Strona główna 0_Slider Towarzystwo św. Brata Alberta chciało przejąć niedokończone hospicjum. Jest odpowiedź prezydent Świdnicy

Towarzystwo św. Brata Alberta chciało przejąć niedokończone hospicjum. Jest odpowiedź prezydent Świdnicy

13

Towarzystwo im. św. Brata Alberta zwróciło się do prezydent Świdnicy i radnych Rady Miejskiej z prośbą o odkupienie za 1% wartości od miasta niedokończonej budowy hospicjum przy ul. Leśnej  w Świdnicy, gdzie miałoby powstać Centrum Pomocy Bliźniemu z trzecim schroniskiem dla bezdomnych. W odpowiedzi prezydent dziękuje za propozycję, ale…

Przypomnijmy, w 2014 roku prace przy budowie ośrodka opieki dla osób w ostatniej fazie choroby nowotworowej, które potrzebują stałej pomocy pielęgniarskiej i lekarskiej, rozpoczęło Towarzystwo Przyjaciół Chorych “Hospicjum”. Niekorzystny splot wydarzeń zmusił Towarzystwo do odstąpienia od rozpoczętej budowy stacjonarnego hospicjum, której stopień zaawansowania określono na nieco ponad 27%. Na mocy ugody niedokończoną inwestycję przejęło miasto i na zabezpieczenie wydało dotychczas 30 tysięcy złotych.

Pod koniec kwietnia 2020 roku działka przy ulicy Leśnej, wraz z rozpoczętą budową, została wystawiona na sprzedaż pod zabudowę mieszkaniowo-usługową. Cenę działki o powierzchni 0,3545 ha ustalono na 2 mln 214 tys. złotych brutto. Pierwszy przetarg nie zakończył się sprzedażą. Pomimo obniżenia ceny do 1 mln 992 tys. złotych, niepowodzeniem zakończył się również drugi z przetargów, który przeprowadzono w listopadzie ubiegłego roku. Trzeci przetarg jeszcze nie został ogłoszony.

Z ofertą odkupienia działki wraz z niedokończonym obiektem złożyło Towarzystwo im. św. Brata Alberta, które w Świdnicy prowadzi schronisko dla bezdomnych mężczyzn przy ul. Westerplatte oraz od 2017 roku schronisko dla kobiet i osób niepełnosprawnych. Drugie ze schronisk powstało na działce sprzedanej przez miasto za symboliczną złotówkę. Jest tu dość miejsca na kolejny obiekt. – Uważamy jednak, że niedokończone hospicjum lepiej spełni potrzeby kolejnego zadania, które sobie stawiamy – mówi prezes Gabriela Kowalczyk.

Prośbę o odsprzedanie nieruchomości złożyła w imieniu Towarzystwa na ręce prezydent miasta i radnych. Zdania radnych, do których zwróciliśmy się 12 kwietnia z prośbą o komentarz, były podzielone. Kategorycznie przeciw wypowiedzieli się przewodniczący Jan Dzięcielski, radny Wiesław Żurek i wiceprzewodniczący Rafał Fasuga, wątpliwości mieli radna Luiza Nowaczyńska i radny Lech Bokszczanin, a skłonny przychylić się pomysłowi był radny Marcin Paluszek.

Do wniosku odniosła się już także prezydent Beata Moskal-Słaniewska: „W odpowiedzi na pismo z dnia 09 kwietnia 2021 roku w sprawie zakupu nieruchomości gruntowej – działki nr 2685/9 o pow. 0,3545 ha położonej przy ul. Leśnej w Świdnicy z rozpoczętą zabudową budynku usługowego uprzejmie informuję. Dziękuję za przedłożoną ofertę zakupu, ale aktualnie działka nr 2685/9 została ponownie wyszacowana oraz przygotowana do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego. Cena sprzedaży została określona na kwotę 2 164 800 zł brutto Pierwszy przetarg nieograniczony na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości planowany jest na III kwartał 2021 roku. W przypadku braku chętnych na zakup nieruchomości zostanie podjęta decyzja o dalszym sposobie postępowania z ww. nieruchomością.”

Nie miałam wielkich nadziei – mówi prezes Kowalczyk. Dodaje, że Towarzystwo mimo to nie zrezygnuje z planów uruchomienia Centrum Pomocy Bliźniemu.

Agnieszka Szymkiewicz