Strona główna Wydarzenia Pomoc dla organizacji pozarządowych

Pomoc dla organizacji pozarządowych

0

Starostwo Powiatowe w Świdnicy oraz Fundacja “Merkury” uruchamiają bezpłatne dyżury doradcze dla organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Świdnickiego.

W każdym miesiącu będą odbywały się 2 dyżury w wybrane wtorki, w godz. 13:00-17:00, w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7 w Świdnicy (pokój 225). Dla bezpieczeństwa sanitarnego organizacje proszone są o zgłaszanie się wcześniej do Biura ds. Europejskich i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi tel. 74 85 00 439 w celu umówienie godziny wizyty. Można już umawiać się na pierwsze dyżury w dniach 18 sierpnia, 1 września i 15 września.

Tematami doradztwa mogą być m.in.:
– pozyskiwania funduszy na działania (ze źródeł krajowych i zagranicznych),
– pisania i rozliczania projektów, sprawozdawczości,
– elementów księgowości,
– obowiązujących przepisów prawnych i obowiązków formalnych,
– wspierania i promowania uczestnictwa organizacji w partnerstwach,
– prowadzenia bieżącej działalności organizacji,
– zatrudniania personelu oraz współpracy z wolontariuszami,
– wspierania współpracy między organizacjami a instytucjami publicznymi,
– zakładania i likwidowania organizacji.


Ponadto organizacje mogą korzystać z doradztwa telefonicznego – tel. 74 666 22 00, 509 673 693 i mailowego: [email protected] Doradztwo realizowane w ramach Dolnośląskiego Kolegium Obywatelskiego realizowanego przez Fundację Merkury. Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014-2020.

/inf. Starostwa Powiatowego w Świdnicy/