Strona główna 0_Slider 150 tysięcy na prace zabezpieczające przy zabytkowej kamienicy zniszczonej w wyniku pożaru

150 tysięcy na prace zabezpieczające przy zabytkowej kamienicy zniszczonej w wyniku pożaru

0

O udzielenie finansowego wsparcia z budżetu miasta wystąpili mieszkańcy zabytkowej kamienicy Rynek 25, tzw. Pałacu Hochbergów. Ponad miesiąc temu doszło do pożaru, w wyniku którego całkowitemu zniszczeniu uległ dach budynku. Dotacja ma zostać przeznaczona na wykonanie niezbędnych prac zabezpieczających oraz ochronę obiektu przed dalszą dewastacją. – Kamienica należy do najcenniejszych zabytków miasta – podkreśla Barbara Sawicka, pełnomocnik prezydenta Świdnicy ds. ochrony i konserwacji zabytków.

Do pożaru poddasza oraz dachu kamienicy Rynek 25 doszło 18 września około godziny 21.20. Do działań gaśniczych skierowano siedemnaście zastępów straży pożarnej, a w trwającej ponad siedem godzin akcji uczestniczyło w sumie 50 ratowników. W wyniku pożaru poszkodowana została jedna osoba, a 15 mieszkańców z tzw. Pałacu Hochbergów oraz sąsiednich budynków zostało ewakuowanych. – Spaliła się w całości drewniana konstrukcja dachu oraz częściowo strop pomiędzy czwartą kondygnacją i strychem. Całkowitemu zniszczeniu uległo pokrycie z dachówek ceramicznych, które spadły na czwartą kondygnację. Uszkodzona została instalacja elektryczna. W wyniku akcji gaśniczej zalane zostały drewniane stropy i ściany niższych kondygnacji – opisuje  Barbara Sawicka, pełnomocnik prezydenta Świdnicy ds. ochrony i konserwacji zabytków. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego zakazał użytkowania budynku.

Jak informowała wcześniej rzecznik Urzędu Miejskiego w Świdnicy, zdewastowany w wyniku pożaru budynek był ubezpieczony. – Wielkość ubezpieczenia zabezpiecza wysokość wydatków, jakie mogą być poniesione w związku z likwidacją szkody. Przy pracach odtworzeniowych pojawiają się dodatkowe roboty (nie związane bezpośrednio ze szkodą), które są niezbędne do wykonania, ale nie mają charakteru odtworzeniowego. Stąd koszty ich realizacji nie mogą być pokrywane z ubezpieczenia. W związku z tym prace te będą musiały być sfinansowane ze środków pochodzących z innych źródeł: z funduszu remontowego wspólnoty (wszystkie mieszkania są prywatne), kredytu. Z budżetu miasta przeznaczone zostaną środki na ochronę zabytków – wyjaśniała Magdalena Dzwonkowska ze świdnickiego magistratu.

28 września do Urzędu Miejskiego wpłynął wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej przy Rynku 25, z prośbą o udzielenie dotacji na wykonanie niezbędnych prac zabezpieczających i w celu ochrony przed dalszą dewastacją obiektu. – Kamienica należy do najcenniejszych zabytków miasta. Wpisana została do rejestru zabytków pod nr A/4841/1284 w dniu 13 kwietnia 1965 r. Bardzo duża kubatura kamienicy, cenna substancja zabytkowa i ogrom zniszczeń generują wysokie koszty zabezpieczeń i odtworzenia, których Wspólnota nie jest w stanie ponieść bez wsparcia ze środków publicznych – wskazuje Sawicka w uzasadnieniu do projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji. Decyzję w sprawie udzielenia wsparcia ma zostać podjęta przez świdnickich radnych podczas najbliższej sesji Rady Miejskiej, która została zwołana na 29 października.

Jak zaznacza pełnomocnik prezydenta ds. ochrony i konserwacji zabytków, w normalnym trybie dotacje na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach są udzielane po ogłoszeniu naboru. W przypadku prac interwencyjnych, w sytuacji zagrożenia zabytku, wnioski mogą jednak być składane niezależnie od ustalonego terminu naboru. Złożona przez mieszkańców kamienicy Rynek 25 prośba o udzielenie wsparcia spełnia ten wymóg. – Wniosek spełnia warunki określone w przepisach (…), tj. kamienica wpisana jest do rejestru zabytków, prace i roboty objęte wnioskiem mają charakter prac interwencyjnych w sytuacji nagłego zagrożenia zabytku, dotacja obejmie nakłady, które można dotować zgodnie z art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Mając na uwadze powyższe oraz obecne możliwości finansowe budżetu Miasta Świdnicy, udziela się Wspólnocie Mieszkaniowej przy Rynku 25 w Świdnicy przedmiotowej dotacji w wysokości 150 000,00 zł – skonkludowała Sawicka.

Michał Nadolski
[email protected]

Poprzedni artykułJak wykonać kwiaty z masy cukrowej?
Następny artykułWsiedli za kierownicę, chociaż nie powinni