Strona główna 0_Slider Ile osób faktycznie mieszka w Świdnicy? Spora różnica między deklaracjami śmieciowymi a...

Ile osób faktycznie mieszka w Świdnicy? Spora różnica między deklaracjami śmieciowymi a danymi meldunkowymi

0

Kolejny rok z rzędu w Świdnicy stwierdzono znaczną różnicę między danymi meldunkowymi a danymi pochodzącymi z deklaracji „śmieciowych”, na podstawie których wnoszone są opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi. Zgodnie z opracowaniem przygotowanym przez świdnicki magistrat, pod koniec ubiegłego roku za wywóz śmieci płaciło jedynie 46 402 mieszkańców.

Według danych wydziału spraw obywatelskich Urzędu Miejskiego, 31 grudnia 2021 roku liczba mieszkańców Świdnicy wynosiła ogółem 52 587 osób, z czego 51 437 było zameldowanych na pobyt stały, a 1150 na pobyt czasowy. Inaczej przedstawiają się jednak dane dotyczące osób płacących za odbiór śmieci. – Według deklaracji złożonych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie miasta Świdnicy liczba mieszkańców (osób faktycznie zamieszkujących) na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosiła 46 402. Różnica pomiędzy liczbą mieszkańców według danych meldunkowych, a liczbą mieszkańców według deklaracji złożonych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych jest znaczna i wynosi 6185 osób – wyliczono w opracowaniu „Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Świdnica w 2021 roku”.

Jak podają miejscy urzędnicy, w ostatnich latach różnica ta systematycznie maleje – w 2015 roku zameldowanych było 56 957 mieszkańców, natomiast zgodnie z deklaracjami w Świdnicy mieszkało 48 048 osób, a więc o 8908 mniej. Rok później różnica wynosiła 8407 osób, w roku 2017 – 8164 osoby, w roku 2018 – 7963 osoby, w roku 2019 – 7868 osób, a w roku 2020 – 7246 osób. – Deklaracje składane przez mieszkańców mają uwzględniać liczbę osób faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość, a nie liczbę osób zameldowanych. Należy mieć na uwadze jednak fakt, że różnica pomiędzy danymi meldunkowymi, a danymi z deklaracji sugeruje, że przy określaniu liczby danych w deklaracji zdarzają się sytuacje, że nie są ujawniane prawdziwe dane – tłumaczą urzędnicy.

mat. UM Świdnica

Świdnicki magistrat zwraca uwagę na konieczność składania aktualnych deklaracji (w 2021 roku złożono ich w sumie 3534), a także przypomina o systematycznie prowadzonych postępowaniach wyjaśniające w przypadkach, gdy deklaracje nie zostały złożone w ogóle lub dane zostały zatajone. – W roku 2021 zostało wszczętych 17 postępowań administracyjnych. Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa wystawiono 1017 wezwań do udzielenia wyjaśnień odnośnie złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Świdnica. W 2021 roku udzielono następujące ulgi dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami: 1) umorzenia – 1 decyzja administracyjna w łącznej kwocie 2940,00 zł; 2) rozłożenia na raty – 2 decyzje administracyjne w łącznej kwocie 3250,48 zł – wyliczono w opracowaniu.

Przez cały ubiegły rok z nieruchomości znajdujących się na terenie Świdnicy odebrano w sumie przeszło 22 713 ton odpadów, w tym niemal 13 926 ton śmieci niesegregowanych, ponad 2080 ton odpadów z tworzyw sztucznych, 1453 ton odpadów papierowych, ponad 1123 tony odpadów szklanych, ponad 2621 ton odpadów ulegających biodegradacji, a także przeszło 1178 ton odpadów wielkogabarytowych.

W 2021 roku wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami pochłonęły ponad 17 mln 925 tys. złotych, natomiast wpływy z tytułu opłat za wywóz śmieci wyniosły blisko 16 mln 918 tys. złotych.

Z „roczną analizą stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Świdnica w 2021 roku” można się zapoznać na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

Michał Nadolski
[email protected]

Poprzedni artykuł25 lat remontów katedry. Wystawa fotografii Mariusza Barcickiego [FOTO]
Następny artykułKomisariat policji wraca do Jaworzyny Śląskiej