Strona główna 0_Slider W planach była przebudowa Rynku, remont teatru, ulic oraz podwórek. Świdnica otrzyma...

W planach była przebudowa Rynku, remont teatru, ulic oraz podwórek. Świdnica otrzyma dotację na realizację tylko jednego zadania

0

W poniedziałek ogłoszono wyniki naboru wniosków o dofinansowanie z Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Świdnicki samorząd starał się o środki na realizację trzech inwestycji. Bezzwrotne dofinansowanie przyznane zostało tylko na jedno ze zgłoszonych zadań. W sumie do gmin powiatu świdnickiego ma trafić ponad 65 mln złotych. Na co zostaną przeznaczone?

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub ich związki w całej Polsce. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Wysokość bezzwrotnego dofinansowania jest zależna od obszaru priorytetowego, w którym mieści się planowana inwestycja. W ramach pierwszego naboru wniosków każda jednostka samorządu terytorialnego mogła zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie, w tym: jeden wniosek bez kwotowego ograniczenia, jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 30 mln zł, oraz jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 5 mln zł.

Świdnicki magistrat złożył trzy wnioski o dotację z rządowego funduszu. Pierwszy projekt dotyczył dróg w mieście. W założeniach miał on na celu poprawę stan infrastruktury drogowej, szczególnie w obszarach przemysłowych i poprzemysłowych. Zgłoszono w sumie siedem ulic do remontu o łącznej długości 3 kilometrów, w tym m.in. ulica Inżynierska oraz ostatni odcinek ulicy Kraszowickiej. Całość miały wzbogacać ścieżki rowerowe wzdłuż remontowanych odcinków jezdni. W przypadku tego zadania wartość wnioskowanego dofinansowania wynosiła 38 mln złotych.

Drugi ze złożonych wniosków dotyczył przebudowy infrastruktury drogowej w Rynku wraz z rewaloryzacją obiektu zabytkowego Rynek 43. Projekt opiewający na ponad 30 mln złotych pozwoliłby na przebudowę całego Rynku wraz z siecią wodno-kanalizacyjną i deszczową oraz oświetleniem, a także modernizację teatru miejskiego. W planach był m.in. remont dachu, elewacji, stolarki, instalacji, nagłośnienia, wentylacji, klimatyzacji, sceny, windy, pomieszczeń socjalnych i sanitariatów z dostosowaniem obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Trzecie ze zgłoszonych zadań związane było z rewitalizacją zabytkowej części miasta i dotyczy przemiany przestrzeni publicznej wewnątrz dwóch kwartałów świdnickiego śródmieścia. Uzyskane dofinansowanie miałoby pozwolić na zmianę oblicza obecnie zaniedbanych przestrzeni, dodanie im nowych funkcji, ułatwienie korzystania z tych terenów osobom niepełnosprawnym ruchowo, a także wzbogacenie centrum miasta o nowe nasadzenia zieleni.

W poniedziałek ogłoszono wyniki pierwszego naboru w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zgodnie z przedstawionymi wynikami, do gmin powiatu świdnickiego oraz starostwa powiatowego mają trafić środki w wysokości ponad 65 mln 267 tys. złotych, które trafią na realizację 12 zadań:

 • gmina Dobromierz: modernizacja (przebudowa) drogi gminnej, ul. Cmentarna w Dobromierzu (2 921 250,00 zł),
 • gmina Jaworzyna Śląska: budowa/modernizacja dróg wraz z sieciami wod-kan, chodnikami i oświetleniem oraz obiektów sportowych i kulturalnych na terenie gminy (9 998 086,40 zł),
 • gmina Jaworzyna Śląska: budowa/modernizacja Centrów Integracji Aktywności Społecznej (CIAS) na obszarach wiejskich (2 325 550,00 zł),
 • gmina Marcinowice: modernizacja dróg na terenie gminy (8 963 250,00 zł),
 • gmina Marcinowice: modernizacja cieków wodnych na terenie gminy (2 307 750,00 zł),
 • Świdnica: rewaloryzacja przestrzeni publicznej wewnątrz dwóch kwartałów Starego Miasta (4 950 000,00 zł),
 • gmina Strzegom: zakończenie kanalizacji sanitarnej w Gminie Strzegom – etap I: budowa kanalizacji we wsiach Skarżyce i Grochotów (8 720 453,00 zł),
 • gmina Strzegom: termomodernizacja i remont budynku użyteczności publicznej Przedszkola Nr 3 „Zielony Zakątek” w Strzegomiu (2 896 261,20 zł),
 • gmina Świdnica: budowa sali gimnastycznej w Grodziszczu i remizy OSP w Gogołowie oraz modernizacja boiska w Pszennie (9 955 000,00 zł),
 • Świebodzice: zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby Gminy Świebodzice wraz budową stacji ładowania (4 500 000,00 zł),
 • gmina Żarów: rewitalizacja terenów zielonych na obszarze miasta Żarów (4 500 000,00 zł),
 • powiat świdnicki: termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Świdnicy przy ul. Równej 11 (3 229 700,00 zł).

Michał Nadolski
[email protected]

Poprzedni artykułUczniowie zebrali nakrętki dla chorej Amelki
Następny artykułBlisko 3000 nowych zakażeń. Raport resortu zdrowia