Strona główna 0_Slider Rowerowe plany świdnickiego magistratu. Gdzie mają powstać nowe trasy?

Rowerowe plany świdnickiego magistratu. Gdzie mają powstać nowe trasy?

0

W projekcie budżetu miasta na 2022 rok uwzględniono kilka inwestycji związanych z rozbudową świdnickiej sieci rowerowej oraz połączeniem istniejących odcinków tras dla jednośladów. W planach świdnickiego magistratu znalazła się m.in. budowa trasy łączącej Osiedle Zawiszów z ulicą Pogodną, czy też wykonanie ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Kazimierza Wielkiego.

W projekcie przyszłorocznego budżetu miasta ujęte zostało zadanie o nazwie „Przebudowa zielono-niebieskiej infrastruktury”, na realizację którego planuje się przeznaczyć w latach 2022-2023 w sumie 8 mln 850 tys. złotych. Oprócz rewitalizacji dwóch podwórek w świdnickim śródmieściu, w ramach tego zadania mają zostać zrealizowane również dwa projekty rowerowe.

Planuje się wykonać ciąg pieszo-rowerowy, który poprawi spójność dróg rowerowych w Świdnicy. Połączy istniejące drogi rowerowe wzdłuż ul. Pogodnej oraz drogi rowerowe na Osiedlu Zawiszów. Polepszą się warunki pieszej komunikacji pomiędzy osiedlem i strefą ekonomiczną przy ul. Pogodnej. Oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego będzie wykonane z energooszczędnych opraw oświetleniowych – poinformowano w materiałach dołączonych do projektu przyszłorocznego budżetu Świdnicy.

Planuje się także wykonać drogę rowerową asfaltową dwukierunkową o szerokości 2 m oraz ciąg pieszo-rowerowy asfaltowy o szerokości 3 m, który połączy drogi rowerowe wybudowane w latach ubiegłych wzdłuż ul. Kazimierza Wielkiego, ul. gen. Władysława Andersa z drogą rowerową w ul. Tadeusza Ząbka i drogą rowerową wybudowaną przez Gminę Świdnica, prowadzącą w kierunku Bagieńca – dodano.

W projekcie budżetu uwzględniono również realizację prac projektowych związanych z planowaną budową ścieżki rowerowej łączącej Osiedle Młodych ze śródmieściem. Propozycję utworzenia takiego połączenia przedstawiono już kilka lat temu. We wrześniu 2015 roku pomysł został ujęty w planie rozwoju infrastruktury drogowej w Świdnicy na lata 2014-2020. Według wstępnej koncepcji trasa miałaby swój początek na skrzyżowaniu ulic Ignacego Prądzyńskiego i Stefana Wyszyńskiego, następnie zostałaby poprowadzona wzdłuż ulic Wyszyńskiego, Riedla, Ofiar Oświęcimskich i Komunardów, by zakończyć się na skrzyżowaniu ulic Grodzkiej i Zamkowej.

We wrześniu tego roku wykonany został pierwszy krok w kierunku realizacji rowerowej trasy prowadzącej z największego świdnickiego osiedla do centrum. – W trzecim kwartale 2021 roku zlecono opracowanie dokumentacji technicznej wyprowadzającej ruch rowerowy z Osiedla Młodych w Świdnicy. Dokumentacja ma objąć swym zakresem budowę drogi rowerowej wzdłuż ulic kard. Stefana Wyszyńskiego i Jana Riedla do drogi krajowej nr 35, przebudowę sygnalizacji świetlnej, która umożliwi bezkolizyjny przejazd rowerzystom oraz budowę drogi rowerowej wzdłuż ul. Ofiar Oświęcimskich aż do ul. Komunardów. Prace projektowe zostaną zakończone w grudniu 2022 roku – przekazano w materiałach budżetowych. Dopiero po skompletowaniu potrzebnej dokumentacji, w zależności od dostępnych środków finansowych, możliwe będzie ogłoszenie przetargu na realizację robót budowlanych.

W przyszłorocznych planach jest też przygotowanie projektu budowy drogi rowerowej na odcinku pomiędzy ulicami Miłego Dnia i Wodną. – Projekt techniczny będzie przewidywać budowę dwukierunkowej drogi rowerowej, chodnika w formie bulwaru oraz oświetlenia nadbrzeża rzeki Bystrzycy – zaznaczono.

Michał Nadolski
[email protected]

fot. Dariusz Nowaczyński, mn

Poprzedni artykułHasłoobrazy. Wystawa malarstwa Andrzeja Zujewicza
Następny artykułW Oławie sięgnęli po dwa zwycięstwa