Strona główna 0_Slider Przyjdź i oddaj krew. W czwartek akcja w Świdnicy

Przyjdź i oddaj krew. W czwartek akcja w Świdnicy

0

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu ponownie zwraca się z apelem o oddawanie krwi. Tym cennym darem w Świdnicy będzie można podzielić się w najbliższy czwartek, 11 marca. Wałbrzyskie RCKiK zaprasza również do oddania osocza wszystkie osoby, które chorowały na COVID-19 i zostały uznane za zdrowe.

Wałbrzyskie RCKiK codziennie zabezpiecza 13 Szpitalnych Banków Krwi. Krew trafia m.in. do chorych po wypadkach, z chorobami nowotworowymi, do osób po przeszczepie, z białaczką. Aktywność krwiodawców przynosi wymierne efekty. Według ostatnich danych, w wałbrzyskim banku krwi są wysokie zapasy niemal wszystkich grup. Na poziomie średnim są tylko dwie grupy – A Rh+ i ORh-. Taki bezpieczny poziom warto utrzymać, a okazją jest cotygodniowa akcja wyjazdowa zespołu z RCKiK.

W czwartek, 11 marca w godzinach od 9.00 do 13.00 w budynku dawnego Gimnazjum nr 1 w Świdnicy (ul. Kozara-Słobódzkiego 21) odbędzie się kolejna zbiórka krwi.

RCKiK w Wałbrzychu zaprasza też do oddania osocza wszystkie osoby, które przechorowały COVID-19 i zostały uznane za zdrowe. – Osocze to zawiera przeciwciała, które mogą wspomagać leczenie chorych na COVID-19 z ciężkimi, zagrażającymi życiu objawami zakażenia. Zawarte w osoczu przeciwciała do wirusa SARS-CoV-2, który powoduje COVID-19, po przetoczeniu mają za zadanie eliminację wirusa z organizmu pacjenta z aktywnym zakażeniem – tłumaczą pracownicy wałbrzyskiego krwiocentrum.

Osocze może zostać pobrane od osób, które:

  • są po zakażeniu SARS-CoV-2 lub po wyzdrowieniu z potwierdzonego COVID-19, u których minął okres co najmniej 14 dni od zakończenia izolacji,
  • są w pełni zdrowe,
  • są w wieku 18-65 lat (dawcy pierwszorazowi w wieku 60-65 lat mogą oddać osocze tylko za zgodą lekarza),
  • nie mają i nie leczą się z powodu przewlekłych chorób,
  • spełniają wymagania stawiane wszystkim potencjalnym dawcom krwi i osocza.

Wszystkie osoby, które spełniają powyższe warunki proszone są o kontakt z Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu tel. 74 664 63 46, e-mail: [email protected]  W czasie rozmowy telefonicznej dokonana zostanie wstępna ocena braku przeciwwskazań do oddania osocza i ustalony zostanie najdogodniejszy termin i miejsce jego pobrania.

Od 26 stycznia weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2021r. poz. 159), która uprawnia Honorowych Dawców Krwi do 2 dni wolnego po oddaniu krwi i osocza. Dzień wolny przysługuje w dniu oddania oraz w dniu następnym.

Ustawa wprowadziła także ulgę w wysokości 33% na przejazdy w komunikacji krajowej środkami publicznego transportu drogowego (dotyczy to zarówno pociągów, jak i autobusów) dla Dawców krwi i osocza, którzy od ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego od 14 marca 2020r. oddali co najmniej 3 donacje krwi lub jej składników lub 3 razy osocze jako ozdrowieniec. Uprawnienie to przysługuje przez 6 miesięcy od dnia wystawienia zaświadczenia. Nowe uprawnienia dla krwiodawców przysługują tylko w czasie zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

W dni powszednie krew i osocze można oddawać Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu, przy ul. Chrobrego 31. Na stronie RCKiK znajdują się także aktualne informacje o akcjach wyjazdowych oraz zapotrzebowaniu na poszczególne grupy krwi.

/RCKiK Wałbrzych, opr. mn/

Poprzedni artykułOd niedzieli podwyżka cen niektórych biletów Kolei Dolnośląskich
Następny artykułKoniec z wyścigiem szczurów. Domki i domy bez pozwolenia na budowę