Strona główna 0_Slider NFZ zaleca szpitalom ograniczenie zabiegów planowych. W świdnickim “Latawcu” zajęte są wszystkie...

NFZ zaleca szpitalom ograniczenie zabiegów planowych. W świdnickim “Latawcu” zajęte są wszystkie łóżka covidowe

3

W związku z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem Narodowy Fundusz Zdrowia zaleca szpitalom ograniczenie do minimum lub czasowe zawieszenie udzielania zabiegów planowych. Wprowadzania ograniczeń na razie nie przewiduje dyrekcja Regionalnego Szpitala Specjalistycznego “Latawiec” w Świdnicy.

Aby zapewnić dodatkowe łóżka szpitalne dla pacjentów wymagających pilnego przyjęcia do szpitala, NFZ zaleca ograniczenie do niezbędnego minimum lub czasowe zawieszenie udzielania świadczeń wykonywanych planowo – przekazano w komunikacie Narodowego Funduszu Zdrowia. – Ograniczenie nie powinno dotyczyć planowej diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych. Przy ograniczeniu lub zawieszeniu udzielania świadczeń, należy wziąć pod uwagę przyjęty plan leczenia oraz wysokie prawdopodobieństwo pobytu pacjenta po zabiegu w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii – dodano.

Zalecenie NFZ dotyczy przede wszystkim planowanych pobytów w szpitalach w celu przeprowadzenia diagnostyki, zabiegów diagnostycznych, leczniczych i operacyjnych, w szczególności: endoprotezoplastyki dużych stawów, dużych zabiegów korekcyjnych kręgosłupa, zabiegów naczyniowych na aorcie brzusznej i piersiowej, pomostowania naczyń wieńcowych, a także dużych zabiegów torakochirurgicznych, zabiegów wewnątrzczaszkowych, nefrektomii i histerektomii – z powodów innych niż onkologiczne.

Jednocześnie wskazujemy, że w każdym przypadku odroczenia terminu udzielenia świadczenia, należy indywidualnie ocenić oraz wziąć pod uwagę uwarunkowania i ryzyka dotyczące stanu zdrowia pacjentów, a także prawdopodobieństwo jego pogorszenia i potencjalne skutki – zaznaczono w zaleceniu.

Jak do zalecenia Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącego ograniczenia zabiegów planowych podchodzą władze świdnickiego “Latawca”? – Na razie nie ograniczamy planowych zabiegów. Będziemy reagować w miarę zmieniającej się sytuacji – mówi Grzegorz Kloc, dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy. Informuje przy tym o stanie zajętości tzw. łóżek covidowych. – W chwili obecnej w szpitalu posiadamy 3 łóżka obserwacyjne w kierunku Covid oraz 19 łóżek II stopnia, w tym 4 respiratorowe. Na chwilę obecną wszystkie łóżka są zajęte – wylicza Kloc.

/mn/