Strona główna 0_Slider Awaria goni awarię. Świdniccy wodociągowcy zajmą się wymianą sieci na Osiedlu Młodych?

Awaria goni awarię. Świdniccy wodociągowcy zajmą się wymianą sieci na Osiedlu Młodych?

3

W ostatnich latach na obszarze świdnickiego Osiedla Młodych kilkukrotnie dochodziło do poważniejszych awarii wodociągowych. Niedawno do takiej sytuacji doszło dwukrotnie na ulicy Waryńskiego. Czy w związku z nawracającymi problemami Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji podejmie kroki, dzięki którym uda się zapobiec podobnym awariom w najbliższym czasie? Jak wyjaśnia prezes świdnickiej spółki wodociągowej, prace remontowe prowadzone są od kilku lat, przy czym ich realizacja uzależniona jest od dostępnych środków. Można jednak odnieść wrażenie, że działania prowadzone są raczej według hasła “jak się zepsuje, to się naprawi”.

O tym, że na Osiedlu Młodych całkiem regularnie dochodzi do wodociągowych awarii nie trzeba przypominać mieszkańcom największej dzielnicy mieszkalnej w Świdnicy. Przypadki te można wyliczyć. W czerwcu 2016 roku nastąpiła awaria wodociągu w okolicach ulic Zamenhofa i Kunic, na przełomie lipca i sierpnia 2017 roku czterokrotnie pękał wodociąg na ulicy Waryńskiego, w grudniu 2019 roku do awarii doszło na ulicy Prądzyńskiego, w listopadzie 2020 roku pękł wodociąg zaopatrujący w wodę mieszkańców ulicy Riedla, w grudniu 2020 roku dwukrotnie doszło do awarii wodociągu na ulicy Kozara-Słobódzkiego, natomiast we wrześniu 2021 roku również dwukrotnie uszkodzeniu uległ wodociąg przy ulicy Waryńskiego.

W związku z powtarzającymi się awariami sieci wodociągowej zwróciliśmy się do Świdnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji z zapytaniem dotyczącym planowanych przez spółkę prac związanych z wymianą wodociągów na Osiedlu Młodych, związanych z tym nakładów, jakie ŚPWiK musiałyby ponieść, a także aktualnego stanu sieci na osiedlu. – Sieci wodociągowe i kanalizacyjne na terenie całego miasta, w tym także na osiedlu Młodych mamy zinwentaryzowane, co oznacza, że znamy ich przebieg, długość, czas budowy, przekroje i materiał, z którego zostały wykonane. Nie są znane skuteczne, bezwykopowe metody oceny jakości wodociągu znajdującego się pod ziemią, przewody kanalizacyjne badamy wykonując inspekcje CCTV – tłumaczy w udzielonej odpowiedzi Tomasz Jaworski, prezes świdnickiej spółki wodociągowej.

Jak zaznacza prezes, prace związane z wymianą sieci wodociągowej na Osiedlu Młodych prowadzone są systematycznie od kilku lat. – Planowo wymieniamy stare rury o podwyższonej awaryjności w najstarszych częściach osiedla. W tym roku jest to wodociąg magistralny wzdłuż ul. Zamenhofa wraz z przyłączami oraz wodociąg na ul. Kozara-Słobódzkiego. Długość bez przyłączy to 2,9 kilometra, wartość 1,08 mln złotych. Stanowi to blisko 30% długości sieci na osiedlu Młodych powstałych w latach 1955-1990. Do inwestycji tego typu dodać należy inwestycje towarzyszące remontom ulic prowadzonym przez miasto Świdnica, tak jak na przykład okolice W. Emilii Plater i pl. Piłsudskiego – wskazuje Jaworski.

Czy jednak w planach ŚPWiK jest zajęcie się całą siecią wodociągową na osiedlu i czy spółka posiada szacunkowe wyliczenia dotyczące kosztu takiej operacji? Na to pytanie prezes nie odpowiada wprost. – Nie ma żadnych przesłanek ani kryteriów, oprócz awaryjności, aby zakładać, że cała sieć na osiedlu Młodych wymaga wymiany. Inwestycje związane z wymianą sieci prowadzone są systematycznie i są rozłożone w czasie, dlatego nie widzę sensu podawać ostatecznej wartość wymiany całej sieci wodociągowej wykonanej z rur w starej technologii na rury polietylenowe – twierdzi Jaworski. Wskazuje jednak, że “plany inwestycyjne spółki na lata 2021-2025 zatwierdzone w grudniu ubiegłego roku przez Radę Miasta zakładają nakłady inwestycyjne na sieci wodociągowe i kanalizacyjne (w tym modernizacje) o wartości 42 mln złotych”.

Należy zakładać, że w perspektywie kolejnych planów ta wartość pozostanie na niezmienionym poziomie. Aktywnie poszukujemy alternatywnych, zewnętrznych źródeł finansowania, z których spółka do tej pory korzystała sporadycznie przy modernizacjach sieci. Możliwe będzie wtedy zwiększenie tempa inwestycji na tych odcinkach sieci, które wykazują wyższą usterkowość – podkreśla prezes ŚPWiK. Zaznaczyć przy tym należy, że w 2020 roku zapadła decyzja o wypłacie 1 mln złotych dywidendy z zysków spółki. Z kolei na 2021 rok przewidziano, że budżet miasta zostanie zasilony przekazaną przez ŚPWiK dywidendą w wysokości 6 mln złotych.

Michał Nadolski
[email protected]