Strona główna 0_Slider Przebudowa dwóch śródmiejskich podwórek może ruszać. Urzędnicy proszą o wyrozumiałość. „Będzie sporo...

Przebudowa dwóch śródmiejskich podwórek może ruszać. Urzędnicy proszą o wyrozumiałość. „Będzie sporo utrudnień”

0

Ponad dziesięć milionów złotych pochłoną prace związane z rewitalizacją dwóch podwórek w centrum Świdnicy – terenów między ulicami Franciszkańską, Grodzką oraz Marii Konopnickiej, a także między Grodzką a Kotlarską. Ostatnio podpisano umowę z firmą, która zajmie się realizacją inwestycji. Świdnicki magistrat już teraz prosi mieszkańców o cierpliwość i wyrozumiałość z uwagi na utrudnienia. Na czas prowadzenia robót część miejsc parkingowych zostanie wyłączonych z użytkowania.

W kwietniu Urząd Miejski w Świdnicy ogłosił przetarg na przebudowę podwórek znajdujących się wewnątrz kwartałów ulic: Franciszkańska – Konopnicka – Grodzka oraz Grodzka – Kotlarska. W ramach rewitalizacji przewidziano budowę parkingów, chodników, placów zabaw, jak również nasadzenie zieleni – traw, bylin, krzewów ozdobnych i drzew. Powstaną także zadaszone miejsca gromadzenia odpadów. Wybudowane zostaną murki oporowe, nowe instalacje elektryczne oświetlenia i sieci kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami na retencję wody. Na podwórkach pojawią się nowe elementy małej architektury, czyli kosze na odpadki, ławki, słupki uliczne, stojaki rowerowe i trejaże.

Zastosowane zostaną elementy zielono – niebieskiej infrastruktury, poprzez wprowadzenie elementów retencji wody takich jak: zbiorniki na retencję wody, studnie chłonne, dachy zielone. Tereny po przebudowie będą miał charakter ciągów pieszo – jezdnych, placów oraz deptaków. Przedsięwzięcie przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców oraz walorów estetycznych centrum miasta – obszaru objętego rewitalizacją – mówi Andrzej Nowak, dyrektor wydziału inwestycji Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

Rewitalizacja dwóch śródmiejskich podwórek pochłonie ponad 10 mln 97 tys. złotych. Kilka dni temu podpisano umowę z firmą Hypmar z Modlęcina, która zajmie się realizacją miejskiej inwestycji. Wykonawca będzie musiał uporać się z powierzonym zadaniem w ciągu 17 miesięcy. – Będzie sporo utrudnień, bo przebudowy lub poprawy wymagają wszystkie siec podziemnej. Część miejsc parkingowych zostanie wyłączonych z użytkowania. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy i prosimy o cierpliwość i zrozumienie. Realizacja inwestycji jest prowadzona z myślą o mieszkańcach Świdnicy – przekazała Magdalena Dzwonkowska, rzecznik Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

Jak ma się zmienić podwórko między Grodzką a Kotlarską?

Projektowane zagospodarowanie ma na celu poprawę użytkowo-funkcjonalną oraz estetyczną przestrzeni wewnątrz kwartału i stworzenie miejsca służącego społeczności miejskiej. Teren po przebudowie będzie miał charakter deptaków i placów oraz ciągów pieszo jezdnych. Projektuje się likwidację istniejących miejsc gromadzenia odpadów stałych i wydzielenia jednego nowego. Miejsce gromadzenia odpadów stałych będzie wyposażone w pojemniki do sortowania odpadów – opisywali autorzy projektu z Pracowni Projektowej Budownictwa Ogólnego i Przemysłowego Zbigniew Mazij.

Zgodnie z ich wizją przewidziano wykonanie nasadzeń zieleni w postaci m.in. krzewów ozdobnych i drzew, remont istniejącej bramy wjazdowej od ul. Kotlarskiej, restaurację ściany północnej budynku przy ul. Kotlarskiej 14 (fragment XIV-wiecznej synagogi), montaż elementów małej architektury (ławek, śmietników, stojaków rowerowych), budowę placu zabaw z ogródkiem dydaktycznym wyposażonym m.in. w tablice edukacyjne dla dzieci, zielony tunel z wierzby wiciowej, z miejscem na karmniki dla ptaków oraz domek dla owadów, czy też ustawienie lampy solarnej z możliwością ładowania telefonów przez port USB. Cały teren ma oświetlać 18 latarń.

Jakie zmiany na podwórzu między Franciszkańską, Grodzką oraz Konopnickiej?

Priorytetem projektowym było zwiększenie terenów zieleni zwiększającej powierzchnie biologicznie czynną wraz z przechwytywaniem i zagospodarowaniem wód opadowych w miejscu ich powstania tzw.zielono-niebieskiej infrastruktury wraz z działaniem edukacyjnym (lokalizacja tablic edukacyjnych wraz z ze ścieżką edukacyjną wiodącą wzdłuż projektowanego ogólnodostępnego ciągu pieszego) oraz pielęgnacja istniejącego starodrzewu. Projekt zakłada stworzenie nowoczesnej, przyjaznej przestrzeni dla mieszkańców poprzez zaprojektowanie i skanalizowanie ogólnodostępnego przejścia pieszego łączącego ul. Franciszkańską z ul. Marii Konopnickiej oraz poprawę jakości parkowania dla mieszkańców, wraz ze stworzeniem strefy zielonej rekreacji oraz lokalizacją dwóch ogólnodostępnych wolnostojących wiat śmietnikowych przekrytych zielonym dachem – wyliczono w opracowaniu przygotowanym przez pracownię architektoniczną Architekt.

Ciąg pieszy od ul. M. Konopnickiej został tak zaprojektowany, aby poprzez swoja atrakcyjność zapewnić mieszkańcom wygodne przejście z widoczną atrakcyjną strefą wejścia, strefą rekreacji dla dzieci, zielonej infrastruktury, zadaszonych zielonym dachem wiaty na pojemniki na śmieci oraz zorganizowaną zielenią towarzyszącą i powierzchnią biologicznie czynną. (…) Na długości ciągu pieszego zlokalizowano ławki,drewniane elementy małej architektury powiązane z zielenią towarzyszącą celem stworzenia ogrodu przyjaznego naturze, oświetlenie w formie latarni wolnostojących. (…) Na pozostałej powierzchni objętej projektem zlokalizowano parking naziemny,komunikacje pieszo jezdną, pieszą oraz elementy małej architektury z ławkami, latarniami oraz zielenią towarzyszącą na potrzeby mieszkańców. Utwardzona powierzchnia komunikacji pieszej i kołowej zaprojektowano została ze względów konserwatorskich (chroniony układ urbanistyczny) jako kamienna granitowa – opisywali projektanci. W sumie na terenie podwórza przewidziano ustawienie 16 ławek, stojaki rowerowe, stację solarną, a w ramach placu zabaw ustawienie urządzenia do zabaw – zamku oraz zestawu trzech trampolin.

Odnowią mur dawnego cmentarza, wyeksponują epitafium

Przy okazji prac przy terenie między Franciszkańską a Konopnickiej przewidziano też wykonanie prac konserwatorskich przy murze dawnego cmentarza. – Mur jest prawdopodobnie pozostałością ogrodzenia cmentarza, który zlokalizowany był na terenie klasztoru franciszkanów, najstarszej fundacji kościelnej w Świdnicy. Na dawnych planach Świdnicy (Georga Lintzera z 1690 r. i planu z 1745 r.) widoczne jest usytuowanie kościoła prostopadle do obecnej ulicy Franciszkańskiej (budynków klasztornych – równolegle do tej ulicy). Prawdopodobnie cmentarz znajdował się od południowej strony kościoła, czyli prawie równolegle do dzisiejszej ulicy Grodzkiej. W 1849 r. magistrat świdnicki wykupił parcele po zniszczonym już wtedy w znacznym stopniu kościele i klasztorze, i w latach 1852-54 wybudował na ich miejscu gimnazjum ewangelickie dla chłopców – stwierdzono w programie konserwatorskim opracowanym przez konserwator mgr Elżbietę Grabarczyk.

Renowacja muru ma zarazem związek z planowanym wyeksponowaniem na nim płyty nagrobnej pochodzącej z grobu burmistrza Świdnicy, który sprawował urząd w XIV wieku. Według ustaleń historyków jest to najstarsze tego typu epitafium w mieście. Jeszcze trzy lata temu służyło ono – wraz z dwiema innymi gotyckimi płytami nagrobnymi – za utwardzenie podjazdu na podwórzu przy ulicy Grodzkiej.

O płytach stało się głośno w marcu 2019 roku, po tym jak świdnickiemu historykowi Sobiesławowi Nowotnemu udało się odczytać nazwisko osoby, której jedna z kamiennych tablic była poświęcona, a następnie potwierdzić jego tożsamość po przeanalizowaniu XIV-wiecznych dokumentów. – Jestem pewien niemal na sto procent, że płyta była nagrobkiem burmistrza świdnickiego Weygmana z czasów księcia świdnicko-jaworskiego Bolka II Małego. Weygman był radnym miejskim w latach 1345-1346 i 1351-1352 oraz burmistrzem Świdnicy w latach 1354-1355. Sama płyta pochodzi z II połowy XIV wieku i jest najstarszą zachowaną płytą epitafijną w Świdnicy – wyjaśniał Nowotny w rozmowie ze Świdnickim Portalem Historycznym. Z inicjatywy Fundacji Idea i ŚPH o płytach poinformowany został urząd Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który wydał decyzję o zabraniu płyt z parkingu i po zabezpieczeniu – o ich wyeksponowaniu.

Michał Nadolski
[email protected]

Poprzedni artykułPrzynieś elektrośmieci, odbierz nasiona. Zbiórka zużytego sprzętu w sobotę
Następny artykułZostała przyjęta na zabieg kolana, wróciła do bliskich w stanie wegetatywnym. Po siedmioletniej batalii sądowej zapadł wyrok