Strona główna 0_Slider Nieukończony budynek hospicjum zostanie ponownie wystawiony na sprzedaż

Nieukończony budynek hospicjum zostanie ponownie wystawiony na sprzedaż

2

Wciąż niepewne pozostają dalsze losy nieukończonego hospicjum przy ulicy Leśnej. Niepowodzeniem zakończyły się dwie, dotychczas podjęte próby sprzedania działki sąsiadującej z Regionalnym Szpitalem Specjalistycznym „Latawiec” w Świdnicy. Świdnicki magistrat chce teraz ogłosić kolejny przetarg.

Porzucona budowa przy ulicy Leśnej (stan z 1 stycznia 2020 roku)

Przypomnijmy, w 2014 roku prace przy budowie ośrodka opieki dla osób w ostatniej fazie choroby nowotworowej, które potrzebują stałej pomocy pielęgniarskiej i lekarskiej, rozpoczęło Towarzystwo Przyjaciół Chorych “Hospicjum”. Niekorzystny splot wydarzeń zmusił Towarzystwo do odstąpienia od rozpoczętej budowy stacjonarnego hospicjum, której stopień zaawansowania określono na nieco ponad 27%. Na mocy ugody niedokończoną inwestycję przejęło miasto.

Budynek, po przejęciu przez miasto, został uprzątnięty z pozostałości po pracach budowlanych – zdemontowano stemplowanie stropu i schodów. Usunięto luźne elementy konstrukcyjne. Budynek został posprzątany, a gruz usunięty. Poprzedni inwestor składował tam całą ziemię z wykopów na działce sąsiedniej – została ona również wywieziona – informowała w styczniu 2019 roku rzecznik świdnickiego magistratu, Magdalena Dzwonkowska. Na zabezpieczenie niedokończonej budowy hospicjum przeznaczono 30 tys. złotych.

Pod koniec kwietnia 2020 roku działka przy ulicy Leśnej, wraz z rozpoczętą budową, została wystawiona na sprzedaż pod zabudowę mieszkaniowo-usługową. Cenę działki o powierzchni 0,3545 ha ustalono na 2 mln 214 tys. złotych brutto. Pierwszy przetarg nie zakończył się sprzedażą. Pomimo obniżenia ceny do 1 mln 992 tys. złotych, niepowodzeniem zakończył się również drugi z przetargów, który przeprowadzono w listopadzie ubiegłego roku. Świdnicki magistrat chce teraz podjąć kolejną próbę sprzedaży terenu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Na podstawie wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego cenę działki ustalono na blisko 2 mln 165 tys. zł brutto.

Nieodpłatnym przejęciem terenu sąsiadującego z Regionalnym Szpitalem Specjalistycznym „Latawiec” w Świdnicy zainteresowane było świdnickie starostwo powiatowe. Zamiar ten potwierdził starosta Piotr Fedorowicz w odpowiedzi na zapytanie złożone przez powiatowego radnego Krystiana Ulbina, który dopytywał o to, czy zarząd powiatu rozważał zakup działki przy ulicy Leśnej i dokończenie budowy hospicjum. – Powiat Świdnicki, po ustaleniach dokonanych z dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy, przedstawił Gminie Miasto Świdnica propozycję nieodpłatnego przejęcia działki do zasobu powiatu. Gmina Miasto Świdnica nie wyraziła zgody na nieodpłatne przeniesienie prawa własności działki i wdrożyła postępowanie przetargowe na jej sprzedaż – wyjaśniał starosta.

Informacje te korygowała później rzecznik Urzędu Miejskiego w Świdnicy. – Nieprawdą jest, że miasto Świdnica nie wyraziło zgody Starostwu Powiatowemu na nieodpłatne przekazanie działki przy ul. Leśnej, ponieważ Starostwo nie występowało oficjalnie w tej sprawie do Miasta. Nie było żadnej korespondencji w tej sprawie – wskazywała Magdalena Dzwonkowska, zaś starosta precyzował: – Była luźna rozmowa dotycząca tego, czy samorząd miejski widziałby możliwość nieodpłatnego przekazania tej działki powiatowi, a w domyśle szpitalowi. Nie było zainteresowania taką propozycją. Nie wiem czym było to spowodowane – mówił Fedorowicz. Pomysł przejęcia działki przez starostwo został tym samym porzucony, na co wpływ miał również fakt, że nieukończony dotychczas obiekt powstawał z myślą o utworzeniu hospicjum stacjonarnego. Świdnicki szpital nie prowadzi takiej działalności, a zaadaptowanie budynku do innych potrzeb wymagałoby sporych i najpewniej kosztownych zmian.

/mn/

Poprzedni artykułBez awansu, ale z olbrzymim bagażem doświadczenia
Następny artykułXVI Dolnośląski Konkurs Keyboardowy „Mistrz Klawiatury” w Świdnicy – online