Strona główna 0_Slider Wrocławska do remontu. Roboty planowane są na 2021 rok

Wrocławska do remontu. Roboty planowane są na 2021 rok

5

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu zadeklarowała chęć współfinansowania remontu nawierzchni ulicy Wrocławskiej, na odcinku od skrzyżowania z ulicą 1 Maja do skrzyżowania z ulicą Łączną. Pozostałą część kosztów planowanej inwestycji drogowej ma pokryć Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, które będzie na tym fragmencie Wrocławskiej przebudowywać sieć wodociągową.

Na wniosek Gminy Miasto Świdnica, Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu (DSDiK) zadeklarowała wolę współfinansowania remontu nawierzchni jednego pasa jezdni drogi wojewódzkiej nr 379 – ulicy Wrocławskiej, na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Łącznej. Drugi pas jezdni ma zostać odtworzony na koszt Świdnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, po zakończeniu przez nie przebudowy sieci wodociągowej we wskazanej lokalizacji. Powyższe roboty planowane są do wykonania w 2021 r., a deklarowana pomoc Województwa Dolnośląskiego wynosić będzie 100% wartości robót remontowych jednego pasa jezdni na wymienionym odcinku ul. Wrocławskiej – tłumaczy Maciej Gleba, dyrektor wydziału dróg i infrastruktury miejskiej w świdnickim magistracie, w uzasadnieniu do projektu uchwały, którą podczas najbliższej sesji Rady Miejskiej będą zajmować się miejscy radni. Samorządowcy muszą bowiem wyrazić zgodę na przejęcie przez miasto realizacji drogowego zadania od zarządu województwa.

Zarządca drogi – DSDiK we Wrocławiu, zaproponował wykonanie przedmiotowych robót przez jednego wykonawcę wyłonionego w procedurze przetargowej, w ramach dwóch odrębnych umów, dotyczących: 1) odtworzenia nawierzchni pasa jezdni po robotach instalacyjnych – roboty rozliczane bezpośrednio z budżetu ŚPWiK, 2) wykonania remontu drugiego pasa jezdni – roboty rozliczane poprzez udzielenie Miastu przez Województwo Dolnośląskie dotacji celowej. Rolę inwestora zastępczego i koordynatora robót zarządca zamierza powierzyć Miastu, które wykonywać będzie czynności inwestycyjne na podstawie odrębnych porozumień zawartych z DSDiK oraz ŚPWiK – dodaje Gleba.

Michał Nadolski
[email protected]

fot. Dariusz Nowaczyński

Poprzedni artykułKolejne „nakrętkowe serce” stanęło w regionie
Następny artykułFaktoring – czy warto z niego skorzystać?