Strona główna Wydarzenia Masz mniej niż 26 lat i pracujesz? Zobacz, jak zerowy PIT działa...

Masz mniej niż 26 lat i pracujesz? Zobacz, jak zerowy PIT działa na Twoją korzyść

0

Jeżeli pracujesz i masz mniej niż 26 lat, możesz zaoszczędzić nawet kilka tysięcy złotych w skali roku. Wszystko za sprawą ulgi podatkowej dla młodych, która zwalnia ich z obowiązku płacenia podatku dochodowego. Zobacz, komu przysługuje tzw. zerowy PIT i co zmieniło się w tej ustawie na przestrzeni 2020 roku.

Ustawa, która obowiązuje od roku pozwala najmłodszej grupie pracowników zaoszczędzić znaczące kwoty zarobków. Zerowy PIT dla młodych, bo o nim mowa, zwalnia ich całkowicie z obowiązku odprowadzenia podatku dochodowego. Zobacz, jakie zmiany w prawie ustawodawca zdecydował się przyjąć w 2020 roku.

Zerowy PIT dla młodych – co warto o nim wiedzieć?
Jeśli chodzi o zerowy PIT dla młodych – zmiany w prawie warto uprzednio podkreślić, jakie zasady obowiązywały dotychczas. Ulga podatkowa dla młodych pracowników to pomysł, który funkcjonuje od roku i wszedł w życie wraz z początkiem sierpnia 2019 r. Zerowy PIT dla młodych sprawia, że w portfelach najmłodszej grupy pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę lub zlecenie pozostaje więcej pieniędzy. Średnio jest to około 133 złotych. Ci najlepiej zarabiający, lecz wciąż nieprzekraczający przyjętego progu, mogą liczyć na oszczędności rzędu 564 zł miesięcznie.

Zerowy PIT dla młodych – za, a nawet przeciw
Ulga podatkowa dla najmłodszej grupy osób zatrudnionych ma być korzystna nie tylko z perspektywy pracowników, ale również pracodawców, którym zwyczajnie będzie opłacało się zatrudniać osoby objęte tego typu zwolnieniem. Z drugiej jednak strony pojawia się sporo głosów sprzeciwu mówiących o tym, że jest to rozwiązanie niesprawiedliwe, skierowane wyłącznie do wybranej grupy osób, pomijające samozatrudnionych i tych wykonujących pracę w oparciu o umowę o dzieło. Ponadto ulga odczuwalnie zmniejszy wpływy budżetowe.

Jakie warunki formalne trzeba spełnić, aby zostać objętym ulgą podatkową?
Według danych ulga ta objęła ponad 2 miliony osób i dotyczą jedynie tych osób, które są zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenie. Niestety, przepis nie odnosi się do tych osób, które prowadzą własną działalność gospodarczą lub wykonują pracę w oparciu o umowę o dzieło. Również młode mamy ani też osoby objęte świadczeniem rehabilitacyjnym nie mogą liczyć na zwolnienie z obowiązku płacenia podatku dochodowego. Ponadto roczne dochody nie mogą przekroczyć kwoty 85 525 zł, czyli I progu podatkowego. Każda nadwyżka ponad tę kwotę obliguje do zapłaty wyższego podatku zgodnego ze stawką 32%.

Zerowy PIT dla młodych – co zmieniło się w 2020 roku?
Zgodnie z brzmieniem nowelizacji ustawy, która została wprowadzona w życie 1 sierpnia bieżącego roku, zerowy PIT dla młodych pracowników zostanie wliczony automatycznie przez urząd skarbowy. Jedyny wyjątek od tej zasady dotyczy tych osób, które otrzymują wynagrodzenie z kilku różnych źródeł, a ich roczny dochód przekracza próg wynoszący 85 528 zł. Wówczas ciąży na nich obowiązek poinformowania o tym fakcie pracodawcy, w efekcie czego urząd skarbowy pobierze należne zaliczki na podatek dochodowy.

/Artykuł sponsorowany/