Strona główna 0_Slider Przebudowa al. Niepodległości. Będzie wycinka drzew, planowane są też nowe nasadzenia

Przebudowa al. Niepodległości. Będzie wycinka drzew, planowane są też nowe nasadzenia

8

Stanem zdrowotnym istniejącego drzewostanu oraz występującymi kolizjami z projektowanym zagospodarowaniem terenu tłumaczona jest konieczność dokonania wycinki drzew i krzewów podczas I etapu przebudowy al. Niepodległości, obejmującego odcinek od placu Wolności do ulicy 8 Maja. W zamian wzdłuż alei planowane jest wykonanie nowych nasadzeń.

Przypomnijmy, w ramach I etapu drogowej inwestycji istniejąca konstrukcja jezdni zostanie wzmocniona i zamieniona na asfaltobetonową, przebudowane zostaną chodniki, oświetlenie uliczne oraz kanalizacja deszczowa, na wysokości skweru znajdującego się między al. Niepodległości a ulicą Garbarską wykonana zostanie zatoka autobusowa, natomiast wzdłuż alei powstanie 20 miejsc parkingowych. – Równocześnie wykonywane będą prace renowacyjne przy murze obronnym, podczas których wymienione zostaną uszkodzone elementy balustrady i odnowione spoinowanie powierzchni muru – informowała pod koniec maja Magdalena Dzwonkowska ze świdnickiego magistratu. Jak dodała, na wydzielonym terenie placu budowy wykonywane będą w pierwszej kolejności prace związane m.in. z wycinką starego zadrzewienia wzdłuż muru obronnego.

To właśnie zapowiedzi dotyczące planowanej wycinki, a także pojawienie się na wielu drzewach rosnących wzdłuż al. Niepodległości oznaczeń wskazujących na zamiar ich usunięcia, zaniepokoiło okolicznych mieszkańców, którzy zaczęli dopytywać o skalę prac oraz o ich zasadność. Wśród drzew oznaczonych do usunięcia znalazł się m.in. szpaler ośmiu robinii akacjowych oraz szereg lip.

Zgodnie z zapisami projektu budowlanego obejmującego I etap przebudowy al. Niepodległości, w ramach drogowej inwestycji przewidziano „gospodarowanie zielenią polegające na wycince drzew i krzewów oraz wykonaniu nowych nasadzeń i zieleńców”. – Wycinka drzew została podyktowana projektowanym zagospodarowaniem terenu oraz stanem zdrowotnym drzewostanu – wyjaśniono w dokumentacji projektowej, na podstawie której realizowane będą roboty budowlane. W projekcie zaznaczono również, że warunki gospodarowania zielenią – związane z wycinką i wykonaniem nowych nasadzeń – „zostały przyjęte na podstawie uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków”. Do Urzędu Miejskiego w Świdnicy zwróciliśmy się z pytaniami dotyczącymi faktycznej liczby drzew przeznaczonych do wycinki, a także ewentualnych planów przesadzenia istniejących młodych drzew w inne miejsce.

W ramach I etapu przebudowy al. Niepodległości przewidziano zasadzenie wzdłuż ulicy 4 lip drobnolistnych oraz 15 robinii akacjowych. Pojawią się tam również krzewy. Nowe nasadzenia planowane są też na skwerze mieszczącym się między aleją a ulicą Garbarską, na którym centralne miejsce zajmie platan klonolistny. Pojawi się tam również 10 lip, a także krzewy, pnącza i inna roślinność. – Obsadzenia przyuliczne są specyficznym rodzajem zieleni obciążonym licznymi ograniczeniami: 1) zapewnienie dobrej widoczności w użytkowaniu komunikacyjnym, zarówno pieszym jak i kołowym. Sprowadza to dobór gatunkowy do roślin niskich o charakterze płożącym; 2) odporność wybranych gatunków na trudne warunki klimatu miejskiego (susza, spaliny, ew. zasolenie); 3) liczne sieci infrastruktury podziemnej całkowicie eliminujące zastosowanie drzew przez niemożność zachowania odległości od sieci przewidzianych prawem; 4) nakłady na bieżące utrzymanie. W wąskich pasach dzielących komunikację pieszą i kołową dobrze sprawdzają się zwykłe żywopłoty ligustrowe spełniające rolę osłonową – zwrócili uwagę projektanci.

I etap przebudowy al. Niepodległości ma zostać zakończony do 31 maja 2022 roku.

Michał Nadolski
[email protected]

Poprzedni artykułNowy klub seniora oficjalnie otwarty
Następny artykułŚwidniczanin ponownie w wyścigowym Mini! [FOTO]