Strona główna 0_Slider Za miesiąc rozpoczną się zapisy do przedszkoli w Świdnicy oraz gminie Świdnica

Za miesiąc rozpoczną się zapisy do przedszkoli w Świdnicy oraz gminie Świdnica

0

1 marca ruszy rekrutacja do świdnickich przedszkoli miejskich oraz placówek gminy Świdnica. Z początkiem marca rozpoczną się również zapisy do oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022.

W Świdnicy składanie wniosków o przyjęcie malucha do przedszkola, oddziału przedszkolnego lub I klasy szkoły podstawowej, wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, potrwa od 1 do 12 marca. Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną ogłoszone 22 marca, po czym do 26 marca rodzice powinni potwierdzić swoją decyzję o wyborze danej placówki oświatowej. 29 marca opublikowane zostaną ostateczne listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych. Nabór uzupełniający będzie prowadzony od 4 do 14 maja.

W gminie Świdnica rekrutacja będzie prowadzona od 1 do 31 marca. Lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych maluchów ogłoszona zostanie 15 kwietnia do godz. 14.00. Na pisemne potwierdzenie przez rodzica wyboru danej placówki będzie czas do 22 kwietnia, a ostateczne listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych opublikowane zostaną 27 kwietnia. Nabór uzupełniający będzie prowadzony od 10 do 20 maja.

Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli pod uwagę są brane kryteria ustawowe:

  • dziecko z rodziny wielodzietnej,
  • dziecko z niepełnosprawnością,
  • dziecko, którego rodzice albo rodzeństwo są osobami z niepełnosprawnością,
  • dziecko, które wychowuje tylko jeden z rodziców,
  • dziecko, które wychowuje się w rodzinie zastępczej.

Podczas rekrutacji do świdnickich przedszkoli brane będą też pod uwagę kryteria samorządowe określone w uchwale Rady Miejskiej w Świdnicy. Dodatkowe punkty będzie można otrzymać za to, że:

  • dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni lub rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący pracują lub studiują w trybie dziennym lub prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą,
  • rodzeństwo zgłaszanego dziecka korzysta już z usług tego przedszkola,
  • zgłaszanych będzie jednocześnie do tej samej placówki dwoje i więcej dzieci,
  • dziecko korzystać będzie z usług przedszkola w czasie przekraczającym 8 godzin.

Informacje dotyczące rekrutacji do przedszkoli i szkół podstawowych 2021/2022 w gminie Świdnica:

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminy składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Świdnica na rok szkolny 2021/2022:

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

0112.03.2021r.

0414.05.2021r.

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

18.03.2021r.

17.05.2021r.

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatówzakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

22.03.2021r.

19.05.2021r.

4

Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

2326.03.2021r.

2026.05.2021r.

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych                      i kandydatów nieprzyjętych.

29.03.2021r.

27.05.2021r.

/UM Świdnica, UG Świdnica, opr. mn/