Strona główna 0_Slider Szukają sposobu na kombinatorów. Będą ważyć śmieci

Szukają sposobu na kombinatorów. Będą ważyć śmieci

0

Od 1 kwietnia 2021 roku w gminie Strzegom stawka za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od jednego mieszkańca miesięcznie wynosić będzie 28 złotych, czyli o 10 złotych więcej niż obecnie. Ponad dwukrotnie wzrośnie również opłata w przypadku niewywiązywania się z obowiązku sortowania śmieci. Urzędnicy ze strzegomskiego ratusza wyjaśniają skąd wzięła się podwyżka, a także jak będzie dokonywana kontrola informacji podawanych w tzw. deklaracjach śmieciowych.

Zgodnie z uchwałą przyjętą przez Radę Miejską w Strzegomiu, od początku kwietnia stawka za wywóz śmieci będzie wynosiła 28 zł miesięcznie za każdego mieszkańca. W przypadku niewypełnienia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny miesięczna opłata wyniesie 84 zł za osobę. Według dotychczasowych stawek, które obowiązują od 1 kwietnia 2019 roku, wywóz odpadów zbieranych selektywnie wiąże się z opłatą w wysokości 18 zł za jednego mieszkańca miesięcznie, natomiast stawka za niesegregowane odpady wynosi 36 złotych.

Co wpłynęło na wzrost stawek za wywóz śmieci? Jak wyliczają strzegomscy urzędnicy, złożyło się na to kilka czynników: coroczny wzrost tzw. opłaty marszałkowskiej, będącej opłatą za umieszczanie odpadów na wysypisku, która jest ustalana przez Ministra Środowiska za tonę odpadów, wzrost płacy minimalnej o ok. 12,5% w ciągu 3 lat, wzrost kosztów zagospodarowania odpadów w PSZOK, wzrost cen odpadów po segregacji, spowodowana wzrostem konsumpcji rosnąca ilość odpadów produkowana przez mieszkańców, wzrost cen energii, zwiększenie ilości segregowanych frakcji przekładające się na ilość przejazdów, zaangażowanego sprzętu i obsługi pracowniczej. Na cenę wpływ mają również inne kwestie: odbiór wszystkich frakcji raz w tygodniu, odbiór gabarytów raz w miesiącu, mycie pojemników bio 3 razy w roku oraz dzwonów do zbiórki papieru, zwolnienie w wysokości opłaty dla właścicieli domków jednorodzinnych posiadających kompostownik, odbiór makulatury bezpośrednio od przedsiębiorców, likwidacja dzikich wysypisk.

Wysokość nowych stawek wynika bezpośrednio ze znaczącego wzrostu kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Strzegom, które przedstawiły w swoich ofertach firmy biorące udział w przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów na okres od 1 kwietnia 2021 roku do 31 marca 2023 roku – wyjaśniano w uzasadnieniu do uchwały w sprawie podwyżek opłat. – Przeprowadzona analiza finansowa systemu gospodarki odpadami oraz kalkulacja opiaty w gminie Strzegom wykazała, że niezbędnym dla zbilansowania systemu finansowania odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od mieszkańców nieruchomości zamieszkałych, jest określenie stawek opiat za odpady komunalne, które w obecnej wysokości 18 zł za jednego mieszkańca miesięcznie nie są wystarczające aby pokryć koszty związane z systemem gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Strzegom – dodano.

Nikt z nas nie jest zadowolony z tej podwyżki, jednak rolą samorządu jest dbałość, aby odpady były odbierane regularnie od mieszkańców i firm. W połowie 2020 roku przeprowadziliśmy konsultacje założeń do nowego przetargu w tym np. ilości odbiorów w miesiącu danych frakcji, częstotliwość zbiórek gabarytów, mycie pojemników itp. To na podstawie zarządców nieruchomości oraz samych mieszkańców ustaliliśmy częstotliwość odbiorów, co wprost wpłynęło na zaproponowaną cenę w przetargu i znaczą podwyżką. Do wyboru był wariant – przepełnione pojemniki, wzrost kosztów dzierżawy pojemników, czy czystsze miasto za wyższą cenę? Kwota 28 zł jest wysoka, jednak nie różni się od stawek obowiązujących w sąsiednich gminach. My jako mieszkańcy mamy wpływ na ilość odpadów oraz prawidłowość zadeklarowanych osób, reszta niestety zależy od tworzących prawo, w tym ustalających opłaty środowiskowe, brak wprowadzenia odpowiedzialności producentów opakowań czy np. niefunkcjonujący system kaucji na butelki typu PET i szklane – wskazuje Wiesław Witkowski, wiceburmistrz Strzegomia.

Nie jesteśmy zadowoleni z takich cen „za śmieci”, które niestety rosną drastyczne w całym kraju, dlatego podejmujemy działania, aby uszczelnić system gospodarowania odpadami komunalnymi, przede wszystkim w obszarze składania nieprawdziwych deklaracji komunalnych (w których zaniżona jest liczba osób zamieszkujących nieruchomość) oraz dzikich wysypisk, których sprzątanie jest bardzo kosztowne – dodaje Tomasz Marczak, przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu.

Jak będzie wyglądało sprawdzanie, gdzie mieszka więcej osób niż zadeklarowano? –  Kontrola będzie odbywała się poprzez ważenie odpadów. Podczas odbioru odpadów zmieszanych i tworzyw sztucznych czytnik znajdujący się na śmieciarce odczytuje adres i wagę odpadów znajdujących się w pojemniku. Jeżeli różnica w wadze odpadów będzie duża, nieruchomości takie będą kontrolowane pod względem wątpliwości co do danych w deklaracji – tłumaczą strzegomscy urzędnicy.

/UM Strzegom, opr. mn/

Poprzedni artykułNauczyciel i wieloletni radny Michał Ossowski z tytułem Zasłużonego dla Województwa Dolnośląskiego
Następny artykułO czym pamiętać podczas budowy domu?