Strona główna 0_Slider Grożąca zawaleniem ruina doczeka się rozbiórki za blisko 400 tysięcy zł. Nadzór...

Grożąca zawaleniem ruina doczeka się rozbiórki za blisko 400 tysięcy zł. Nadzór budowlany nakazał to już ponad trzy lata temu

2

W tym roku minie dziesięć lat od zawalenia się oficyny i uszkodzenia przylegającego do niej budynku przy ulicy Bolesława Chrobrego 3. Chociaż już w sierpniu 2017 roku Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego nakazał rozbiórkę ruiny, do chwili obecnej niebezpieczny budynek wciąż stoi. Ma się to jednak zmienić w najbliższych miesiącach. Właśnie ogłoszono przetarg na wyburzenie grożącego zawaleniem obiektu. Niezależnie od tych działań, nadzór budowlany wszczął postępowanie egzekucyjne związane z niewykonaniem nakazu rozbiórki, które może zakończyć się nałożeniem na miasto wysokiej grzywny.

Do katastrofy budowlanej przy ulicy Bolesława Chrobrego doszło 26 kwietnia 2011 roku. Tuż po godzinie 11.00 zawaliła się opuszczona, trzypiętrowa oficyna. Z przylegającej do niej kamienicy ewakuowano lokatorów. Ze względu na zły stan budynku nie pozwolono im wrócić do swoich mieszkań. Wywieszono tabliczki ostrzegające o zagrożeniu, zaś sam obiekt został zabezpieczony przed dostępem osób trzecich.

25 sierpnia 2017 roku Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Świdnicy nakazał miastu przeprowadzenie rozbiórki. Taką decyzję podjęto w wyniku oględzin wykonanych przez pracowników inspektoratu, którzy stwierdzili, że budynek jest „w nieodpowiednim stanie techniczny spowodowanym: fragmentarycznym brakiem ścian, uszkodzeniem ścian, brakiem i uszkodzeniem części stropów, uszkodzeniem gzymsów, uszkodzeniami tynków zewnętrznych i wewnętrznych, brakiem części stolarki okiennej i drzwiowej, brakiem szyb w istniejących oknach, znacznym zawilgoceniem stropów, uszkodzeniami elementów konstrukcyjnych, znacznymi nieszczelnościami pokrycia dachu, zdewastowanymi instalacjami we wnętrzu budynku, masywnymi przeciekami wód opadowych przez wszystkie kondygnacje budynku”. Stwierdzono równocześnie, że budynek powoduje „możliwość zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego, a także bezpieczeństwa mienia”.

We wrześniu 2017 roku opracowany został projekt rozbiórki budynku przy Bolesława Chrobrego 3. W lutym 2018 roku został on zatwierdzony przez starostę świdnickiego, który udzielił też pozwolenia na przeprowadzenie rozbiórki obiektu. – Rozbiórka budynku jest warunkowana nieodpowiednim stanem technicznym budynku, grożącym dalszym niekontrolowanym zawaleniem, znaczącym stopniem zużycia technicznego, jego dekapitalizacją w procesach wandalizmu i działań rabunkowych – wyliczano w przygotowanej dokumentacji. 28 marca 2018 roku Rada Miejska w Świdnicy zadysponowała na rozbiórkę i uporządkowanie terenu 120 tys. złotych.

Od tego czasu w sprawie ruiny nic się nie zmieniało, wywołując tym samym zaniepokojenie wśród okolicznych mieszkańców, obawiających się kolejnej katastrofy budowlanej. W grudniu ubiegłego roku do sytuacji odniosła się rzecznik Urzędu Miejskiego w Świdnicy. – Obiekt przy ul. Chrobrego 3 w Świdnicy stanowi zabudowania po firmie DOLMEB. Rozbiórka w/w nieruchomości wymaga olbrzymich nakładów, przekraczających możliwości MZN. Przygotowana została dokumentacja rozbiórkowa. Pozostałe środki, które nie starczyły na rozbiórkę, przeznaczono na bieżące remonty substancji mieszkaniowej miasta – wyjaśniała Magdalena Dzwonkowska.

W styczniu 2021 roku Mateusz Jadach z UM w Świdnicy informował: Po otrzymaniu dokumentacji projektowej, Wydział Inwestycji zlecił wykonanie Inwentaryzacji budowlanej Pracowni projektowej „Studnio projektowe ADMAR” w celu określenia ilości powstałego z rozbiórki gruzu oraz wykonanie kosztorysu inwestorskiego, którego kwota wynosiła 195 tys. zł. Ze względu na ograniczone możliwości finansowe, rozbiórka budynku została przesunięta w czasie. Obiekt jest na bieżąco monitorowany i zabezpieczany przez służby miejskie. 

Wobec braku działań związanych z nakazaną rozbiórką, kontrolę w tej sprawie przeprowadził Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. – Żadne prace rozbiórkowe nie zostały podjęte, gmina nie zwracała się także o przedłużenie terminu na wykonanie decyzji. Gmina ma wydane przez starostę pozwolenie na rozbiórkę. Rozpoczynamy postępowanie egzekucyjne w celu przymuszenia do wykonania decyzji nakazującej rozbiórkę budynku – wskazywał pod koniec 2020 roku Jerzy Wasilewski, zastępca Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Przetarg na wykonanie prac rozbiórkowych został ostatecznie ogłoszony przez świdnicki magistrat 17 lutego 2021 roku. Wartość prac oszacowano na ponad 387 tys. złotych, zaś sama rozbiórka miałaby zostać wykonana w terminie 10 tygodni od daty zawarcia umowy z wykonawcą robót. Dlaczego zarezerwowano kwotę prawie dwukrotnie wyższą wyższą niż w widniała w kosztorysie inwestorskim? Z pytaniami zwróciliśmy się do Urzędu Miejskiego.

Michał Nadolski
[email protected]

Poprzedni artykułPrezent na I Komunię Świętą – na co postawić?
Następny artykuł7 gorących napojów na zimowe podróże