Strona główna 0_Slider Jak powstawała świdnicka katedra? Dokonano próby rekonstrukcji kolejnych etapów budowy

Jak powstawała świdnicka katedra? Dokonano próby rekonstrukcji kolejnych etapów budowy

0

Wiele pokoleń świdniczan przyzwyczajonych było do widoku świdnickiej katedry w jej obecnej formie. Patrząc dziś na to wspaniałe dzieło ludzkiego geniuszu, niewiele osób jest w stanie sobie wyobrazić, jak katedra wyglądała podczas kolejnych etapów jej wznoszenia od początków XIV wieku – pisze Andrzej Dobkiewicz ze Świdnickiego Portalu Historycznego. Pomóc w tym może opracowanie przygotowane przez architekta Pawła Mazura, w którym przedstawione zostały fazy budowy świdnickiej świątyni.

opr. Paweł Mazur/Świdnicki Portal Historyczny

Od wielu lat zastanawiałem się jak mógł wyglądać świdnicki kościół parafialny, obecnie katedra, w poszczególnych latach swojego istnienia i jaka forma poprzedzała jego obecną, mocno niesymetryczną, bryłę. Przygotowałem wirtualną rekonstrukcję możliwych etapów budowy, analizując różne źródła. Dużo informacji dostarczały stare ryciny i panoramy, do których oczywiście z uwagi na dokładność trzeba było podchodzić z pewną rezerwą – tłumaczy Paweł Mazur. – Podjąłem próbę wykonania tych rekonstrukcji dlatego, że wcześniej nikt tego nie narysował. Robiłem to dla siebie hobbystycznie, ale pomyślałem, że mogę się podzielić swoimi przemyśleniami – wskazuje w rozmowie ze Świdnickim Portalem Historycznym.

Jak dodaje, pierwsze kroki dotyczące zrekonstruowania kolejnych etapów budowy katedry poczynił w 2015 roku, a kolejnych pięć lat poświęcił na dokonywanie korekt i uszczegóławianie poszczególnych etapów. – Jest jeszcze sporo niewiadomych, które uzupełniałem na zasadzie analogii z podobnymi wiekowo kościołami ze Śląska. Nie wykluczam, że kolejne remonty i odkrycia zakwestionują niektóre z moich rozwiązań. Kwestią otwartą pozostaje również poprzedniczka obecnego kościoła, która prawdopodobnie była zlokalizowana w przestrzeni korpusu i budowa części wschodniej mogła być prowadzona jeszcze bez jej rozbiórki – dodaje Mazur.

Zaznacza przy tym, że przygotowaną przez niego prezentację należy traktować z pewną dozą ostrożności, gdyż wiarygodne odtworzenie poszczególnych faz wymagałoby dokładnych badań architektonicznych. – Poszczególne etapy wydzieliłem nie według rzeczywistych, trudnych do wiarygodnego datowania kampanii budowlanych, ale zgodnie z zakończeniem budowy poszczególnych charakterystycznych elementów. Daty należy więc traktować jako orientacyjne – wyjaśnia.

Z opracowaniem i prezentacją Pawła Mazura można się zapoznać na stronie Świdnickiego Portalu Historycznego.

/Świdnicki Portal Historyczny, opr. mn/