Strona główna 0_Slider Protest przybiera na sile. Zbierają podpisy pod petycją przeciwko budowie drogi ekspresowej...

Protest przybiera na sile. Zbierają podpisy pod petycją przeciwko budowie drogi ekspresowej S5 w sąsiedztwie zabudowań

11

Grupa mieszkańców gminy Marcinowice i gminy Świdnicy od kilku tygodni protestuje przeciwko jednemu z rozważanych przebiegów drogi ekspresowej S5. Kategorycznie nie godzą się na proponowany przez Generalną Dyrekcję Dróg i Autostrad korytarz, który miałby zostać poprowadzony równolegle do drogi krajowej nr 35, w bliskiej odległości od zabudowań kilku miejscowości. Protestujący zbierają teraz podpisy pod petycją skierowaną do GDDKiA.

zdjęcie ilustracyjne (fot. GDDKiA)

Przypomnijmy, 24 września 2019 roku Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie zmian w sieci autostrad i dróg ekspresowych. Do listy dopisano nowy odcinek trasy S5, która docelowo ma połączyć Wrocław, Sobótkę, Świdnicę i węzeł S3 w Bolkowie. Według wówczas ogłaszanych szacunków, nowa droga ekspresowa miałaby powstać w ciągu najbliższych 8-9 lat, a jej budowa miałaby pochłonąć około 8-9 mld złotych.

Niedługo po ogłoszeniu planów budowy nowej trasy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zleciła wykonanie prac projektowych obejmujących wytyczenie możliwego przebiegu drogi ekspresowej, przy uwzględnieniu planowanej rozbudowy autostrady A4 lub jej budowy w nowym przebiegu. Projektanci przygotowali więc wstępne „korytarze” obu dróg, do których mieszkańcy i samorządowcy mogli zgłaszać swoje uwagi. Na przebieg społecznych konsultacji wpłynęła jednak pandemia COVID-19, która uniemożliwiła organizację spotkań informacyjnych i ograniczyła możliwość zabrania głosu przez zainteresowanych do formy korespondencyjnej. Termin na przekazywanie spostrzeżeń w sprawie przyszłego przebiegu tras S5 i A4 minął 7 kwietnia 2020 roku.

W oparciu o zgłoszone uwagi, projektanci dokonali analizy dotychczasowych wariantów przebiegu trasy S5 oraz planowanej autostrady A4, wprowadzili kilka korekt i wytypowali cztery „kombinacje”, na podstawie których miałyby toczyć się dalsze prace. Jednym z najwyżej ocenianych wariantów została „kombinacja IV”. Zakłada ona budowę ekspresowej S5 od węzła w Bolkowie (na przecięciu z drogą S3), przez węzeł Serwinów w gminie Dobromierz (na przecięciu z DK5), węzeł Świebodzice (od którego miałby odchodzić łącznik w kierunku Wałbrzycha), węzeł Świdnica (zlokalizowany na południe od Starego Jaworowa, przecinając drogą wojewódzką nr 382), nowo zaproponowany węzeł Marcinowice (między Pszennem a Marcinowicami), prowadząc następnie w kierunku Szczepanowa, gdzie powstałoby miejsce obsługi podróżnych, wzdłuż drogi krajowej nr 35 do węzła Tworzyjanów, ostatecznie łącząc się na węźle Olbrachtowice (gm. Sobótka) z planowaną drogą S8 lub rozważaną, nową trasą autostrady A4. Alternatywne rozwiązania zakładają m.in. budowę autostrady w zbliżonym do powyższego przebiegu.

Niezapowiedziana korekta wcześniej przedstawianych wariantów wywołała zaskoczenie wśród części mieszkańców gminy Marcinowice, którzy postanowili zaprotestować przeciwko nieskonsultowanym z nimi zmianom. – Jesteśmy zaskoczeni nagłą zmianą przebiegu korytarza drogowego. Byliśmy przekonani, że z uwagi na pierwotne założenia, rozważany przebieg trasy nie będzie wpływać negatywnie na środowisko przyrodnicze i kulturowe gminy Marcinowice oraz na naszą społeczność lokalną. Do dnia 03.07.2020 na witrynie internetowej GDDiKA, jak i do dzisiaj na witrynie Gminy Marcinowice, znajdują się dane, z których treści wynika, iż korytarz S5W2a nie będzie przebiegał pomiędzy Naszymi miejscowościami (tj. Marcinowicami, Gruszowem i Stefanowicami) – wskazali w piśmie przekazanym wójtowi gminy. Na wniosek autorów protestu, 21 lipca zostało zorganizowane spotkanie z wójtem Stanisławem Leniem oraz Lidią Markowską z wrocławskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Podczas spotkania Markowska wskazywała na zalety poprowadzenia trasy w przebiegu oznaczonym symbolem S5W2a (w pobliżu Stefanowic, Kleciny i Gruszowa). – Taki układ sprawi, że kierowcy będą wybierali drogę ekspresową, co w ogromnym stopniu odciąży obecną drogę krajową nr 35, na której natężenie ruchu w tej chwili stale wzrasta. Droga krajowa będzie mogła zmienić kategorię na wojewódzką, a może nawet niższą – podkreślała dodając, jaką ulgę odczują mieszkańcy miejscowości, położonych wzdłuż „trzydziestki piątki”. – W tej sytuacji wystarczy wymiana nakładki jezdni, kiedy jednak droga S5 zostanie odsunięta bardziej na północ, konieczna będzie przebudowa, związana z poszerzeniem trasy, a co za tym idzie za przysunięciem jej do budynków. Konieczne będą nawet wyburzenia. Jeśli kierowcy przez S5 będą mieli do pokonania większą odległość, nie zrezygnują z drogi krajowej nr 35 – tłumaczyła.

Mieszkańcy wskazywali w odpowiedzi, że wersja S5W2 jest dla nich nie do przyjęcia ze względu na to, że trasa szybkiego ruchu znajdzie się w zbyt blisko ich domów, ponadto przetnie gminę „na pół” i utrudni komunikację lokalną. Nie przekonywały ich zapewnienia, że wszystkie drogi gminne i powiatowe zostaną zachowane w dotychczasowym przebiegu (będą prowadzone nad lub pod S5), a tam, gdzie droga zbliży się do zabudowań, powstaną ekrany dźwiękochłonne.

Zarówno wójt, jak i dyrektor wrocławskiego oddziału GDDKiA zapewniali w trakcie spotkania, że kwestia przebiegu S5 pozostaje kwestią otwartą, a wytypowane korytarze dają dużą możliwość na takie wytyczenie przebiegu trasy, który będzie nie tylko ekonomiczny, ale też najmniej kolizyjny dla ludzi i przyrody. Podkreślono przy tym, że uwagi wniesione przez mieszkańców zostaną uwzględnione podczas dalszych prac projektowych.

Spotkanie mieszkańców gminy Marcinowice z wójtem i przedstawicielem GDDKiA

Chcąc upewnić się, że ich postulaty nie zostaną zignorowane, protestujący rozpoczęli zbiórkę podpisów pod petycją skierowaną do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, a także do lokalnych samorządów. – Jako mieszkańcy i przyjaciele Gmin Marcinowice i Świdnica jesteśmy za drogą ekspresową, ale stanowczo protestujemy przeciwko korytarzowi drogowemu o oznaczeniu S5W2a – w wersji pomiędzy Marcinowicami, Stefanowicami i Gruszowem oraz w dalszym przebiegu pomiędzy Wilkowem a Niegoszowem oraz innymi miejscowościami – w ramach projektowanej trasy S5 (Korytarz). Bogactwo naszych gmin zostanie zaprzepaszczone w przypadku wyboru tego Korytarza – drogi przebiegającej dokładnie przez środek naszych gmin pomiędzy kilkunastoma miejscowościami – w promieniu kilkuset metrów każda. W naszej opinii lokalne władze i GDDKiA powinny zabiegać o alternatywny, mniej kolizyjny i problematyczny przebieg tej drogi. Oczekujemy natychmiastowych działań i reakcji lokalnych władz oraz GDDKiA w tej sprawie – prosimy uchronić nasze Gminy przed degradacją środowiska – wskazano w petycji.

Oczywiście nie negujemy tego, iż rozwój sieci drogowej jest niezbędny i potrzebny, niemniej podejmowane działania nie powinny odbywać się kosztem środowiska przyrodniczego, w tym społeczności lokalnych. Będziemy podejmować wszelkie możliwe kroki prawne, odwoływać się do wszystkich organów administracji publicznej wszystkich instancji, sądów powszechnych oraz sądów administracyjnych w tej sprawie, jak też prosić merytorycznie właściwe instytucje o wsparcie w naszych postulatach – zaznaczono w petycji, pod którą podpisało się dotychczas blisko 180 osób.

Michał Nadolski
[email protected]

Poprzedni artykułZnamy zwycięzców ostatniego turnieju plażówki
Następny artykułGryf Gryfów Śląski najlepszy na piasku