Strona główna 0_Slider Gdzie zapodziała się wiata z stacji Świdnica Przedmieście? Jak postępuje remont kolejowej...

Gdzie zapodziała się wiata z stacji Świdnica Przedmieście? Jak postępuje remont kolejowej linii do Wrocławia i Jedliny Zdroju?

1

W ubiegłym roku na fragment odnowionej linii 285 wróciły pociągi towarowe. Kiedy pojadą składy pasażerskie? Czy na miejsce wróci peron i zabytkowa wiata przy stacji Świdnica Przedmieście?

Na nieczynnej przez 20 lat linii 285 prace rozpoczęły się 2 lata temu. Inwestycja za 217 mln zł mln realizowana jest przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z RPO Województwa Dolnośląskiego.  Na jakim etapie są prace i kiedy na całą trasę wyruszą pociągi osobowe? Informacji udzielił Bohdan Ząbek z Zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Świdnica-Sobótka-Wrocław

Na odcinku z Wrocławia do Świdnicy w sierpniu ub.r. została otwarta dla ruchu trasa Sobótka Zachodnia – Świdnica. Na tym odcinku został położony nowy tor, odnowiono blisko 30 obiektów inżynieryjnych; w tym  6 mostów i 3 wiadukty. Obecnie prace torowe prowadzone są na odcinku Wrocław – Sobótka Zachodnia; został tu zdemontowany tor i wzmacniane jest podtorze.

Odnowiono większość obiektów inżynieryjnych  /m.in. odnowiona została konstrukcja mostu kolejowego nad rzeką Ślężą we Wrocławiu/. Dla zwiększenia przepustowości powstaną dwie mijanki  w Bielanach Wrocławskich i Sobótce Zachodniej. Dodatkowy zakres prac, zwiększający możliwości wykorzystania linii i stacji w Kobierzycach w ramach przedsięwzięć samorządowych, wymagał więcej czasu na realizacje projektu.  Zakończenie prac i wznowienie ruchu przewidziano na koniec 2021 r.

Świdnica Kraszowice-Jedlina Zdrój

Na odcinku Świdnica Kraszowice – Jedlina Zdrój zakończono już prace na blisko 90 obiektach ze 116, które są w zakresie robót. Wzmocniono podtorze, ułożono odcinki nowego toru i rozjazdy w Świdnicy Kraszowicach i na stacji w Jedlinie Zdroju. Przygotowany jest materiał do montażu toru na kolejnych etapach.

Budowane są perony m.in. w Burkatowie, Bystrzycy, Lubachowie, Zagórzu, Jugowicach i w Jedlinie Zdrój Centrum. Wykonawca prowadzi roboty instalacyjne, związane z okablowaniem dla urządzeń zabezpieczających ruch kolejowy. W trakcie realizacji prac okazała się potrzebna weryfikacja nośności kilkunastu historycznych obiektów inżynieryjnych, na podstawie metodologii obliczeń uzgodnionej z wykonawcą. Prace (weryfikacja)  mają na celu ograniczenie zmian w konstrukcji obiektów, ale także zapewnienie bezpiecznego ich użytkowania. Zakres rewitalizacji obiektów – wiaduktów, uzależniony będzie od uzyskanych wyników. Rozszerzenie zakresu projektu o dodatkową procedurę wydłużyło czas realizacji projektu, dlatego planowane zakończenie to koniec 2022 r.

Co z zabytkową wiatą przy stacji Świdnica Przedmieście?

Na stacji Świdnica Przedmieście peron został rozebrany i będzie przebudowany w taki sposób, aby spełniał wymagania przepisów w zakresie bezpieczeństwa i dostępności dla  osób niepełnosprawnych.

Uszkodzona wiata na stacji Świdnica Przedmieście w 2019 roku.

Widok od strony peronu na stację Świdnica Przedmieście, luty 2021r.

Stara wiata peronowa została rozebrana  i przewieziona na halę remontową. Poszczególne elementy zostaną poddane oczyszczeniu i konserwacji. Zniszczone elementy konstrukcyjne będą odtworzone. Wymienione zostanie deskowanie wiaty i ułożone nowe pokrycie z papy wraz z obróbkami blacharskimi. Elementy stalowe zostaną oczyszczone i ponownie wykorzystane. Wiata zostanie odbudowana w pierwotnej lokalizacji na nowych fundamentach betonowych. Historyczny charakter wiaty zostanie w pełni zachowany.

Zebrała Agnieszka Szymkiewicz