Strona główna 0_Slider Świdnica z budżetem na 2021 rok. „Nie jest to budżet naszych marzeń,...

Świdnica z budżetem na 2021 rok. „Nie jest to budżet naszych marzeń, ale nie budzi on też szczególnego niepokoju”

1

Większe wydatki na inwestycje, wśród których znalazły się m.in. remont al. Niepodległości oraz przebudowa odkrytego kąpieliska przy ulicy Śląskiej, deficyt wynoszący blisko 14 mln złotych i zadłużenie miasta przekraczające na koniec roku 127 mln złotych – taki będzie budżet Świdnicy w 2021 roku, za przyjęciem którego we wtorek opowiedziała się większość świdnickich radnych.

Sesja budżetowa zwołana na 29 grudnia 2020 roku odbyła się w trybie zdalnym

Zgodnie z przyjętym projektem, dochody budżetu w 2021 roku mają wynieść około 297 mln 824 tys. złotych, czyli o 2 mln 290 tys. zł mniej niż w budżecie na rok 2020. Z kolei wydatki mają pochłonąć 311 mln 810 tys. złotych, tj. o ponad 8 mln 581 tys. zł więcej niż w tegorocznym budżecie. To oznacza deficyt w wysokości 13 mln 986 tys. złotych i wzrost zadłużenia miasta, które na koniec 2021 roku ma wynieść ponad 127 mln 700 tys. złotych. Obecnie (według stanu na 16 grudnia 2020 roku) dług miasta wynosi blisko 112 mln zł.

W celu pokrycia przyszłorocznego deficytu, a także spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań, na 2021 rok planowana jest emisja obligacji komunalnych w wysokości 16,5 mln złotych. W sumie w ramach przyszłorocznego budżetu przewidziano spłatę zaciąganych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w wysokości 10 mln 591 tys. złotych.

Już teraz wiadomo, ile pieniędzy trafi na kontynuowanie dotychczasowych i realizowanie nowych inwestycji. W 2021 roku świdnicki magistrat ma przeznaczyć a ten cel ponad 47 mln 960 tys. złotych, czyli 15,4% planowanych wydatków budżetu miasta. Dla porównania, plan na 2020 rok zakładał kwotę 31 mln 324 tys. złotych, a po zmianach w trakcie roku (według stanu na 30 czerwca 2020) wydatki inwestycyjne ustalono na poziomie blisko 35 mln 125 tys. złotych. Wśród największych z planowanych na przyszły rok inwestycji znalazła się przebudowa kompleksu basenów przy ulicy Śląskiej, która w 2021 roku ma pochłonąć 20 mln złotych, a także remont al. Niepodległości, na realizację którego w przyszłorocznym budżecie zarezerwowano 5 mln złotych.

Niewątpliwie jest to budżet trudny. Jest to budżet, który wymagał od nas bardzo dużo rozwagi, dużej uwagi przy planowanych wydatkach, szczególnie wydatkach bieżących, co jest konsekwencją zmian, które dotknęły samorządów w roku 2019, ale to też kryzys wyniknął z panującej pandemii. Dochody nie tylko naszego miasta, ale innych miast, są w tym okresie niższe. Wynika to z niższych PIT-ów, wynika to z tego, że część osób straciła pracę, część pracuje na tzw. postojowych. W związku z tym ich dochody i ich podatki są niższe. Patrząc na ostateczny kształt budżetu stwierdzamy, że nie jest to budżet naszych marzeń, ale nie to też budżet, który budzi szczególny niepokój co do sposobu funkcjonowania miasta, realizacji inwestycji, które zaplanowaliśmy – mówiła prezydent Świdnicy, Beata Moskal-Słaniewska podczas wtorkowej sesji Rady Miejskiej.

Za przyjęciem budżetu miasta na 2021 rok opowiedzieli się członkowie klubów: Świdnica Ponad Podziałami, Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Platforma Obywatelska, natomiast przeciw byli radni Wspólnoty Samorządowej oraz Prawa i Sprawiedliwości. Przyszłoroczny budżet poparło 13 radnych (Bokszczanin, Dzięcielski, Fasuga, Gadzińska, Gaszyński, Grudziński, Kempa, Kuc, Morańska, Rumiancew-Wróblewska, Wach, Wołosz, Żurek), 9 było przeciw (Cygan, Jaśkowiak, Lewandowski, Makowski, Nowaczyńska, Ora, Podgórski, Skowrońska-Wiśniewska, Struzik), a 1 wstrzymał się od głosu (Paluszek).

29 grudnia przyjęta została także Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2035. Za uchwałą w tej sprawie głosowało 12 radnych (Bokszczanin, Dzięcielski, Fasuga, Gadzińska, Gaszyński, Grudziński, Kempa, Kuc, Morańska, Rumiancew-Wróblewska, Wach, Żurek), 3 było przeciw (Jaśkowiak, Podgórski, Skowrońska-Wiśniewska), a 7 wstrzymało się od głosu (Cygan, Lewandowski, Makowski, Nowaczyńska, Ora, Paluszek, Struzik).

Stanowiska klubów i radnych w sprawie budżetu miasta na 2021 rok

Tomasz Kempa w imieniu klubu Świdnica Ponad Podziałami:

Sytuacja, w której Rada Miasta w Świdnicy przyjmuje budżet, widmo spadających dochodów, szczególnie z PIT i CIT, skutki wzrostu wydatków bieżących w latach ubiegłych, deficyt budżetowy z pewnością większości z nas nie satysfakcjonują. Jednakże propozycje ujęte w projekcie budżetu na 2021 rok, w naszej ocenie, stanowią odpowiedź na aktualne możliwości i potrzeby Miasta. Radni Klubu Radnych „Świdnica ponad podziałami” wyrażają opinię, że osoba Pani Prezydent Miasta, Beaty Moskal-Słaniewskiej gwarantuje racjonalną i optymalną, uwzględniającą oczekiwania mieszkańców realizację budżetu Miasta, a wszystkie zakładane działania w sferze przebudowy dróg, budownictwa mieszkalnego, modernizacji obiektów oświatowych, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wpłyną na poprawę funkcjonowania miasta i życia mieszkańców.

Rafał Fasuga w imieniu klubu Sojusz Lewicy Demokratycznej:

Dzisiaj analizujemy budżet na rok 2021, budżet na kwotę 297.824.517,68 zł, po raz pierwszy od wielu lat z deficytem wynoszącym 13.986.007,00 zł. Za nami bardzo trudny rok a przed nami jeszcze trudniejszy w obliczu ogromnej pandemii i jej konsekwencji. Zmiany w podatkach, wzrost płacy minimalnej, niedoszacowana subwencja oświatowa i niestety ciągła polityka rządu PiS drenująca samorządy, powodują, że również deficyt naszego miasta rośnie.

Pani Prezydent Beata Moskal-Słaniewska w przedstawionym projekcie budżetu uwzględniła bardzo wiele zadań ważnych dla naszych mieszkańców. Projekt przewiduje remonty dróg wojewódzkich na kwotę ponad 6 mln zł, dróg gminnych na kwotę prawie 9 mln zł, w tym na samą ulicę Kraszowicką ponad 2 mln zł. Nadal będziemy inwestować w gospodarkę mieszkaniową, budownictwo komunalne, społeczne tak bardzo oczekiwane zwłaszcza przez młodych Świdniczan. Kwota prawie 2 mln zł przeznaczona na promocję naszego miasta pozwali nam po ustąpieniu pandemii na w miarę szybki powrót do normalnego ruchu turystycznego, sportowego i kulturowego. W wydatkach na oświatę, poza bieżącym utrzymaniem naszych placówek, kontynuowane są dwie ważne inwestycje: termomodernizacja SP nr 4 i modernizacja SP nr 8. Pani prezydent nie zapomniała również o naszych seniorach, gdzie na szeroko rozumianą pomoc społeczną przeznacza ponad 15 mln zł. Kontynuowana będzie w mieście wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła na źródła ekologiczne. Na programy finansowane z udziałem środków UE przeznaczone zostanie prawie 10 mln zł. Jak widzimy budżet naszego miasta uwzględnia wydatki we wszystkich dziedzinach jego funkcjonowania. Należy również wspomnieć o największej inwestycji planowanej w naszym mieście i tak bardzo oczekiwanej przez naszych mieszkańców i nas, jako radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej a mianowicie przebudowy basenu letniego w Świdnicy. Inwestycja planowana od wielu lat, inwestycja, której domagają się nasi mieszkańcy, inwestycja, która spowoduje, że nasz OSiR stanie się kompletnym ośrodkiem rekreacyjnym.

Analizując ten budżet i uwzględniając aktualną sytuację naszego kraju i samorządów, jako radni Sojuszu Lewicy Demokratycznej zagłosujemy za jego przyjęciem.

Jan Dzięcielski w imieniu klubu Platforma Obywatelska:

Przed nami rok, który stanowi wielką niewiadomą jak zachowa się gospodarka po czasie pandemii. Rok, w którym ciągle dochody samorządów są okrajane i to na samorząd są nakładane nowe zadania bez wskazania dodatkowych źródeł ich finansowania. Mimo wszystko budżet na 2021 rok jest zaplanowany bardzo ambitnie, gdzie wydatki majątkowe stanowią 47960557,00 zł., a na które składają się bardzo oczekiwane inwestycje takie jak m.in: przebudowa basenu letniego, budowa budynku mieszkalnego i mieszkań wielorodzinnych przy ulicy Kozara-Słobódzkiego 19 i Leśnej czy przebudowa al. Niepodległości, ul. Kraszowickiej, Jarzębinowej, Wrzosowej i Pogodnej. To tylko niektóre inwestycje planowane na rok 2021. Jak widzimy część z nich nie do końca powinna być zadaniem gminny. Zapowiadany szumnie medialnie program rządowy „Mieszkanie+” okazał się kompletną klapą (na terenie naszego miasta i powiatu nie powstało żadne mieszkanie z tego programu) i to znowu na samorządzie pozostał ciężar zapewnienia mieszkańcom mieszkań niskoczynszowych czy komunalnych, dlatego z uznaniem przyjmujemy budowę tego typu rozwiązań przez nasze miasto.

Lesław Podgórski w imieniu klubu Wspólnota Samorządowa:

Radni Wspólnoty Samorządowej, analizując przygotowany przez prezydent Beatę Moskal-Słaniewską projekt budżetu na 2021 rok, mają pełną świadomość, że musi on uwzględniać negatywne skutki obecnej epidemii koronawirusa. Oczywista jest dla nas zdecydowanie większa niż w poprzednich latach skala trudności przy tworzeniu tego dokumentu. Ze zrozumieniem przyjmujemy niemożność uwzględnienia niektórych uzasadnionych oczekiwań mieszkańców. Dalecy jesteśmy od totalnej krytyki budżetu, nawet pomimo drastycznego ograniczenia wydatków bieżących w wielu wrażliwych dziedzinach życia miasta np. oczyszczanie miasta – minus 10 %, oświetlenie – minus 20 %, kultura – minus 18 %, utrzymanie dróg gminnych – minus 20 %. Jednak oceniając przedstawiony projekt nie sposób nie zauważyć, że spełniają się nasze prognozy formułowane w latach poprzednich, w szczególności na temat budżetu uchwalanego na rok 2020.

Gorączkowe próby poszukiwania oszczędności w wydatkach bieżących nie na wiele się zdały. Pomimo pewnych cięć utrzymanie „bizantyjskiej” struktury nie przestaje być niesłychanie drogie. Znamienne jest, że spośród jednostek miejskich względnie wysokie finansowanie nadal dotyczyć będzie Miejskiej Biblioteki Publicznej. Pieniędzy na propagandową gazetę miejską raczej nie zabraknie. Gorszą informacją dla mieszkańców jest, że na pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań planuje się sprzedaż nowych obligacji na kwotę 16,5 mln zł. Zadłużenie Świdnicy na koniec 2021 roku ma wynieść prawie 128 mln, choć w tym roku było już bardzo duże – 112 mln.

Prawdopodobnie realny stan finansów miasta jest jeszcze gorszy, niż wynika z przedstawionego planu dochodów i wydatków, gdyż prezydent miasta zawyża planowane dochody. dochody. Naszym zdaniem bardzo wątpliwe jest, że w przyszłym roku aż o 64% wzrośnie sprzedaż nieruchomości (różnica prawie 6 mln), wpływy z usług transportowych o 12%, sprzedaż miejsc grzebalnych na cmentarzach o 20%. Władza ma ograniczony wpływ na rzeczywistą wielkość tych wpływów. Inaczej jest np. z dochodami za mandaty nakładane przez Straż Miejską. Planuje się zwiększenie o 50% i tej deklaracji, niestety, pani prezydent jest w stanie dotrzymać.

Fatalne jest także to, że dziurę budżetową usiłuje się łatać poprzez bezprecedensowe w historii Świdnicy finansowe wydrenowanie naszej spółki wodociągowej. Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji przez lata swej racjonalnej działalności skumulowało kwotę 13 mln złotych na konieczne inwestycje i modernizacje sieci wodnej i kanalizacyjnej. Prezydent Beata Moskal-Słaniewska pieniądze te ze spółki zabiera, na razie 6 mln. Skutkiem doraźnym będzie zwiększenie ilości awarii sieci i przerwy w dostawach wody. Skutkiem bardziej długofalowym będzie podniesienie cen za wodę i ścieki, a jeśli prezydent zakaże swojemu prezesowi spółki wnioskować o to, awaryjność sieci tym bardziej wzrośnie.

Zdecydowanej reakcji wymaga także zapowiedź zwiększenia inwestycji, jako antidotum na kryzysowe skutki pandemii. Zwracamy uwagę, że dynamika inwestycyjna jest częściowo pozorna, gdyż wzrost wydatków w stosunku do 2021 roku wywoływany jest przede wszystkim jednym bardzo kontrowersyjnym zadaniem. Prezydent Miasta pomimo swej dotychczasowej kompromitującej nieudolności w realizacji modernizacji basenu letniego, uparcie forsuje ten projekt. Zdecydowała się rozpocząć inwestycję kosztującą wg. szacunku 35 mln, z czego w 2021 roku wydane ma być 20 mln. Zauważamy, że bez tego projektu planowane wydatki inwestycyjne na 2021 rok byłyby niższe o 7 mln od wydatków z roku 2020. Zdaniem bardzo wielu racjonalnie myślących świdniczan nie warto zadłużać miasta, aby przeprowadzić inwestycję basenową. Ogromne koszty dotyczą obiektu użytkowanego zaledwie 2-3 miesiące w roku, a zapowiedź wykonania go według wcześniej opracowanej koncepcji jest ogromnym błędem. Także, dlatego, że praktycznie wyklucza możliwość efektywnego wykorzystywania go przez większą ilość miesięcy, a jednocześnie generuje dodatkowe koszty utrzymania. Analizy przeprowadzane przez ŚPWiK szacowały je na 1- 1.5 mln rocznie. Zapewne każda zmiana stanu nieczynnego obecnie basenu letniego znajdzie jakiś entuzjastów. Jednak zdaniem radnych Wspólnoty Samorządowej, należy diametralnie zmienić program funkcjonalny planowanego basenu. Jeśli wymaga to czasu, zamiast realizacji ułomnego projektu, lepiej jest wykonać inne inwestycje, przynoszące oszczędności w wydatkach bieżących na utrzymanie miasta.

Marcin Paluszek (Świdnickie Forum Rozwoju):

Budżet miasta Świdnica na 2021 rok jest budżetem, który zakłada deficyt na poziomie blisko 14 milionów złotych. Związane jest to z wieloma czynnikami, również tymi związanymi z pandemią (obniżone wpływy z podatków itd.) Niestety wiąże się to z wieloma cięciami w wydatkach bieżących i majątkowych, które wpłyną bezpośrednio na jakość życia świdniczan (np. cięcia w wydatkach na bieżące utrzymanie dróg, oświetlenie itd.). Jednakże, ponownie nie znaleziono oszczędności w funkcjonowaniu całego aparatu administracyjnego Pani Prezydent (wydatki na funkcjonowanie urzędu wzrosną o 1,2 mln zł), które przejawia cechy rozdętego dworu, nijak mającego się do wielkości miasta i malejącej liczby mieszkańców. Wyprowadzenie środków z miejskiej spółki ŚPWiK w wysokości 6 mln zł jest kolejnym dowodem na to, że finanse miasta nie są w dobrej kondycji, skoro potrzebują takiej solidnej „kroplówki”. Taka kreatywna księgowość odbije się w przyszłości na wzroście opłat za wodę dla świdniczan i spowoduje mniej inwestycji w infrastrukturę w tym obszarze. Kolejne zwiększone wydatki miasta na funkcjonowanie MZN (w postaci dotacji w wysokości 50% większej niż w bieżącym roku) jest kolejnym dowodem na to, że świdnicki zasób komunalny gospodarowany jest nieefektywnie.

Wydatki majątkowe w wysokości blisko 48 mln zł są na przyzwoitym poziomie- aż 20 mln zł planuje się na modernizację basenów letnich OSiR. Pomimo, ogromnych kwot poniesionych już na przygotowanie procesu przebudowy tych basenów- dokończenie i finalizacja tej inwestycji wydaje się zasadna i jest oczekiwana przez świdniczan. Oczekuję jednak, że osoby odpowiedzialne za dotychczasowe roztrwonienie publicznych środków zostaną pociągnięci do odpowiedzialności.

Krzysztof Lewandowski w imieniu klubu Prawo i Sprawiedliwość:

2021 rok zapowiada się na szczególnie trudny. Pandemia i jej skutki gospodarcze mimo usilnych działań polskiego rządu mogą nie wystarczyć zapobieżeniu spowolnienia gospodarczego nie tylko naszego miasta, ale i całego kraju. Dochody mogą być nieznacznie niższe niż w 2020 roku, ale i tak należy uznać, że świdniccy przedsiębiorcy i podatnicy radzą sobie nadspodziewanie dobrze. I za to należą się im nasze podziękowania, bo to z ich podatków i dotacji państwowych tworzymy budżet Świdnicy. Z tych powodów budżet na 2021 rok musi być dzielony z jeszcze większą odpowiedzialnością niż poprzednie.

Chcielibyśmy móc powiedzieć, że bierzemy odpowiedzialność za ten szczególny budżet, ale nie było nam dane uczestniczyć w jego tworzeniu. Prezydent miasta od 2014 roku nie widzi potrzeby włączania całej Rady Miejskiej, opozycji do prac na jakimkolwiek etapie. Jest to budżet autorski i uznaniowy pani prezydent. Szkoda, bo była szansa na uzyskanie naszej akceptacji w obliczu pandemii i jej jeszcze nieznanych skutków. Nasza ocena nie jest jednak jednoznaczna.

Choć planowany deficyt bliski 14 mln złotych przy obecnym długu miasta wynoszącym 112 mln zł nie gwarantuje stabilnej sytuacji dla miasta na kolejne lata, to dochody budżetu mniejsze o 2 mln w 2021 roku i tak dają ponad 297 mln złotych. To prawie 300 milionów! Zastanawia nas, czy w związku z tym, 312 mln zł na planowane wydatki to nie za dużo. Szczególnie, że jest to kosztem kolejnych obligacji i pożyczek w wysokości 16,5 mln złotych. Więcej pożyczamy niż spłacamy dotychczasowych zobowiązań. W 2021 roku spłacimy bieżące zobowiązania na ponad 10 mln złotych.

Na kontynuowanie i realizowanie nowych inwestycji w 2021 roku prezydent miasta przeznaczy blisko 50 mln złotych – to więcej niż w roku 2020, kiedy było to 31 mln złotych. To budżet prorozwojowy, czy może ryzykownie ambitny? Odpowiedzi należy szukać w intencjach. Są planem całości potrzeb miasta na kolejną dekadę, czy polityczną kalkulacją obliczoną na efekt wyborczy w wyborach parlamentarnych za trzy lata? Tego dowiemy się za jakiś czas. Ale pytanie „co potem?” możemy postawić już dziś.

Nie negujemy tak potrzebnego remontu alei Niepodległości, przebudowy ulicy: Kraszowickiej, Pogodnej, Jarzębinowej i Wrzosowej, budowy budynku wielorodzinnego przy ulicy Leśnej, budowy i przebudowy miejsc parkingowych, kontynuacji rozbudowy sieci miejskich dróg rowerowych, przebudowy kolektora deszczowego na Osiedlu Młodych, budowy filii biblioteki nr 5, czy rozbudowy cmentarza komunalnego przy ulicy Słowiańskiej. Musimy mieć jednak świadomość, że inwestycje te są efektem wyrzeczeń do jakich mieszkańcy Świdnicy zostali zobowiązani. Bo czymże jak nienałożonym zobowiązaniem na barki mieszkańców są przyjęte przez większość Rady Miejskiej podwyżki opłat za śmieci, parkingi, podatku od nieruchomości, bilety MPK czy opłaty za przedszkole.

Planowane wydatki na oświatę czy pomoc społeczną wydają się oczywiste i oby wystarczające. Ale już w budżecie na 2021 rok na ochronę zabytków zarezerwowano tylko 84 tys. zł. Co w takim razie z deklaracją Prezydent Miasta w sprawie drugiej transzy wsparcia dla Katedry Świdnickiej? W Katedrze trwają obecnie prace konserwatorskie na olbrzymią skalę i wsparcie miasta powinno być priorytetem.

Z tych wszystkich wydatków i inwestycji jest co najmniej jeden, który w obliczu trudnych do przewidzenia okoliczności stoi pod dużym znakiem zapytania. To remont basenów letnich za około 23 mln zł netto. Doświadczenie ostatnich inwestycji w Świdnicy daje prawo przypuszczać, że ta kwota zostanie znacznie przekroczona. Oczywiście pamiętamy, że to nasz klub PiS również upominał się o remont tego obiektu, ale nasze wstępne szacunki zakładały przeznaczenia 5-7 mln zł. Inwestycja nie ma szczęścia i od 2016 roku jest przekładana i modyfikowana. Już wiemy, że aktualna propozycja sposobu finansowania i skala wydatków przy tej inwestycji będzie zbyt dużym obciążeniem dla budżetu. Jest obawa, że i to obciążenie zostanie przerzucone na barki mieszkańców w postaci kolejnej podwyżki opłat za wodę i ścieki.

To wszystko jednak nie przekreślałoby tego budżetu gdyby Prezydent Beata Moskal-Słaniewska chciała wykazać dobrą wolę i w części uwzględnić wnioski budżetowe radnych opozycji. Wystarczyło stworzyć choć iluzję konsultacji. Podjąć próbę rozmów z blisko połową rady. A nie upajać się przewagą jednego głosu.  Nie było rozmów, nie było dialogu, nie było woli! I nie ma naszego poparcia!

Marcin Wach i Lech Bokszczanin (Nowoczesna):

Czy jest to budżet idealny? Trudno tak o nim powiedzieć, ponieważ został opracowany w trudnej i nietypowej sytuacji. Rok 2020 przyniósł nam pandemię COVID-19, której skutki będziemy odczuwać przez długi czas. Spowolnienie gospodarki, wynikające w dużej mierze z nieprzemyślanych działań Rządu, spowoduje zmniejszenie wpływów do budżetu miasta. To niestety będzie miało przełożenie na funkcjonowanie miasta, mieszkańców Świdnicy i jej rozwój.

Na szczęście udało się utrzymać sporo inwestycji, które poprawią jakość życia w Świdnicy. Nie mamy tu na myśli jedynie remontów dróg, ale zupełnie nowe inwestycje, które są nam potrzebne. Budowa budynku mieszkalno-użytkowego przy ul. Kozara-Słobódzkiego jest jednym z przykładów – na tę inwestycję zaplanowane jest ponad 3,4 mln złotych. Rewaloryzacja terenów zielonych, przebudowa al. Niepodległości, czy budowa kompleksu budynków mieszkalnych przy ul. Leśnej to kolejne dobre przykłady.

Niestety z końcem roku 2020 byliśmy zmuszeni podnieść niektóre opłaty, związane z funkcjonowaniem świdniczan, ale były to ruchy konieczne do zbilansowania budżetu, natomiast część z tegorocznych podwyżek wynikała bezpośrednio z regulacji odgórnych, jak na przykład cena wywózki śmieci, która musi być dobrana tak, żeby gmina nie dokładała do niej, ale i żeby nie zarabiał na niej, czyli musi być ona ustalona tak, żeby zgodnie z przepisami centralnymi odbiór i wywózkę przeprowadzić bilansując to na „zero”.

Rok 2021 zaplanowany jest z deficytem. Nie jest to sytuacja najlepsza, ale nie jest to też sytuacja straszna. Deficyt w wysokości niespełna 14 mln, przy dochodach przekraczających 297 mln wydaje się do zniesienia. Niestety on też jest pochodną sytuacji, jaką wywołał COVID i nieprzemyślane decyzje Rządu.

W 2021 roku rozpoczynamy wielką inwestycję, mianowicie rozpoczynamy przebudowę basenu letniego. Inwestycję niewątpliwie przez świdniczanki i świdniczan wyczekiwaną. Miejmy nadzieję, że dojdzie ona do pomyślnego finału w 2023 roku, czyli zgodnie z planem.

Koszty w szkolnictwie rosną, czego niestety nie można powiedzieć o rządowych subwencjach na ten cel, co również niekorzystnie w pływa na kształt budżetu. Zapowiadane przez Rząd podwyżki płac minimalnych, będą miały negatywny wpływ na przedsiębiorców, którzy będą płacić wyższe pensje wynikające z odgórnych przykazów, a nie sytuacji rynkowej, więc zapewne przełożą się też na ceny towarów i usług. Owe podniesione wynagrodzenia również przełożą się na budżet miasta, ponieważ zatrudnia ono wielu pracowników, którym to miasto właśnie, ze swoich środków, będzie musiało wyższe wynagrodzenia zapłacić, realizując tym samym obietnice Rządu.

Szereg opisanych powyżej i innych składników, wpływa na kształt budżetu i zarządzania na szczeblu lokalnym. Na szczeblu, na którym musimy funkcjonować w realiach narzuconych odgórnie, oraz nękanym takimi przeciwnościami jak wspomniana epidemia COVID-19.

Tak więc, czy jest to budżet idealny? Trudno tak powiedzieć. Czy jest to budżet dobry? Zaopiniowany został dobrze, wniosków zmieniających do budżetu nie złożył nikt, nie prowadzi on w naszej ocenie do nadmiernego zadłużenia miasta, uważamy więc, że należy budżet ten poprzeć i dokładnie obserwować jego realizację.

Michał Nadolski
[email protected]

Poprzedni artykułPlac do street workout’u gotowy [FOTO]
Następny artykułOświadczenie prezesa ŚPWiK