Strona główna 0_Slider Modernizacja basenu letniego. Planowane są kolejne prace na terenie kompleksu przy Śląskiej...

Modernizacja basenu letniego. Planowane są kolejne prace na terenie kompleksu przy Śląskiej [FOTO]

3

Świdnicki magistrat chce zająć się kolejnymi pracami na terenie kompleksu basenowego przy ulicy Śląskiej. Niezależnie od trwającej już rewitalizacji basenu letniego, planowana jest przebudowa strefy wejściowej oraz budowa sanitariatów. Na ten cel ma zostać zarezerwowana kwota 2,5 mln złotych.

Przypomnijmy, rozpoczęcie wyczekiwanej przez mieszkańców modernizacji basenu letniego poprzedziły kilkuletnie przygotowania. W listopadzie 2016 roku Świdnickiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji powierzono przebudowę i administrowanie zespołem basenów odkrytych. W kolejnych latach miejska spółka wodociągowa czterokrotnie ogłaszała przetargi na wykonanie inwestycji. Wszystkie próby wyłonienia wykonawcy prac kończyły się jednak fiaskiem – najpierw z powodu problemów z dokumentacją przetargową, później z uwagi na zbyt wygórowaną cenę zaproponowaną przez jedyną firmę zainteresowaną podjęciem się tego zadania, za trzecim podejściem przez zupełny brak złożonych ofert, a podczas czwartego przetargu z powodu problemu w sfinansowaniu inwestycji.

W kwietniu 2020 roku świdniccy radni zdecydowali o uchyleniu wcześniejszej uchwały, w wyniku czego odkryte kąpielisko przy ulicy Śląskiej wróciło pod kontrolę miasta. Podjęto również decyzję o tym, że modernizacja basenowego kompleksu przeprowadzona zostanie przez Urząd Miejski, zaś na realizację inwestycji przewidziano 35 mln złotych. W grudniu 2020 roku ogłoszono piąty przetarg na wykonanie przebudowy wodnego kompleksu.

Zakres świdnickiej inwestycji obejmie opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowę kompleksu, czyli: budowę stalowych niecek basenów o łącznej powierzchni ponad 2,5 tys. m2 wraz z wyposażeniem, zjeżdżalni, wodnego placu zabaw, tarasów wraz z żaglami solarnymi, trybun, altan wypoczynkowych, wieży ratowniczej, przebieralni, budynku technologii basenowej wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą komunikacyjną, małą architekturą oraz nasadzeniem zieleni. Wykonany zostanie także demontaż, oczyszczenie i ponowny montaż dwóch zabytkowych rzeźb. Nowością na kąpielisku będzie wodny plac zabaw z dwoma zjeżdżalniami i wieloma urządzeniami zabawowymi dla dzieci. Znajdą się tam m.in.: armatki wodne, wiadra przelewowe, tryskające dysze w kształcie jeżyków, liści czy też muchomorów. Kolejną atrakcją dla nieco starszych amatorów wodnych kąpieli będzie 60-metrowa zjeżdżalnia rurowa oraz 15-metrowa zjeżdżalnia jednotorowa. Baseny rekreacyjne wyposażone zostaną w platformy dla osób niepełnosprawnych, a wśród urządzeń wodnych znajdą się m.in.: dzika rzeka, kula generująca fale, gejzery powietrzne, ścieka pontonowa czy też przyrządy do masażu. Dla szukających ochłody i cienia przygotowane zostaną drewniane altany. Nie zabraknie również przebieralni, siedzisk i ławek – opisywała Magdalena Dzwonkowska, rzecznik świdnickiego magistratu.

Zamówienie zostało ostatecznie udzielone katowickiej firmie Transcom, która zaoferowała realizację prac za blisko 30 mln 498 tys. złotych oraz zadeklarowała zakończenie modernizacji w terminie do 30 grudnia 2022 roku.

Na etapie prac projektowych zdecydowano się na wprowadzenie zmian do projektu przebudowy, które – jak tłumaczyli świdniccy urzędnicy – mają „przede wszystkim poprawić funkcjonalność kompleksu basenów przy ulicy Śląskiej”. – Zmiany zaproponowane zostały przez wykonawcę, który ma wieloletnie doświadczenie w budowie i modernizacji basenów. Chodzi tu m.in. o zmianę lokalizacji budynku technologicznego wraz z sanitariatami. Zostanie on wkomponowany w miejsce istniejącej skarpy. Wpłynie to na ograniczenie zużycia energii elektrycznej, poprzez obniżenie oporów przepływu wody w sieciach. (…) Poprawi to także użyteczność całego obiektu, szczególnie dla osób niepełnosprawnych, a także pozwoli wykorzystać dach budynku do montażu paneli fotowoltaicznych – tłumaczyła w maju 2021 roku rzecznik Urzędu Miejskiego. Zmiany dotyczyły również technologii filtracji wody basenowej i wybrania takiego rozwiązania, które pozwoliłoby ograniczyć koszty eksploatacji obiektu, a także wybrania innych materiałów, z jakich wykonana zostanie nawierzchnia wokół niecek basenowych.

Zaproponowane zmiany zostały ujęte w programie funkcjonalno-użytkowym modernizacji. Zawarty został również aneks do umowy zawartej przez miasto z firmą Transcom. – Całość zaproponowanych korekt zwiększy koszt wykonania modernizacji kompleksu basenów o kwotę około 2,5 miliona złotych – wskazywała Dzwonkowska.

Niezależnie od realizowanej już modernizacji kąpieliska, świdnicki magistrat chce teraz zająć się kolejnymi pracami na terenie kompleksu basenowego przy ulicy Śląskiej. W planach jest przebudowa strefy wejściowej oraz budowa sanitariatów. Takie właśnie zadanie inwestycyjne znalazło się w projektach uchwał w sprawie zmian w budżecie miasta oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej, którymi podczas najbliższego posiedzenia zajmować się będą radni Rady Miejskiej w Świdnicy.

Z uwagi na wybór głównego wykonawcy robót budowlanych i podpisanie umów w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa basenu letniego w Świdnicy” przenosi się środki w kwocie 610 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie strefy wejścia oraz budowę sanitariatów na terenie przyległym do budowanego basenu letniego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa strefy wejściowej oraz budowa sanitariatów przy ul. Śląskiej 35-37” – stwierdzono w uzasadnieniu do projektu uchwały w spraw zmian w budżecie miasta. Z kolei zgodnie z zaproponowanymi zmianami w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w latach 2021-2022 na realizację wspomnianych prac zarezerwowana miałaby zostać w sumie kwota 2,5 mln złotych.

/mn/