Strona główna 0_Slider Modernizacja basenu letniego będzie droższa o około 2,5 miliona. Co spowodowało zmianę?

Modernizacja basenu letniego będzie droższa o około 2,5 miliona. Co spowodowało zmianę?

4

Do około 33 mln złotych wzrośnie koszt przebudowy świdnickiego kąpieliska przy ulicy Śląskiej. To efekt zmian  zaproponowanych przez wykonawcę inwestycji, które wprowadzone zostały do projektu modernizacji. – Kompleks basenów będzie bardziej ekologiczny, tańszy w eksploatacji i samofinansujący energetycznie – tłumaczą urzędnicy.

Kompleks basenów przy ulicy Śląskiej to prawie stuletni obiekt, który wymaga przebudowy, aby dostosować go do obecnie panujących standardów. O tym, że gruntowny remont kąpieliska jest konieczny, już w czerwcu 2017 roku mówił Włodzimierz Banaś, projektant odpowiedzialny za jeden z przygotowanych projektów przebudowy i rozbudowy basenu. – Okres budowy obiektu przypada na pierwszą połowę XX wieku i określono na lata 1928-1930. (…) W chwili obecnej okładziny niecek basenowych są uszkodzone i nie nadają się do dalszej eksploatacji; (…) na powierzchni elementów żelbetowych występują uszkodzenia powstałe z długiego okresu eksploatacji. Dalsza eksploatacja obniża komfort użytkowania obiektu oraz pogarsza jego stan. Wokół niecek basenowych istnieje betonowa plaża basenowa. Na plaży licznie występują deformacje, uskoki, zarysowania i wyszczerbienia. Dalsze użytkowanie plaży w takim stanie nie jest możliwe – opisywał.

25 listopada 2016 roku Rada Miejska w Świdnicy podjęła uchwałę, na mocy której Świdnickiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji powierzono przebudowę i administrowanie zespołem basenów odkrytych. Od tego czasu ŚPWiK czterokrotnie ogłaszało przetargi na realizację robót. Wszystkie kończyły się unieważnieniem – najpierw z powodu problemów z dokumentacją przetargową, później z uwagi na zbyt wygórowaną cenę zaproponowaną przez jedynego chętnego wykonawcę, za trzecim podejściem przez zupełny brak złożonych ofert, a podczas czwartego przetargu z powodu problemu w sfinansowaniu inwestycji. Pomimo braku widocznych zmian na terenie świdnickiego kąpieliska, spółka wodociągowa poniosła jednak spore koszty w związku z realizacją powierzonego zadania przebudowy i administrowania basenami. Jak informował wiceprezydent Jerzy Żądło, od 2017 roku „kwota wydatków poniesiona na prace związane z przygotowaniem do remontu basenu wyniosła około 1 mln zł”.

W kwietniu 2020 roku świdniccy radni zdecydowali o uchyleniu wcześniejszej uchwały, w wyniku czego odkryte kąpielisko przy ulicy Śląskiej wróciło pod kontrolę miasta. Podjęto również decyzję o tym, że modernizacja basenowego kompleksu przeprowadzona zostanie przez Urząd Miejski, zaś na realizację inwestycji przewidziano 35 mln złotych. W grudniu 2020 roku ogłoszono piąty przetarg na wykonanie przebudowy wodnego kompleksu, w ramach którego miałyby powstać m.in. dwa baseny rekreacyjne, basen sportowy, brodzik dla dzieci, wodny plac zabaw i zjeżdżalnie. Zamówienie zostało ostatecznie udzielone katowickiej firmie Transcom, która zaoferowała realizację prac za blisko 30 mln 498 tys. złotych oraz zadeklarowała zakończenie modernizacji w terminie do 30 grudnia 2022 roku.

Na etapie prac projektowych zdecydowano się na wprowadzenie zmian dotyczących założeń rozpoczętej na początku maja modernizacji. – Nowe rozwiązania wprowadzone na etapie projektowym mają przede wszystkim poprawić funkcjonalność kompleksu basenów przy ul. Śląskiej. Po konsultacjach Prezydent Miasta z zespołem doradczym zdecydowano się wprowadzić kilka korekt. Zmiany zaproponowane zostały przez wykonawcę, który ma wieloletnie doświadczenie w budowie i modernizacji basenów. Chodzi tu m.in. o zmianę lokalizacji budynku technologicznego wraz z sanitariatami. Zostanie on wkomponowany w miejsce istniejącej skarpy. Wpłynie to na ograniczenie zużycia energii elektrycznej, poprzez obniżenie oporów przepływu wody w sieciach. Nowa lokalizacja budynku pozwoli również na przeprowadzenie rurociągów bez kolizji z systemem korzeniowym rosnących tam drzew. Tym samym uda się zachować je w dobrej kondycji i pozostawić teren zielony pomiędzy drzewami w stanie nienaruszonym. Poprawi to także użyteczność całego obiektu, szczególnie dla osób niepełnosprawnych, a także pozwoli wykorzystać dach budynku do montażu paneli fotowoltaicznych. Docelowa moc całej instalacji to 100 kW. Spowoduje to znaczące ograniczenie kosztów zużycia energii elektrycznej i sprawi, że cały kompleks będzie samofinansujący się energetycznie – tłumaczy Magdalena Dzwonkowska, rzecznik świdnickiego magistratu.

Zmianie ulegnie także technologia filtracji wody basenowej. – Zrezygnowano z zastosowania filtracji ciśnieniowej na ziemi okrzemkowej na rzecz filtracji wielowarstwowej z warstwą szkła aktywnego oraz węgla aktywnego z łupin kokosa. Pozwoli to w znacznym stopniu ograniczyć koszty eksploatacji obiektu. Z wyliczeń wykonawcy wynika, że będzie to oszczędność nawet 120 tys. zł. rocznie. Ułatwi to także konserwację całego systemu – twierdzi Dzwonkowska. – Pierwsze założenia PFU [Programu Funkcjonalno-Użytkowego] powstały dwa lata temu. Ten okres pozwolił na ocenę funkcjonowania różnych systemów, ponieważ w tym czasie wybudowano w Polsce kilka basenów. Zaproponowana nam przez firmę Transcom zmiana technologii systemu filtracji wody jest efektywniejsza, ale przede wszystkim tańsza w eksploatacji – wskazuje z kolei Andrzej Nowak, dyrektor wydziału inwestycji miejskich w Urzędzie Miejskim.

Zdecydowano również o zmianie materiałów, z jakich wykonana zostanie nawierzchnia wokół niecek basenowych. – Początkowo zakładano jej wykonanie z EPDM, czyli syntetycznych mat, podobnych do tych wykorzystywanych do tworzenia nawierzchni bezpiecznych placów zabaw. Zmieniono je na płyty betonowe, które są trwalsze, łatwiejsze w utrzymaniu czystości, przez co są bardziej higieniczne. Wykazują również większe właściwości antypoślizgowe, co przekłada się na bezpieczeństwo użytkowników basenu. Jednak właściwością nie do przecenienia jest ich neutralność zapachowa, co w perspektywie długoletniej eksploatacji jest niezwykle ważne. Nawierzchnia EPDM, szczególnie w okresie wysokich temperatur i wilgotności wydziela także nieprzyjemny zapach i ulega odbarwieniu – wyjaśnia rzecznik magistratu. Kolejna ze zmian dotyczyć będzie wykorzystania wody z przepływającej nieopodal kompleksu rzeki Bystrzycy. Częściowo posłuży ona do napełniania basenów w czasie rozruchu, a docelowo służyć będzie do podlewania trawy oraz rosnącej tam roślinności.

Zaproponowane zmiany zostały ujęte w programie funkcjonalno-użytkowym modernizacji. Zawarty został również aneks do umowy zawartej przez miasto z firmą PPHU Transcom. – Całość zaproponowanych korekt zwiększy koszt wykonania modernizacji kompleksu basenów o kwotę około 2,5 miliona złotych. Miasto ma zabezpieczone środki w budżecie na realizację tych zmian – zaznacza Dzwonkowska.

Michał Nadolski
[email protected]

Poprzedni artykułWywalczyli historyczny awans
Następny artykułKwiaciarnia internetowa Oddech Cynamonu: jakie kwiaty lubią dziewczyny?