Strona główna 0_Slider Południowo-zachodnia obwodnica Świdnicy. Radni zadecydują o przeznaczeniu środków na przygotowanie projektu

Południowo-zachodnia obwodnica Świdnicy. Radni zadecydują o przeznaczeniu środków na przygotowanie projektu

11

W ciągu dwóch lat mają zostać zrealizowane prace projektowe związane z planowaną budową południowo-zachodniej obwodnicy Świdnicy. Przygotowanie dokumentacji będzie współfinansowane przez samorząd wojewódzki, a w najbliższy piątek świdniccy radni podejmą decyzję w sprawie przeznaczenia na ten cel środków z budżetu miasta. Jeżeli uda się zaprojektować obwodnicę, której koszt budowy nie przekroczy 200 mln złotych, możliwa będzie realizacja tego projektu przy skorzystaniu z funduszy rządowych – deklaruje Maciej Gleba, dyrektor wydziału dróg i infrastruktury miejskiej w świdnickim magistracie.

„Mała obwodnica” Świdnicy na odcinku Słotwina – rondo Solidarności

Starania związane z budową południowego obejścia Świdnicy trwają już od dwudziestu lat. Pierwsze kroki w tej sprawie świdniccy samorządowcy podjęli w 2001 roku. W porozumieniu z gminą Świdnica oraz starostwem powiatowym zlecono sporządzenie studium techniczno-ekonomicznego, w ramach którego dokonano wyboru południowego wariantu przebiegu obwodnicy, a także koncepcji programowo-przestrzennej. W kolejnych latach udało się także uzyskać decyzję środowiskową. Bez pomocy z zewnątrz miasto nie miało jednak szans na samodzielne podjęcie budowy, której koszt szacowano 10 lat temu na około 470 mln złotych. Z tego względu wielokrotnie zwracano się do kolejnych rządów o uwzględnienie drogowej inwestycji w krajowych planach budowy dróg. Apele w tej sprawie kierowali posłowie Ziemi Świdnickiej, władze miasta, a także mieszkańcy.

Dotychczasowe próby przekonania rządzących o konieczności budowy południowej obwodnicy Świdnicy, dzięki której możliwe stałoby się wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza miasto, nie przyniosły oczekiwanego efektu. Nadzieje na realizację inwestycji dodatkowo oddaliły się wraz z rozpoczęciem prac projektowych przy planowanej drodze ekspresowej S5, łączącej Wrocław ze Świdnicą, Wałbrzychem i węzłem S3 w Bolkowie. Wszystkie opracowane warianty przebiegu tej trasy zakładającą budowę S5 na północ od Świdnicy. Takie rozwiązanie umożliwiłoby, co prawda, odciążenie obecnego, miejskiego odcinka drogi krajowej nr 35, jednak nie rozwiązałoby problemu związanego z ruchem tranzytowym na drogach wojewódzkich przebiegających przez miasto.

W tej sytuacji, po dwudziestu latach starań i wobec braku rządowych planów w tym zakresie, inicjatywę w sprawie drogowej inwestycji ponownie postanowili przejąć samorządowcy. – Po kilku nieudanych próbach budowy obwodnicy, zarówno jeśli chodzi o projekt, jak i realizację, pojawia się kolejna „jaskółka”. W grudniu 2020 roku Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych, która dotyka bardzo ważnej zmiany. Poza zadaniami, które w mieście Świdnica w ramach tego programu realizujemy, pojawiła się możliwość realizacji zadań związanych z budową obwodnic w ciągu dróg wojewódzkich. Na tej podstawie samorząd województwa dolnośląskiego zaproponował pani prezydent podpisanie porozumienia o zastępstwie inwestorskim. Ma ono polegać na tym, że w okresie dwóch lat od podpisania porozumienia miasto wykona projekt budowlany budowy południowo-zachodniego obejścia Świdnicy – tłumaczył na początku marca Maciej Gleba, dyrektor wydziału dróg i infrastruktury miejskiej Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

„Wojewódzka” obwodnica miałaby zaczynać się w rejonie Słotwiny, przebiegając następnie wzdłuż zachodniej i południowej granicy miasta, kończąc się na wysokości Boleścina. – Przebieg drogi odpowiada projektowanemu korytarzowi obwodnicy Świdnicy w ciągu drogi krajowej nr 35, która z uwagi na przyjęty do realizacji wariant drogi ekspresowej S5 nie będzie realizowana. Ten korytarz jest wyznaczony zarówno w studium, jak i w planach zagospodarowania przestrzennego gminy miejskiej i wiejskiej Świdnica – wskazywał Gleba.

Ostateczny przebieg trasy zostanie ustalony podczas prac projektowych, których koszt szacowany jest na 1,5 mln złotych. Połowę tej kwoty pokryje samorząd wojewódzki, zaś pozostała część pochodzić będzie z budżetu miasta (250 tys. złotych w 2021 roku oraz 500 tys. złotych w roku 2022). Decyzję w sprawie przesunięcia środków na ten cel, a także wyrażenia zgody na przejęcie przez miasto realizacji prac nad dokumentacją, zostanie podjęta przez świdnickich radnych podczas najbliższego posiedzenia Rady Miejskiej w Świdnicy, które zostało zwołane na 26 marca. – Budowa obwodnicy będzie korzystna dla miasta. Inwestycja zmniejszy natężenie ruchu w godzinach szczytu, zminimalizuje korki, zniweluje hałas związany z komunikacją, a tranzyt zostanie odseparowany od ruchu lokalnego – przekonuje dyrektor wydziału dróg i infrastruktury miejskiej w uzasadnieniu do przedłożonego radnym projektu uchwały.

/mn/

Poprzedni artykułMarcowa zbiórka elektrośmieci
Następny artykułBiało-zielona młodzież finalnie na remis