Strona główna 0_Slider Dariusz Jaros z Nagrodą Kulturalną Dolnego Śląska „Silesia”

Dariusz Jaros z Nagrodą Kulturalną Dolnego Śląska „Silesia”

1

Nauczyciel Młodzieżowego Domu Kultury w Świdnicy, pomysłodawca, współtwórca i koordynator licznych dziecięcych oraz młodzieżowych festiwali i przeglądów muzycznych o randze regionalnej, wojewódzkiej oraz ogólnopolskiej, angażujący się w kreowanie, prowadzenie i koordynację licznych imprez dla dzieci i młodzieży, został uhonorowany Nagrodą Kulturalną Dolnego Śląska „Silesia”, która przyznawana jest za szczególny wkład w rozwój kultury. – To bardzo miłe zaskoczenie. Cieszę się, że doceniono moją dotychczasową pracę. Jest to również dodatkowa zachęta do dalszych działań w dziedzinie kultury – komentuje Dariusz Jaros.

Dariusz Jaros jest pomysłodawcą Dolnośląskiego Młodzieżowego Festiwalu „Rozdźwięki”, współtwórcą Festiwalu Piosenki Młodzieżowej i Studenckiej „Pięterko”, Festiwalu Piosenki Dziecięcej „Piosfera”, Festiwalu Piosenki dla Dzieci i Młodzieży Gminy Świdnica „Wysypisko”, koordynatorem Dolnośląskiego Przeglądu Piosenki Turystycznej i Ekologicznej „Na Szlaku” oraz Dolnośląskiego Przeglądu Piosenki i Pieśni Patriotycznej, organizatorem Gminnych Warsztatów Wokalnych w Lubachowie dla uzdolnionych muzycznie dzieci i młodzieży ze szkół gminy Świdnica, a także nauczycielem prowadzącym Studio Piosenki „La Chanson” w Młodzieżowym Domu Kultury w Świdnicy, którego uczestnicy – rozwijający swój talent wokalny pod jego kierunkiem – zdobywali nagrody w konkursach ogólnopolskich oraz międzynarodowych.

Dariusz Jaros uświadamia nam poprzez swoją pracę, jak wielką moc sprawczą w zakresie rozwoju emocji młodego człowieka – artysty daje zetknięcie ze światem muzyki, jego różnorodnością i wielobarwnością od najmłodszych lat. Dariusz Jaros w bezpośredniej działalności z dziećmi i młodzieżą rozwija wrażliwość estetyczną, umożliwia rozwój zainteresowań i pasji młodego pokolenia Dolnoślązaków. Nauka śpiewu lub gry na instrumentach jest uzupełnieniem całokształtu wychowania młodego człowieka na przestrzeni całej jego edukacji i stanowi ważny aspekt kształtowania osobowości. Kreowanie form kultury muzycznej we współpracy z ośrodkami kultury i organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Dolnego Śląska, wzbogaca ofertę kulturalną środowiska lokalnego oraz pozwala przekazywać zdobytą wiedzę i wprowadzać młodego artystę w magiczny świat muzyki. Nauka, wychowanie przez zabawę, obcowanie z muzyką i kreacja młodego człowieka jako artysty w środowisku lokalnym, to motto przyświecające jego pracy oraz działaniom w świecie kultury. Bazą pracy nad którą skupiał się najbardziej, jest tworzenie i współtworzenie muzyki wraz z twórcami kultury regionu Dolnego Śląska oraz działalność instruktorska i pedagogiczna. Pobudzanie kreatywności i twórcza ekspresja w dziedzinie muzycznej pana Dariusz Jarosa, stanowi znaczący wkład w rozwój kultury muzycznej i wpływa na rozwój dzieci i młodzieży – podkreślono w laudacji na cześć laureata.

Cykliczne formy realizacji wielu działań na rzecz kultury i rozwoju muzycznego młodego pokolenia Dolnoślązaków w zakresie współpracy z ośrodkami kultury w tworzeniu, organizacji i koordynacji festiwali i przeglądów muzycznych, realizacji autorskich projektów, spotkań artystycznych, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w celu promocji edukacji muzycznej w regionie, promocja dorobku kultury poprzez tworzenie i publikację autorskich piosenek dla dzieci i młodzieży, jako poszerzenie oferty edukacyjnej oraz tworzenie projektów na rzecz wzbogacenia kultury regionu Dolnego Śląska, to wartość nadrzędna wszystkich działań podejmowanych przez Dariusza Jarosa. Efekty tych działań w sposób szczególny wnoszą wkład w rozwój kultury Dolnego Śląska z uwzględnieniem małych miejscowości i wsi, promując region w Polsce i poza granicami kraju, a także przyczyniają się do dynamizowania życia kulturalnego i kształtowania tożsamości regionalnej – zaznaczono w wniosku o przyznanie dolnośląskiej nagrody.

Decyzję w sprawie przyznania Dariuszowi Jaros Dolnośląskiej Nagrody Kulturalnej „Silesia” podjęto podczas XXXVI sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Nagrodą wyróżniono w przeszłości m.in. Zespół Pieśni i Tańca „Jubilat” (2015 rok), związanego ze Świdnicą artystę plastyka Mariusza Kędzierskiego (2019), a także Zespół Tańca Narodowego i Estradowego „Krąg” (2020).

Michał Nadolski
[email protected]

zdjęcia użyczone

Poprzedni artykułŚwidnica uczci 77. rocznicę Powstania Warszawskiego
Następny artykułTrwa budowa gminnego żłobka. Zajęto się pracami wykończeniowymi [FOTO]