Strona główna 0_Slider Międzynarodowy Tydzień Mediacji: Do piątku specjalne spotkania z mediatorem sądowym

Międzynarodowy Tydzień Mediacji: Do piątku specjalne spotkania z mediatorem sądowym

0

Sąd Rejonowy w Świdnicy w obliczu pandemii daje szansę tym wszystkim, którzy chcą szybko załatwić swoją sprawę i skorzystać ze spotkania z mediatorem sądowym.

Mediacja zakończona ugodą zatwierdzoną przez sąd to najszybszy sposób zakończenia w sądzie wielu spraw, które toczą się czasem wiele miesięcy a nawet po kilka lat i zabierają zdrowie i nerwy każdej ze stron postępowania. Mediacja to także niższe koszty postępowania i możliwość wspólnego znalezienia najlepszego rozwiązania, jakie widzą strony postępowania. Strony decydując się na złożenie pozwu do sądu nie zawsze biorą pod uwagę, że sąd generalnie opiera się na różnych dowodach w sprawie oraz wiedzy specjalnej a te jak pokazuje życie nie zawsze w efekcie końcowym dają satysfakcjonujący strony wyrok lub postanowienie wydawane przez sąd. Wiedza specjalna np. opinia biegłego, to także następne dodatkowe koszty. Często jest tak, że strony po wyjściu z sali sądowej mówią, że nie tak to sobie wyobrażały. Często jest również tak, że żadna ze stron, i ta która składała pozew do sądu i ta która była pozwana, nie jest zadowolona z rozstrzygnięcia ich sprawy przez sąd. Dodatkowym czynnikiem ograniczającym jest stres i mała ilość czasu, aby każda ze stron mogła powiedzieć, co tak na prawdę „leży jej na sercu i co jest tzw. drugim dnem” i co spowodowało, że sprawa trafiła do sądu. Zazwyczaj to nie jest przedmiotem sprawy i sąd raczej nie będzie tego długo słuchał.

Mediator jest właśnie tą osobą, przed którą, każda ze stron ma tyle czasu, ile potrzebuje na to, aby powiedzieć drugiej stronie, dlaczego i z jakiego powodu ma do niej żal. Mediator sądowy jest taką osobą, która tak prowadzi rozmowę ze stronami, aby to one same w trakcie czynności mediacyjnych wskazały najlepsze według nich rozwiązanie i aby to rozwiązanie było wspólne dla obu zwaśnionych stron.

Pamiętaj! Jeżeli ktoś zaproponował ci mediację sądową lub przedsądową, wykorzystaj tą szansę, zawsze (jeżeli strony nie osiągną porozumienia przed mediatorem) możesz zrobić kolejny krok i złożyć pozew do sądu w tej samej sprawie. Ale uwaga! Sąd już będzie widział czy chciałeś się wcześniej porozumieć i zawrzeć ugodę wyciągając jako pierwszy rękę do drugiej strony – podkreśla Wojciech Orłowski, mediator sądowy.

Informacje o godzinach i miejscu spotkań na stronie Sądu Rejonowego w Świdnicy.

/Informacja nadesłana/
Zdjęcie Dariusz Nowaczyński