Strona główna Wydarzenia Świdnica Zbiórka elektrośmieci w najbliższą sobotę

Zbiórka elektrośmieci w najbliższą sobotę

0

12 grudnia na parkingu przed świdnickim Urzędem Miejskim odbędzie się zbiórka elektrośmieci. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będzie można oddać w godzinach od 9.00 do 12.00.

Elektrośmieci to zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, to wszystkie popsute lub po prostu niepotrzebne urządzenia, które działają lub działały kiedyś na prąd lub baterie, czyli np. pralki, lodówki, żelazka, radia, lokówki, telewizory, komputery, a nawet zabawki. Tego typu odpady zawierają w sobie substancje niebezpieczne dla ludzi i środowiska, dlatego muszą być zbierane selektywnie i oddawana do recyklingu, odzysku lub unieszkodliwienia specjalistycznym firmom.

Ze względu na bezpieczeństwo osób pracujących przy zbiórce odpadów nie powinniśmy przynosić kineskopów bez obudowy, rozbitych telewizorów i sprzętu niekompletnego.

Jeżeli ktoś nie zdąży oddać elektrośmieci w terminie zbiórki, może na co dzień, bezpłatnie przekazać je do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Odpady w PSZOK przyjmowane są od razu, wystarczy tylko wylegitymowanie się. Jest to konieczne, ponieważ punkt ten adresowany jest do mieszkańców Świdnicy, którzy wnosząc odpady za śmieci mogą korzystać z usług bezpłatnie.

PSZOK to miejsce, do którego mieszkańcy Świdnicy, bez ponoszenia dodatkowych opłat, mogą przekazywać:

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • zużyte opony,
 • chemikalia, w tym opakowania po chemikaliach,
 • odpady zielone,
 • odpady ulegające biodegradacji inne niż zielone,
 • inne odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych,
 • papier i tektura, metal,
 • tworzywa sztuczne,
 • szkło i opakowania ze szkła,
 • opakowania wielomateriałowe,
 • opakowania ulegające biodegradacji.

PSZOK zlokalizowany jest przy ul. Metalowców 4. Aby oddać odpady należy wcześniej umówić się telefonicznie na dany dzień i godzinę (tel. 074/852 21 04). Odpady będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 17:00 oraz w sobotę od 10:00 do 14:00. Maksymalny czas wizyty to 20 minut. Wprowadzone ograniczenia związane są ze stanem epidemii COVID-19. Mając na uwadze względy bezpieczeństwa, mieszkańcy proszeni są o zachowanie wszelkich środków ostrożności oraz stosowanie się do zaleceń przekazywanych przez pracowników punktu.

Elektrośmieci możemy także przekazać sprzedawcom detalicznym i hurtowym. Podczas zakupu nowego sprzętu, zobowiązani są oni nieodpłatnie przyjąć od nas zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Obowiązek ten dotyczy wymiany na zasadach 1 : 1, czyli np. przy zakupie nowego telewizora możemy nieodpłatnie pozostawić w punkcie handlowym stary telewizor.

W każdym gospodarstwie domowym powstają tzw. odpady problemowe, które ze względu na swoje rozmiary lub właściwości nie mogą być umieszczone w pojemnikach i kontenerach przeznaczonych na zmieszane odpady komunalne. Do odpadów takich należą m.in. odpady wielkogabarytowe, odpady ulegające biodegradacji, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady budowlane i remontowe, przeterminowane i niepotrzebne leki. O tym, gdzie są one przyjmowane można dowiedzieć się na stronie www.czystaswidnica.pl.

/UM Świdnica, opr. mn/

Poprzedni artykułRekuperacja – bezpieczna wentylacja z odzyskiem ciepła
Następny artykułJak znaleźć czas na aktywność fizyczną?