Strona główna 0_Slider Maseczki w miejscu pracy. Od soboty obowiązują nowe przepisy

Maseczki w miejscu pracy. Od soboty obowiązują nowe przepisy

1

Do 27 grudnia obowiązuje zakrywanie ust i nosa w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż jedna osoba – wynika z obowiązującego od soboty rozporządzenia Rady Ministrów. Do tej pory nakaz noszenia maseczek obowiązywał w przestrzeni publicznej, pojazdach komunikacji zbiorowej, sklepach, urzędach itp.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, które weszło w życie w sobotę, 28 listopada, do 27 grudnia 2020 roku nałożony został obowiązek zakrywania ust i nosa – przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego – w środkach publicznego transportu zbiorowego, miejscach ogólnodostępnych, w tym: na drogach i placach, na terenie cmentarzy, promenad, bulwarów, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych, na terenie nieruchomości wspólnych, obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach).

Obowiązek ten istnieje także w zakładach pracy, „jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba, oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny”.

Zgodnie z rozporządzeniem, zakłady pracy są obowiązane zapewnić zatrudnionym rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk, a także odległość między stanowiskami pracy wynoszącą co najmniej 1,5 m, chyba że jest to niemożliwe ze względu na charakter działalności wykonywanej w danym zakładzie pracy, a zakład ten zapewnia środki ochrony osobistej związane ze zwalczaniem epidemii.

Jakie jeszcze zasady i ograniczenia obowiązują do 27 grudnia?

 1. Przemieszczanie się:
  • dystans 1,5 m od innych osób;
  • ograniczenia w przemieszczaniu się dzieci i młodzieży poniżej 16. roku życia. Od poniedziałku do piątku (w dni nauki szkolnej) w godz. 8:00 – 16:00 mogą poruszać się jedynie z rodzicem lub opiekunem prawnym.
 2. Gastronomia – wyłącznie działanie „na wynos” i „na dowóz”.
 3. Funkcjonowanie sklepów i usług w galeriach oraz parkach handlowych – przywrócono działalność pod warunkiem zachowania ścisłego reżimu sanitarnego. Obwiązują godziny dla seniora – od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-12.00. W sklepach, galeriach handlowych i placówkach pocztowych obowiązuje limit osób:
  • 1 os. na 10 m2 w przypadku obiektów nie większych niż 100 m2,
  • 1 os. na 15 m2 w przypadku obiektów większych niż 100 m2.
 4. Salony fryzjerskie i kosmetyczne – funkcjonowanie w reżimie sanitarnym – co najmniej 1,5 m odległości między stanowiskami oraz nie więcej niż 1 osoba na 1 stanowisko obsługi z wyjątkiem obsługi.
 5. Biblioteki publiczne i naukowe – możliwość prowadzenia działalności przy zachowaniu limitu 1 osoby na 15 m2 powierzchni przeznaczonej do udostępniania zbiorów.
 6. Komunikacja zbiorowa – ograniczenia liczby osób w transporcie publicznym:
  • 50% liczby miejsc siedzących albo
  • 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy jednoczesnym pozostawieniu w pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.
 7. Kult religijny:
  • ograniczenie liczby osób w kościołach – maksymalnie 1 osoba na 15m2;
  • obowiązek zachowania odległości minimum 1,5 m od innych osób oraz zakrywania nosa i ust.
 8. Zgromadzenia i spotkania:
  • w zgromadzeniu może uczestniczyć maksymalnie 5 osób, przy czym odległość między zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m;
  • imprezy organizowane w domu – z udziałem maksymalnie 5 osób (do tego limitu nie wliczamy osoby zapraszającej na imprezę oraz osób, które wspólnie mieszkają lub gospodarują z tą osobą).
 9. Współzawodnictwo i wydarzenia sportowe – możliwe wyłącznie bez udziału publiczności.
 10. Kasyna oraz obiekty działalności związanej z eksploatacją automatów do gier hazardowych na monety – 1 osoba na 15 m2 powierzchni dostępnej dla klientów, przy zachowaniu odległości 1,5 m, z wyłączeniem obsługi.

Zawieszona pozostaje następująca działalność:

 • wydarzenia kulturalne i kina – z wyjątkiem działań niezbędnych do przygotowania wydarzeń artystycznych, takich jak próby i ćwiczenia, nagrań fonograficznych i audiowizualnych i wydarzeń transmitowanych za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość – bez udziału publiczności,
 • hotele – z wyjątkiem gości przebywających w podróży służbowej, sportowców, personelu medycznego oraz pacjentów i ich opiekunów,
 • targi i wydarzenia – wyłączenie w formie on-line,
 • wesela, komunie i konsolacje,
 • parki rozrywki,
 • siłownie, kluby fitness i aquaparki,
 • dyskoteki i kluby nocne.

/PAP, MZ, opr. mn/

Poprzedni artykułZgasną światła w świdnickim śródmieściu i w parkach. Ogólnopolski protest samorządów
Następny artykułBlack Friday – historia i ciekawostki