Strona główna Temat dnia Oświadczenie prezesa ŚPWiK

Oświadczenie prezesa ŚPWiK

6

 

fot. ŚPWiK

Oświadczenie

W związku z zamieszczanymi w mediach wypowiedziami byłego prezesa zarządu Świdnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji oświadczam, że inwestycja związana z rewitalizacją basenów odkrytych przy ulicy Śląskiej, decyzją Rady Miejskiej Świdnicy, nie będzie realizowana przez spółkę, lecz przez Gminę Miasto Świdnica. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, na podstawie którego działa ŚPWIK, to zarząd odpowiedzialny jest za bieżącą działalność Spółki i za prowadzone przez nią inwestycje. Szukanie zatem „winnych” przez byłego prezesa, który przez ponad 16 lat zarządzał jednoosobowo spółką jest rzeczą nieuprawnioną.

Sugestie, odnoszące się do rzekomego „zrujnowania spółki” przez wypłatę dywidendy właścicielowi są niedopuszczalne, wprowadzają mieszkańców w błąd i mogą szkodzić dobremu imieniu ŚPWIK. Przez kilka ostatnich lat Spółka ŚPWIK realizując zaplanowane zadania inwestycyjne i remontowe zgromadziła kapitał pochodzący faktycznie z pobieranych opłat od mieszkańców Świdnicy. Stanowi on rezerwę możliwą do wykorzystania przez właściciela – w tym wypadku Gminę Miasto Świdnica – i w każdej chwili może być wypłacona w formie dywidendy. Wypłata dywidendy jest formą przewidzianą w Kodeksie spółek handlowych i czynnością, która jest praktykowana również przez spółki komunalne działające w innych miastach. Tym bardziej w tak trudnym okresie jakim jest pandemia COVID-19 winna działać na rzecz miasta i jego mieszkańców i wspierać realizację jego zadań.

Wypłata dywidendy jest powszechnie stosowaną praktyką nie tylko w odniesieniu do spółek komunalnych, lecz także spółek Skarbu Państwa. Ze środków zaś wpłaconych do budżetów samorządowych realizowane są zadania, służące realizacji potrzeb mieszkańców (aquaparki, budowa dróg, stadiony czy hale sportowe).

Jednocześnie oświadczam, że wypłata dywidendy nie wpłynie w żaden sposób na realizację zadań inwestycyjnych, które na rok 2021 planowane są w wysokości blisko 11 mln złotych, a na najbliższe 5 lat ponad 42 mln złotych. W latach wcześniejszych Spółka zrealizowała zadania inwestycyjne i remontowe zgodnie z założeniami i wyniosły one w latach 2015-2020 57,4 mln zł, w tym tylko w roku 2020 – 9,3 mln zł.

Na koniec pozwolę sobie przypomnieć, że Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, jest spółką miejską, realizującą cele publiczne, której właścicielem jest Gmina Miasto Świdnica, a nie osoby nią zarządzające. W przypadku dalszych insynuacji, szkalujących dobre imię Spółki, zostaną podjęte właściwe kroki prawne.

Z poważaniem
Tomasz Jaworski
Prezes Zarządu ŚPWiK

Poprzedni artykułŚwidnica z budżetem na 2021 rok. „Nie jest to budżet naszych marzeń, ale nie budzi on też szczególnego niepokoju”
Następny artykułZagadkowa śmierć Ukrainki w rzece koło Zamku Książ