Strona główna 0_Slider Szykują się do kolejnych prac w Parku Młodzieżowym. W planach wytyczenie ścieżki...

Szykują się do kolejnych prac w Parku Młodzieżowym. W planach wytyczenie ścieżki edukacyjnej, nowe nasadzenia i wycinka

0

Trwa rewitalizacja świdnickiego Parku Młodzieżowego. Do tej pory zajęto się ścieżkami, montażem oświetlenia i ławek, a także zagospodarowaniem parkowej zieleni. W dalszym ciągu trwają prace związane z odbudową altanki. Świdniccy urzędnicy przymierzają się również do rozpoczęcia kolejnego etapu rewitalizacji. Na ten cel ma trafić 2,5 mln złotych.

Przypomnijmy, prace związane z rewitalizacją Parku Młodzieżowego rozpoczęły się w kwietniu 2020 roku. W ramach odnowy zielonego terenu zlecono wykonanie cięć pielęgnacyjnych, sanitarnych i technicznych drzew, przeprowadzono prace związane z remontem i przebudową parkowych alejek, montażem nowych ławek, śmietników, latarń i kamer monitoringu, budową toalety w okolicy wieżyczki i ustawieniem poidełka, a także zajęto się zagospodarowaniem parkowej zieleni w zakresie wycinki blisko 200 drzew, zasadzenia 149 nowych drzew, wykonania nasadzeń krzewów i paproci, czy też wykonania łąki kwietnej. Ostatecznie, w ramach tego etapu prac, na renowację parkowego terenu przeznaczono 9 mln 29 tys. złotych.

Obecnie, w ramach II etapu parkowej inwestycji, trwają prace związane z odbudową tarasu widokowego wraz z altaną oraz fontanną kaskadową znajdującą się w korpusie tarasu, a także przebudową fontanny wolnostojącej. Roboty pochłoną przeszło 3 mln 345 tys. złotych i mają zostać zakończone do 30 października 2022 roku.

W planach jest też realizacja kolejnych robót związanych z parkową zielenią. – Po rozstrzygnięciu postępowań na zagospodarowanie zieleni w parku okazało się, że koszt wykonania tych prac jest niższy od początkowo zaplanowanego i pozostało około 2,5 mln złotych niewykorzystanych środków – tłumaczyła pod koniec października Renata Kogut, wicedyrektor wydziału dróg i infrastruktury miejskiej świdnickiego magistratu. Przygotowana została już dokumentacja projektowa obejmująca m.in. wykonanie nowych nasadzeń w rejonie odbudowywanej w tej chwili altany oraz w okolicy łąki kwietnej, a także wytyczenie ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej. W planach jest też usunięcie nadmiaru młodych samosiewów oraz drzew.

Mapa przedstawiająca zakres kolejnego etapu prac przy zieleni w Parku Młodzieżowym (mat. UM Świdnica)

Po dokonaniu kolejnego przeglądu stanu zdrowotnego drzew planowane jest usunięcie 11 sztuk, przy czym dwa z nich pozostaną skrócone do bezpiecznej formy świadka – informuje Magdalena Dzwonkowska, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Świdnicy. – Planowane usunięcie samosiewów drzew dotyczy przede wszystkim bardzo ekspansywnego nalotu klona pospolitego. Gatunek ten w ostatnich latach nadmiernie zagęszcza warstwę podszytu, często tworząc wręcz monokultury i znacznie utrudniając rozwój naturalnego runa oraz naturalnego odnawiania się gatunków drzewiastych. Zamierzona, łączna powierzchnia, z której usuwane będą samosiewy to ok. 0,19ha, co stanowi ok. 1,75% powierzchni parku (cały park zajmuje 11,17 ha). Ograniczenie liczebności ekspansywnych samosiewów klona planowane jest jedynie w części ozdobnej parku o charakterze parku miejskiego oraz objętej wymogami ochrony konserwatorskiej. Nie możemy tu pozwolić na nadmierny spontaniczny rozrost dużej ilości gęstych grup samosiewów klona i czekać na spontaniczne procesy selekcji naturalnej. Ta część parku jest utrzymywana w dużym stopniu w stylu ozdobnym i przejrzystym. Planowane jest jedynie usunięcie wąskiego pasa młodych samosiewów klona pospolitego zarastających ogrodzenie na granicy parku i ogrodów – na wniosek mieszkańców Świdnicy – użytkowników tych ogrodów – tłumaczy Dzwonkowska.

Usunięcie samosiewów zachwaszczających kompozycyjne grupy krzewów powinno być wykonane ze względów kompozycyjnych i ochrony konserwatorskiej. Nie możemy dopuszczać zamiany historycznych grup krzewów w zagajniki młodych drzew. Jest to niezgodne ze sztuką rewaloryzacji zabytkowych założeń parkowych i ogrodowych. Wszystkie pozostałe grupy samosiewów drzew i grupy krzewów pozostaną w parku nienaruszone i nadal będą pełnić swoje funkcje przyrodnicze, między innymi jako siedliska i miejsca lęgów małych ptaków, owadów i ssaków – zapewnia rzecznik świdnickiego magistratu. Jak dodaje, miasto nie wystąpiło jeszcze do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z wnioskiem o wydanie decyzji zezwalającej usunięcie drzew.

Dzwonkowska uspokaja również mieszkańców obawiających się większej wycinki, których mogły zaniepokoić liczne oznakowania widoczne na drzewach rosnących w Parku Młodzieżowym. – Nie były dokonywane nowe oznaczenia drzew, istniejące oznaczenia pochodzą z poprzednich etapów prac i związane były z inwentaryzacją drzew w parku – wskazuje rzeczniczka.

Jakie jeszcze działania planowane są w ramach kolejnego etapu rewitalizacji? Przygotowana dokumentacja projektowa zakłada następujące zmiany:

Głównym założeniem do „Opracowania dokumentacji projektowej uzupełniającej do rewaloryzacji zieleni w Parku Młodzieżowym w Świdnicy” stało się odtworzenie bioróżnorodności na terenie odsłoniętym podczas prowadzenia robót przy porządkowaniu terenu wokół dawnych kortów tenisowych (obecnie łąka kwietna) oraz zabezpieczeniu reliktów infrastruktury tego miejsca, jak również wzbogaceniu warstwy podszytu typowej dla siedliska leśnego, poprzez wprowadzenie gatunków biocenotycznych na terenie całego parku.

W projekcie swoje miejsce znalazły drzewa owocowe i krzewy rodzime o dużym znaczeniu dla fauny na tym obszarze, m.in. szakłak pospolity (Rhamnus cathartica L.). Roślina ta dostarcza pokarmu 45 gatunkom owadów. Jest rośliną żywicielską larw motyli listkowca cytrynka oraz ogończyka tarninowca. Kwiaty szakłaka są odwiedzane przez pszczoły, muchówki, motyle. Owocami żywi się 19 gatunków ptaków, a kora, liście, pędy i owoce stanowią pożywienie dla niektórych ssaków, m.in. kuny leśnej.

Na terenie parku została wyznaczona ścieżka przyrodniczo-edukacyjna z siedmioma przystankami, dzięki której mieszkańcy Świdnicy będą mieli możliwość zapoznania się z występującymi tu drzewami i krzewami, roślinami zielnymi, ssakami, ptakami, siedliskiem grądowym, owadami i biocenotycznym znaczeniem drewna, a także pomnikami przyrody. Dodatkowo, podkreślono roślinnością miejsca o ważnym znaczeniu historycznym.

Michał Nadolski
[email protected]

fot. Dariusz Nowaczyński

Poprzedni artykułW sylwestra pobiegną przez góry na rzecz niepełnosprawnych
Następny artykułWypadek skończył się w szpitalu