigniew Kosarzewski za miejskie przetargi odpowiadał do emerytury, na którą przeszedł w 2015 roku. W 2011 roku Minister Gospodarki powołał go na eksperta w obszarze zamówień publicznych. W konkursie na ekspertów zewnętrznych w zakresie zamówień publicznych ogłoszonym przez Departament Funduszy Europejskich w Ministerstwie Gospodarki wystartowało 110 osób z całej Polski. Spośród kandydatów komisja oceniająca wybrała 31 osób. W latach 2012-2013 odpowiadał za likwidację Inwestycji Świdnickich, spółki powołanej m.in. do budowy aquaparku w Świdnicy.

Kosarzewski aktywnie działał w Polskim Związku Łowieckim. Był członkiem koła łowieckiego „Knieja”, w którym pełnił funkcje przewodniczącego komisji rewizyjnej oraz przewodniczącego zarządu koła. W latach 2010-2015 był członkiem głównej komisji rewizyjnej przy zarządzie głównym PZŁ. Pełnił funkcję przewodniczącego zespołu sędziowskiego Okręgowego Sądu Łowieckiego oraz był członkiem komisji oceny trofeów dla rejonu Świdnica. Ostatnimi laty pełnił funkcję prezesa sądu okręgowego przy Zarządzie Okręgowym PZŁ w Wałbrzychu. Za swoją działalność został odznaczony Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej, Srebrnym Medalem Zasługi Łowieckiej, Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej, medalem św. Huberta, tytułem Zasłużonego dla Łowiectwa Wałbrzyskiego, a także najwyższym odznaczeniem łowieckim – Złomem.

/opr. mn/

Poprzedni artykułCOVID-19. Raport ministerstwa zdrowia
Następny artykułGrali nasi czwartoligowcy