Strona główna Artykuł sponsorowany Jakie istnieją metody wyceny przedsiębiorstw?

Jakie istnieją metody wyceny przedsiębiorstw?

0

Prowadząc biznes często dochodzi do sytuacji, w których należy wycenić przedsiębiorstwo. Najczęściej robi się to w sytuacji kupna-sprzedaży firmy, czasem także ustalając wysokość ubezpieczenia lub zdolności kredytowej przedsiębiorstwa. Dostępnych jest wiele metod wyceny, a każda z nich może prowadzić do uzyskania innej, ale z pewnością dość zbliżonej wartości. Przyjrzyjmy się bliżej najważniejszym sposobom wyceny przedsiębiorstw i odpowiedzmy sobie na pytanie o to, które z nich są polecane przez fachowców i najrzetelniej odzwierciedlają rzeczywistą wartość przedsiębiorstwa.

Metody majątkowe
Pierwszą grupą są metody majątkowe, czyli takie, które są oparte po prostu o rzeczywistą wartość majątkową firmy. Wycena przedsiębiorstw tymi metodami zakłada, że firma jest warta po prostu tyle, ile wynosi jej majątek pomniejszony o jej zobowiązania. Są to najprostsze metody wyceny, więc są one też dość popularne, bo umożliwiają szybkie uzyskanie wiarygodnego wyniku. Istnieją cztery sposoby majątkowej wyceny firmy:

  • metoda księgowa – kluczową rolę w niej odgrywają sprawozdania finansowe. To właśnie z nich czerpie się informację o wartości księgowej majątku firmy oraz o jej zobowiązaniach.
  • metoda skorygowanych aktywów netto – jest bardzo podobna do wcześniejszej metody, ale tym wypadku dokonuje się korekty wartości księgowej i dopasowanie jej do wartości rynkowej.
  • metoda wartości odtworzeniowej – to szczegółowe wyliczenie, ile pieniędzy byłoby potrzebne do odtworzenia przedsiębiorstwa.
  • metoda wartości likwidacyjnej – wycena firmy na podstawie wartości likwidacyjnej, która najczęściej jest zaniżona w stosunku do realnej wartości.

Metody dochodowe
Wycena wartości spółek metodą dochodową z pewnością jest bardziej skomplikowana niż metodą majątkową, ale też najlepiej odzwierciedla rzeczywistą wartość firmy. W tych metodach bierze się pod uwagę przyszłe dochody, które może wygenerować firma. Chodzi więc o ocenę potencjału generowania przychodów. Wyróżnia się trzy podstawowe metody dochodowe:

  • metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych DCF;
  • metody zdyskontowanych zysków;
  • metody zdyskontowanych dywidend.

Wszystkie one opierają się na zbliżonych założeniach, ale do oceny potencjalnych przyszłych zysków wykorzystuje się inny parametr. Profesjonalni analitycy najczęściej zalecają korzystanie z metod opartych na dyskontowaniu sald wolnych przepływów pieniężnych. Oceniają je jako najbardziej miarodajne i najlepiej odwzorowujące rzeczywistość. Równocześnie jednak dość łatwo można się pomylić. Wystarczy przyjąć zbyt optymistyczny wariant, czyli zbyt wysokie przyszłe przychody, by zawyżyć wartość przedsiębiorstwa.

Metody porównawcze
To metody, które opierają się na porównywaniu jednej firmy z innym, konkurencyjnym dla niej przedsiębiorstwem. Jest to analiza porównawcza, która wymaga sporo pracy i zaangażowania. Pierwszy jej etap to znalezienie odpowiedniej firmy do analizy. Przede wszystkim musi ona być z tej samej branży, co firma wyceniania. Musi być też o zbliżonej wielkości sprzedaży i rentowności. Co ważne – powinna też być w tym samy stadium rozwoju oraz mieć podobne rozmiary i działać na tym samym rynku. W niektórych bardzo niszowych branżach odnalezienie takiego bliźniaka może być sporym problemem. Kiedy jednak już uda się go wytypować, to można określić wysokość wzorcowych wskaźników dla podstawowych grup parametrów wykorzystywanych do wyceny.

Metody mieszane
To już ostatnia grupa metod wykorzystywanych do wyceny przedsiębiorstw. Metody mieszane łączą ze sobą elementy wcześniej wymienionych metod. Stosuje się je po to, by wybrać najkorzystniejszy sposób wyceny z perspektywy danego przedsiębiorstwa. Dzięki tym metodom można zauważyć różnice w wycenie stosując poszczególne kryteria. Warto też pamiętać, że nie ma jednej dobrej drogi do wyceny. Z tego też powodu firmy wykorzystują różne metody oraz ich mieszanki. Najczęściej wycenę prowadzi się równocześnie kilkoma metodami po to, by wybrać tę najbardziej korzystną w danej sytuacji.

/Artykuł sponsorowany/

Poprzedni artykułEkogroszek Świdnica – kilka porad w sprawie wyboru paliwa opałowego
Następny artykułMieszkańcy wypatrują końca prac na Kraszowickiej. Na remont wciąż czeka ostatni odcinek ulicy [FOTO]