Strona główna Wydarzenia Świdnica Zakaz widzeń i udzielania posług religijnych w świdnickim areszcie przedłużony do końca...

Zakaz widzeń i udzielania posług religijnych w świdnickim areszcie przedłużony do końca marca

1

Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną w kraju, do końca marca 2021 roku w Areszcie Śledczym w Świdnicy wstrzymano udzielania osadzonym widzeń, a także odprawiania nabożeństw i udzielania posług religijnych. Odwołanie zakazów ma nastąpić niezwłocznie po ustabilizowaniu się sytuacji.

Komunikat Aresztu Śledczego w Świdnicy:

Mając na uwadze obecny stan epidemiologiczny na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), jak również wzrostem przypadków zakażeń wirusem COVID-19 na terenie kraju:

1. Na podstawie art. 247 §2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy, wstrzymuje się na terenie Aresztu Śledczego w Świdnicy od 24 października 2020 r. do dnia 31 marca 2021 r., z ewentualną możliwością wcześniejszego odwołania lub przedłużenia o kolejne dni:
– udzielanie osadzonym widzeń,
– odprawianie nabożeństw i udzielanie posług religijnych, z wyjątkiem indywidualnej posługi religijnej za zgodą dyrektora jednostki.

2. Odwołanie zakazów wskazanych w punkcie 1, nastąpi niezwłocznie po ustabilizowaniu się sytuacji epidemiologicznej w kraju biorąc pod uwagę zalecenia Państwowego Inspektora Sanitarnego.

3. Ograniczenia, o których mowa w pkt. 1, są niezbędne dla minimalizowania zagrożeń epidemiologicznych, wynikają z rekomendacji służb sanitarnych i uwzględniają potrzebę ochrony życia i zdrowia osadzonych i ich rodzin, a także funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.

4. Areszt Śledczy w Świdnicy podejmie wszelkie możliwe do realizacji działania, dostosowane do swoich możliwości, mające na celu kompensację wprowadzonych ograniczeń, a osobom pozbawionym wolności zostaną m.in. poszerzone uprawnienia do utrzymywania kontaktów z najbliższymi za pomocą środków komunikacji internetowej oraz telefonicznej.

/Areszt Śledczy w Świdnicy, opr. mn/