Strona główna 0_Slider Sama przyłbica czy szalik już nie wystarczą. Od dzisiaj nowe zasady zasłaniania...

Sama przyłbica czy szalik już nie wystarczą. Od dzisiaj nowe zasady zasłaniania twarzy

0

Od soboty w pojazdach komunikacji publicznej i w miejscach ogólnodostępnych obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki – wynika z rozporządzenia opublikowanego w piątek wieczorem w Dzienniku Ustaw. Do tej pory przepisy dopuszczały zakrywanie ust i nosa przy użyciu m.in. chust, szalików lub przyłbic.

W piątek wieczorem ukazało się rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, zgodnie z którym od soboty „nakazuje się zakrywanie, przy pomocy maseczki, ust i nosa”. Dotychczas obowiązujące przepisy umożliwiały zasłanianie twarzy przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego. Zmiana oznacza, że nie można już stosować szalików, kominów, chust, bandan i przyłbic. Przyłbice mogą za to być stosowane dodatkowo, wraz z maseczką. Według resortu zdrowia, dopuszczone do stosowania są wszystkie rodzaje maseczek – także materiałowe, ale rekomendowane są maseczki chirurgiczne i wyższe, tzn. mające filtry.

Nakaz używania maseczki od soboty obowiązuje w środkach publicznego transportu zbiorowego, na statkach pasażerskich w żegludze krajowej lub statkach żeglugi śródlądowej przeznaczonymi lub używanymi do przewozu osób. Maseczki należy nosić również w miejscach ogólnodostępnych, m.in. na drogach i placach, na terenie cmentarzy, promenad, bulwarów, miejsc postoju pojazdów czy parkingów leśnych, w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba, chyba że pracodawca postanowi inaczej.

Wymóg ten dotyczy też osób przebywających w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym. Maseczki należy nosić też w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach).

W rozporządzeniu wskazano również przypadki, w których nie stosuje się nakazu zakrywania ust i nosa. Są z niego zwolnione m.in. dzieci do ukończenia 5. roku życia, osoby ze względu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, oraz mające trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa. Nakazu nie stosuje się też w przypadku sprawującego kult religijny podczas jego sprawowania. Maseczki nie trzeba mieć założonej na terenie lasu, parku, zieleńca, ogrodu botanicznego, ogrodu zabytkowego, rodzinnego ogródka działkowego albo plaży.

Z treścią rozporządzenia można się zapoznać w Dzienniku Ustaw.

/PAP, opr. mn/

Poprzedni artykułJak pięknie i wygodnie urządzić ogród? Poznaj 3 sprawdzone pomysły!
Następny artykułPracownik przedszkola zakażony koronawirusem