Strona główna 0_Slider Wszczęto kontrolę w sprawie szczepień przeciw COVID-19 w świdnickim Latawcu

Wszczęto kontrolę w sprawie szczepień przeciw COVID-19 w świdnickim Latawcu

7

Dyrektor Regionalnego Szpitala Specjalistycznego „Latawiec” w Świdnicy zarządził przeprowadzenie kontroli w sprawie przeprowadzanych w placówce szczepień przeciw COVID-19 dla osób z grupy „0”. To efekt informacji, wedle których koordynatorka szczepień w świdnickim szpitalu zaszczepiła swojego męża.

Przypomnijmy, w tzw. etapie „0” szczepieni są pracownicy sektora ochrony zdrowia (również ci wykonujący indywidualną praktykę), pracownicy Domów Pomocy Społecznej i Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej, a także personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych, w tym również w stacjach sanitarno-epidemiologicznych. W świdnickim szpitalu szczepienia dla tej grupy rozpoczęły się 30 grudnia ubiegłego roku. Akcję koordynuje Luiza Nowaczyńska, zatrudniona w świdnickim szpitalu jako pielęgniarka. Jest również radną Rady Miejskiej w Świdnicy.

Według ustaleń „Gazety Wyborczej”, wśród osób zaszczepionych znalazł się Dariusz Nowaczyński, prywatnie mąż szefowej klubu radnych PiS w świdnickiej radzie miasta. – W SP ZOZ w Świdnicy wszystkie zaszczepione osoby były zgłoszone przez podmioty uprawnione do zgłoszenia osób z grupy »0« i tylko takie osoby szczepiliśmy. Na dzień dzisiejszy nie utylizowaliśmy ani jednej dawki szczepionki, przy zaszczepionych ponad 1600 osobach – wyjaśniała Nowaczyńska. Z kolei Dariusz Nowaczyński potwierdził Swidnica24.pl, że do szczepień został zgłoszony przez zewnętrzny podmiot medyczny z Wałbrzycha.

Jak poinformował dyrektor szpitala, podmiotem zgłaszającym była w tym przypadku Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu. Przekazał przy tym, że w sprawie szczepień wszczęta została kontrola. – Zarządziłem przeprowadzenie kontroli zgodności realizacji procedury szczepień przeciw COVID-19 z wymogami prawa i wytycznymi Ministerstwa Zdrowia. Przeprowadzenie kontroli powierzono osobie ze stosownymi uprawnieniami audytorskimi – mówi Grzegorz Kloc, dyrektor SP ZOZ w Świdnicy.

Wyjaśnienia przedstawione przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu:

Zgodnie z pismem Ministerstwa Zdrowia z dnia 18 grudnia 2020 znak: DI.641.1.2020.KJ – „Wytyczne dla szpitali węzłowych w zakresie szczepień pracowników sektora ochrony zdrowia oraz innych grup priorytetowych”:

„UPRAWNIENI DO OTRZYMANIA SZCZEPIENIA
1. Do szczepienia w szpitalach węzłowych w ETAPIE 0 są uprawnieni:
[…] f. Osoby zatrudnione w izbach lekarskich, pielęgniarek i położnych, aptekarskich oraz diagnostów laboratoryjnych i fizjoterapeutów

[odnosząc się do ppkt. a-f] g. Powyższe dotyczy również personelu niemedycznego, tj. administracyjnego, pomocniczego (bez względu na formę zatrudnienia, również wolontariuszy, stażystów itp.) tych podmiotów, jak również z firm współpracujących z podmiotem przebywający w trybie ciągłym w podmiocie.”

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu do szczepień w ramach grupy „0” zgłosiła 14 osób – wyłącznie do SPZOZ Świdnica Szpital „Latawiec”, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia.

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych na podstawie uchwały Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych – XI.2018r. wyraziła zgodę na usługi fotograficzne na potrzeby: uroczystości organizowanych przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych, do Biuletynu Informacyjnego, na stronę internetową oraz w celach promocji zawodu i samorządu pielęgniarek i położnych na czas trwania VII kadencji (od 2015 roku – do nadal).

/mn/

Poprzedni artykułCo warto umieć, zarządzając zespołem projektowym w swojej firmie?
Następny artykułKolejny miesiąc bez świdnickiej giełdy staroci