Strona główna 0_Slider Ceny wody i ścieków w górę. Taryfy dla Świdnicy zatwierdzone

Ceny wody i ścieków w górę. Taryfy dla Świdnicy zatwierdzone

10

Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” zatwierdziło wniosek taryfowy złożony przez Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. W ciągu trzech lat cena wody wzrośnie względem dotychczasowych stawek o około 9%, natomiast za odprowadzenie ścieków – o ponad 11%.

Przypomnijmy, od 2018 roku wysokość stawek za wodę i odprowadzanie ścieków zatwierdza Państwowe Gospodarstwo “Wody Polskie”, a taryfy są przyjmowane na trzy lata. Od 13 czerwca 2020 roku prowadzący gospodarstwa domowe świdniczanie płacą 4,58 zł brutto za 1 m³ wody i 5,93 zł brutto za odprowadzenie 1 m³ ścieków. Cennik ten miał obowiązywać do czerwca 2021 roku.

W lutym 2021 roku Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji złożyło do Wód Polskich wniosek o zatwierdzenie nowej taryfy opłat, która zakłada podział na trzy, dwunastomiesięczne okresy taryfowe. To oznacza, że co roku miałaby następować podwyżka cen. Zgodnie ze złożonym wnioskiem, w pierwszym roku obowiązywania nowych stawek mieszkańcy prowadzący gospodarstwa domowe musieliby płacić 4,78 zł brutto/m³ wody oraz 6,20 zł brutto/m³ ścieków. W trakcie drugiego roku obowiązywania taryfy byłoby to 4,90 zł brutto/m³ wody oraz 6,47 zł/m³ ścieków, natomiast w trzeci rok wiązałby się z opłatami w wysokości 5,02 zł brutto/m³ wody oraz 6,61 zł brutto/m³ ścieków

14 kwietnia wniosek taryfowy zgłoszony przez świdnicką spółkę wodociągową został odrzucony przez Wody Polskie. – W ocenie organu załączona dokumentacja nie uzasadniała zmiany obowiązujących taryf. Powodem negatywnej decyzji był argument nieprawidłowego zaplanowania usług wodnych i ujmowanie w taryfie wód przypadkowych – tłumaczyła wówczas Anna Tarka z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, wchodzącego w skład Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”.

Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji nie złożyło nowego wniosku taryfowego, jednak nie zrezygnowało też z działań zmierzających do zatwierdzenia wcześniej zgłoszonych taryf. 5 maja do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wpłynęło odwołanie od decyzji odmawiającej zatwierdzenia taryfy. Sprawą zajął się prezes Wód Polskich, który uchylił w całości zaskarżoną decyzję i przekazał wniosek ŚPWiK do ponownego rozpatrzenia.

5 października dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ostatecznie zatwierdził wniosek taryfowy świdnickiej spółki wodociągowej, akceptując bez zmian stawki zaproponowane przez ŚPWiK. Jak tłumaczy Witold Tomkiewicz, rzecznik spółki, nowe taryfy obowiązują od momentu ogłoszenia. Nie jest przy tym wykluczone, że mimo zaaprobowania nowych stawek ŚPWiK odwoła się od decyzji Wód Polskich. Na taki krok może wpłynąć fakt, że zatwierdzony właśnie wniosek taryfowy był konstruowany na przełomie 2020/2021 i od tego czasu realia ekonomiczne uległy zmianie. – Trwają analizy. Mamy 14 dni na zgłoszenie ewentualnego sprzeciwu wobec decyzji administracyjnej – wskazuje Tomkiewicz.

Dokument do pobrania: „Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Świdnicy na 3 lata„.

Michał Nadolski
[email protected]