Strona główna 0_Slider Likwidacja stanowisk kierowniczych i reorganizacja w żarowskim magistracie. “Oszczędności postanowiliśmy zacząć od...

Likwidacja stanowisk kierowniczych i reorganizacja w żarowskim magistracie. “Oszczędności postanowiliśmy zacząć od siebie”

1

Epidemia koronawirusa, z którą borykamy się w całym kraju od przeszło kilku miesięcy, wpłynęła negatywnie na gospodarkę i finanse samorządów w całej Polsce. Skutki epidemii, wprowadzonych ograniczeń i większych wydatków odczuwamy również w gminie Żarów – wskazuje burmistrz Leszek Michalak. Między innymi z tego powodu w żarowskim magistracie podjęto decyzję o likwidacji dwóch stanowisk kierowniczych i połączeniu czterech referatów. Zmiany nie mają się odbić na jakości świadczonych usług, a pozwolą na realne oszczędności w budżecie gminy.

Utracone dochody chociażby z tytułu PIT, rosnące wydatki bieżące coraz mocniej odbijają się na budżetach polskich samorządów. Nie inaczej jest w naszej gminie. Trzeba oszczędzać, więc oszczędności postanowiliśmy zacząć od siebie. Już na początku roku dokonaliśmy zmian w regulaminie i zlikwidowaliśmy stanowiska po urzędnikach, którzy odeszli z różnych przyczyn z pracy. Sytuacja po COVID-19 zmusiła nas do kolejnych, już bardziej radykalnych, działań – tłumaczy Sylwia Pawlik, sekretarz gminy Żarów. Z tego względu od 1 sierpnia Urząd Miejski w Żarowie funkcjonuje w zmienionej strukturze organizacyjnej.

Reorganizacja polega na likwidacji dwóch stanowisk kierowniczych i połączeniu 4 referatów. Dotychczasowy Referat Inwestycji i Dróg został połączony z Referatem Gospodarki Komunalnej, nowym referatem pokieruje Piotr Weiland – dotychczasowy kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej. Zlikwidowany został również Referat Gospodarki Lokalowej. Zadania Referatu przejął Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej, którego kierownikiem jest Anna Kołodziej. Po analizach doszliśmy do wniosku, że taki sposób funkcjonowania nie odbije się na jakości świadczonych usług przez Urząd , a pozwoli na realne oszczędności do budżetu gminy. Nowy Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji będzie bezpośrednio podlegał pod Zastępcę Burmistrza, natomiast Referat Nieruchomości, Gospodarki Przestrzennej i Lokalowej pod Burmistrza – wylicza Pawlik.

Zmiany, które zostały wprowadzone w nowym regulaminie organizacyjnym ułatwią koordynowanie zadań, szczególnie ważnych z punktu widzenia mieszkańców. Nic nie zmieni się w obsłudze naszych mieszkańców, a wręcz przeciwnie. Wszyscy pracownicy referatów są do Państwa dyspozycji i służą pomocą. Sprawy z zakresu nieruchomości i gospodarki przestrzennej są ściśle związane ze sprawami gospodarki mieszkaniowej, dlatego połączyliśmy te referaty, aby sprawnie rozwiązywać wszelkie kwestie – wskazuje burmistrz Żarowa, Leszek Michalak.

Epidemia koronawirusa, z którą borykamy się w całym kraju od przeszło kilku miesięcy, wpłynęła negatywnie na gospodarkę i finanse samorządów w całej Polsce. Skutki epidemii, wprowadzonych ograniczeń i większych wydatków odczuwamy również w gminie Żarów. Niestety priorytetem są oszczędności, również w strukturach pracowniczych oraz rezygnacja z większych zadań inwestycyjnych – dodaje Michalak.

/UM Żarów, opr. mn/