Strona główna 0_Slider Na Wrocławskiej dziury łatane łopatą i nogą. Kiedy remont?

Na Wrocławskiej dziury łatane łopatą i nogą. Kiedy remont?

3

Huśtawka pogodowa zdecydowanie nie służy asfaltowym nawierzchniom ulic. Tam, gdzie dawno nie było remontów, znikają łaty i pojawiają się dziury. Sposób ich łatania na ul. Wrocławskiej w Świdnicy przykuł uwagę kierowców swoją prostotą. Jest jednak nadzieja, że nawierzchnia wkrótce zostanie wymieniona.

Ul. Wrocławska to fragment drogi wojewódzkiej nr 379, za której utrzymanie odpowiada Dolnośląska Dyrekcja Dróg i Kolei. 2 lutego pojawiła się ekipa DSDiK i próbowała zaradzić dziurom, które utrudniają jazdę kierowcom. Do tego celu pracownik  użył masy, łopaty i nogi. Skuteczność była niewielka.

Łatanie 2 lutego 2021:

Dziura 20 godzin później:

Miejsce, w którym prowizorycznie łatano dziury, zostanie objęte remontem już za kilka tygodni. W związku z planowaną przez Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji przebudową sieci wodociągowej, w przyszłym roku wymieniona zostanie nawierzchnia ponad 600-metrowego odcinka ulicy Wrocławskiej. Drogowa inwestycja sfinansowana zostanie ze środków miejskiej spółki wodociągowej oraz z budżetu województwa dolnośląskiego.

– Na wniosek Gminy Miasto Świdnica, Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu (DSDiK) zadeklarowała wolę współfinansowania remontu nawierzchni jednego pasa jezdni drogi wojewódzkiej nr 379 – ulicy Wrocławskiej. Drugi pas jezdni ma zostać odtworzony na koszt Świdnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, po zakończeniu przez nie przebudowy sieci wodociągowej we wskazanej lokalizacji. Powyższe roboty planowane są do wykonania w 2021 roku – wyjaśniał w sierpniu 2020r. Maciej Gleba, dyrektor wydziału dróg i infrastruktury miejskiej w świdnickim magistracie.

W ramach planowanych prac remontowych przewidziano m.in. wymianę nawierzchni ulicy Wrocławskiej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Wodną do okolic skrzyżowania z ulicą Łączną, remont wjazdów na posesje, wykonanie prac związanych z odwodnieniem regularnie zalewanego chodnika po stronie numerów parzystych ulicy Wrocławskiej, na odcinku od ul. Wodnej do ul. Rzeźniczej.

do zamówienia zgłosiły się cztery firmy. Najniższą cenę zaproponowało Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów, które jest gotowe zrealizować prace za blisko 563 tys. złotych, najwyższą – spółka Strabag z ofertą opiewającą na 857,5 tys. złotych. Na przeprowadzenie remontu zarezerwowano 779 tys. zł. Zwyciężyła najtańsza oferta.

Roboty drogowe mają być prowadzone w koordynacji ze Świdnickim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji, które przystąpi do przebudowy sieci wodociągowej na przełomie marca i kwietnia 2021 roku. Zakończenie prac drogowych planowane jest na 30 listopada 2021 roku.

/asz/mn/