Strona główna Wydarzenia Świdnica Świdnicki „Latawiec” ze środkami na walkę z COVID-19

Świdnicki „Latawiec” ze środkami na walkę z COVID-19

1

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy otrzymał grant w wysokości ponad 915 tys. złotych. Przekazane środki stanowią refundację kosztów poniesionych przez świdnicki szpital w związku z epidemią COVID-19.

Do „Latawca” trafiło w sumie 915 527,86 zł, z czego ponad 778 tys. zł pochodzi ze środków Unii Europejskiej, 91,5 tys. zł z budżetu państwa, a ponad 45,5 tys. zł z budżetu województwa dolnośląskiego. Grant został przyznany w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19”.

/SP ZOZ w Świdnicy, opr. mn/