Strona główna 0_Slider Podwyżki, nadanie tytułu honorowego obywatela i zmiana siedziby filii biblioteki. Zbliża się...

Podwyżki, nadanie tytułu honorowego obywatela i zmiana siedziby filii biblioteki. Zbliża się sesja Rady Miejskiej

0

Podjęcie decyzji w sprawie podwyżek opłat za postój w Strefie Płatnego Parkowanie, podniesienia wysokości stawek podatku od nieruchomości, a także podwyżki cen biletów komunikacji miejskiej – to niektóre z zagadnień, którymi będą zajmować się w piątek świdniccy radni. XXIII sesja Rady Miejskiej odbędzie się w trybie zdalnym.

XXIII sesja rozpocznie się w piątek, 27 listopada o godz. 10.00. Podczas obrad radni zajmą się w sumie 12 projektami uchwał, w tym w sprawie nadania prof. Marcinowi Drągowi tytułu Honorowego Obywatela Miasta Świdnicy, a także wyróżnienie Alberta Gaszyńskiego tytułem Zasłużonego dla Miasta Świdnicy. Internetową relację z posiedzenia rady będzie można śledzić na stronie Urzędu Miejskiego.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie XXIII sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad XXIII sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Miejskiej.
 4. Uchwalenie podatków lokalnych na 2021 rok.
 5. Informacja na temat: „Stan lokali i budynków komunalnych administrowanych przez Miejski Zarząd Nieruchomości”.
 6. Przedstawienie projektów uchwał i ich podjęcie.
 7. Przedstawienie i przyjęcie sprawozdania z kontroli w Urzędzie Miejskim w Świdnicy, dokonanej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Świdnicy pn. „Kontrola procedur związanych z nieudaną próbą realizacji inwestycji budowy Hospicjum w Świdnicy, przy ul. Leśnej”.
 8. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności po 30.10.2020 r.
 9. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych i komisji.
 10. Oświadczenia i sprawy organizacyjne.
 11. Zakończenie XXIII sesji Rady Miejskiej w Świdnicy.

Wykaz projektów uchwał rozpatrywanych na XXIII sesji Rady Miejskiej:

 • XXIII/1. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania w Świdnicy oraz wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych na terenie Miasta Świdnica,
 • XXIII/2. w sprawie nadania tytułu „Honorowego Obywatela Miasta Świdnicy”,
 • XXIII/3. w sprawie nadania tytułu „Zasłużonego dla Miasta Świdnicy”,
 • XXIII/4. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu,
 • XXIII/5. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu garażu, mieszczącego się przy ul. Śląskiej (…) w Świdnicy,
 • XXIII/6. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior – WIGOR” w Świdnicy,
 • XXIII/7. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi,
 • XXIII/8. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia dziennego dla seniorów pod nazwą „Klub Seniora” i połączenia go z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Świdnicy oraz określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia,
 • XXIII/9. w sprawie ogłoszenia zamiaru zmiany lokalizacji Filii nr 5 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Kamila Norwida w Świdnicy oraz zmian w statucie, w związku ze zmianą lokalizacji Filii,
 • XXIII/10. w sprawie taryfy opłat i zasad odpłatności za usługi przewozowe transportu zbiorowego organizowane przez Gminę Miasto Świdnica,
 • XXIII/11. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
 • XXIII/12. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu w latach 2021 – 2022.

Z projektami uchwał można się zapoznać na stronie Rady Miejskiej.

/opr. mn/

Poprzedni artykułNie miał maseczki, ale miał narkotyki
Następny artykułJaroszów zmienia wizerunek