Strona główna 0_Slider Od stycznia podwyżka cen biletów w świdnickiej komunikacji

Od stycznia podwyżka cen biletów w świdnickiej komunikacji

0

Drastycznym spadkiem przychodów ze sprzedaży biletów spowodowanym pandemią koronawirusa i wprowadzonymi z tego powodu obostrzeniami, które w sposób znaczący wpłynęły na funkcjonowanie transportu zbiorowego, tłumaczona jest konieczność dokonania zmian w cenniku świdnickiej komunikacji miejskiej. W piątek zgodę na podwyżkę cen biletów wyrazili miejscy radni.

Jak wyjaśniają świdniccy urzędnicy, podczas pierwszej, wiosennej fali epidemii koronawirusa wpływy z tytułu sprzedaży biletów miały spaść o 65%. Niewiele lepiej sytuacja ma wyglądać obecnie. – Pomimo powrotu od 1 września 2020 roku dzieci i młodzieży do szkół zauważany jest spadek popytu. O ile w 2019 roku w okresie I-IX został uzyskany dochód z wpływów z biletów w wysokości 2 698 300 zł, o tyle w porównywalnym okresie roku 2020 dochód wynosi 1 724 507 zł – stanowi to 63%. Przewiduje się że w 2020 roku utrata możliwych dochodów do budżetu miasta wyniesie ponad 1 200 000 zł. Istnieje obawa, że nawet po zakończeniu pandemii liczba pasażerów w transporcie zborowym może nie wrócić do stanu sprzed epidemii. Musimy zdawać sobie sprawę, że koszty utrzymania transportu będą rosły niezależnie od epidemii, która je powiększyła – tłumaczyła Małgorzata Lubandy, dyrektor wydziału transportu w świdnickim magistracie.

Pragniemy zaznaczyć, że od 2011 roku ceny biletów pozostają na niezmienionym poziomie. Podwyższenie cen biletów komunikacji miejskiej uznaje się za niezbędne w celu powstrzymania stale postępującego wzrostu wydatków na dotowanie przewozów pasażerskich, które na dzień dzisiejszy są już i tak bardzo znaczące w wydatkach budżetowych – wyjaśniała Lubandy. – Przedłożona propozycja zmiany taryfy opłat za usługi przewozowe zakłada ok. 20% wzrost cen biletów. Jednocześnie proponuje się zmiany w strukturze rodzajowej biletów. Proponuje się bilet miesięczny/30-dniowy imienny i na okaziciela z możliwością dokonania wyboru przez pasażera co do jego okresu obowiązywania. Pasażer będzie mógł określić ważność biletu tj. czy bilet ważny będzie we wszystkie dni określonego miesiąca, czy też przez 30 dni kalendarzowe liczone kolejno i począwszy od dnia wskazanego na bilecie – dodała dyrektor.

Jak zmienią się ceny biletów? Normalny bilet jednorazowy za przejazd w jednej strefie będzie kosztował 3,00 zł zamiast 2,40 zł. Przejazd między dwoma strefami podrożeje do 3,50 zł (obecnie 2,90 zł), natomiast zakup biletu na wszystkie strefy będzie wiązał się z wydatkiem 4,20 zł (obecnie 3,50 zł). Podwyżka obejmie też bilety czasowe. Cena biletu 120-minutowego na strefę A wzrośnie z 4,00 zł do 5,00 zł, a bilet 24-godzinny na wszystkie strefy podrożeje z 7,50 zł do 9,00 zł.

Droższe będą również bilety okresowe. Za miesięczny bilet imienny na jedną ze stref trzeba będzie zapłacić 96 zł (obecnie 77 zł), za bilet miesięczny “dwustrefowy” – 108 zł (obecnie 89 zł), a za bilet miesięczny na wszystkie strefy – 122 zł (obecnie 103 zł). W przypadku biletów na okaziciela ich cena wzrośnie do: 106 zł na jedną strefę (obecnie 87 zł), 118 zł na dwie strefy (obecnie 99 zł), 132 zł na wszystkie strefy (obecnie 113 zł). Koszt biletu wakacyjnego dla uczniów i studentów na wszystkie strefy wzrośnie z obecnych 21 zł do 30 zł – w nowej taryfie przewozowej nie przewidziano tańszych biletów wakacyjnych jedno- lub dwustrefowych. Odpowiednio wzrośnie też koszt biletów ulgowych.

W górę pójdą także kar: 150 zł za przejazd bez ważnego biletu (obecnie 120 zł), 120 zł za przejazd bez dokumentu uprawniającego do ulgi (obecnie 96 zł), 450 zł za zatrzymanie lub zmianę trasy autobusu (obecnie 360 zł).

W piątek kwestią przyjęcia nowej taryfy opłat zajmowała się Rada Miejska w Świdnicy. Za wprowadzeniem podwyżki zagłosowało 13 radnych (Bokszczanin, Dzięcielski, Fasuga, Gadzińska, Gaszyński, Grudziński, Kempa, Kuc, Morańska, Paluszek, Rumiancew-Wróblewska, Wach, Wołosz), a 9 było przeciw (Cygan, Jaśkowiak, Lewandowski, Makowski, Nowaczyńska, Ora, Podgórski, Skowrońska-Wiśniewska, Struzik).

/mn/

Poprzedni artykułNajpiękniejsze miejscowości górskie w Polsce
Następny artykułŚwidnicki lekarz poprowadzi rezerwowy oddział covidowy w Wałbrzychu