Strona główna Wydarzenia Strzegom Szykuje się podwyżka opłat za wywóz śmieci w gminie Strzegom

Szykuje się podwyżka opłat za wywóz śmieci w gminie Strzegom

0

O 10 złotych ma wzrosnąć miesięczna opłata za wywóz odpadów w gminie Strzegom. Ponad dwukrotnie miałaby również wzrosnąć stawka za śmieci niesegregowane. 10 lutego uchwałą w sprawie wprowadzenia podwyżek zajmą się lokalni radni.

Zgodnie z projektem uchwały w sprawie zmiany stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która w przyszłym tygodniu trafi pod obrady Rady Miejskiej w Strzegomiu, stawka za wywóz śmieci będzie wynosiła 28 zł miesięcznie za każdego mieszkańca. W przypadku niewypełnienia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny miesięczna opłata wyniesie 84 zł za osobę. Według dotychczasowych stawek, które obowiązują od 1 kwietnia 2019 roku, wywóz odpadów zbieranych selektywnie wiąże się z opłatą w wysokości 18 zł za jednego mieszkańca miesięcznie, natomiast stawka za niesegregowane odpady wynosi 36 złotych.

Zmiana uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, ma na celu dostosowanie wysokości stawek do warunków umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wynikającej z przeprowadzonego postępowania przetargowego oraz zbilansowania całego systemu gospodarki odpadami na terenie gminy Strzegom.  Wysokość nowych stawek wynika bezpośrednio ze znaczącego wzrostu kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Strzegom, które przedstawiły w swoich ofertach firmy biorące udział w przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów na okres od 1 kwietnia 2021 roku do 31 marca 2023 roku – wyjaśniono w uzasadnieniu do uchwały.

Przeprowadzona analiza finansowa systemu gospodarki odpadami oraz kalkulacja opłaty w gminie Strzegom wykazała, że niezbędnym dla zbilansowania systemu finansowania odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od mieszkańców nieruchomości zamieszkałych, jest określenie stawek opłat za odpady komunalne, które w obecnej wysokości 18 zł za jednego mieszkańca miesięcznie nie są wystarczające aby pokryć koszty związane z systemem gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Strzegom – zaznaczono w uzasadnieniu. – Rada Miejska ustala stawki opłaty za odpady komunalne w wysokości nie wyższej niż 2% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za mieszkańca tj. w wysokości 28 zł.  Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny Rada Miejska określa stawkę opłaty podwyższonej, nie może ona przekroczyć czterokrotnej maksymalnej stawki określonej w uchwale – dodano.

W przypadku przyjęcia uchwały przez radnych, nowe stawki wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

/mn/

Poprzedni artykułPożegnali Jana Górskiego. „Był prawdziwym przyjacielem muzyki, dzieci i młodzieży”
Następny artykułNa Wrocławskiej dziury łatane łopatą i nogą. Kiedy remont?