Strona główna Polityka Zbliża się sesja rady powiatu. Przedstawią sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy...

Zbliża się sesja rady powiatu. Przedstawią sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

1

W środę, 13 maja o godzinie 16.00, w sali narad Starostwa Powiatowego w Świdnicy rozpocznie się XVI sesja Rady Powiatu Świdnickiego.

Obrady rady będzie można śledzić za pośrednictwem internetowej relacji udostępnionej na stronie starostwa powiatowego.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XVI sesji Rady Powiatu w Świdnicy.
 2. Stwierdzenie prawomocności sesji.
 3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 5. Zgłoszenie uwag do XV protokołu sesji Rady Powiatu w Świdnicy.
 6. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.
 7. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy za 2019 r.
 8. Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2019 rok.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Rozpatrzenie projektów uchwał:

  a) w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2020 rok;
  b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świdnickiego;
  c) w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Świdnickiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
  d) w sprawie powierzenia zadania z zakresu powiatowych dróg publicznych na terenie gminy Żarów;
  e) w sprawie wystąpienia Powiatu Świdnickiego z członkowska w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Glacensis;
  f) w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół im. Stanisława Prosińskiego w Świebodzicach;
  g) w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej w Świebodzicach;
  h) w sprawie przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Nr II w Świebodzicach;
  i) w sprawie wyłączenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Nr I w Świebodzicach z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Świebodzicach;
  j) w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Nr I w Świebodzicach;
  k) w sprawie włączenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Nr II w Świebodzicach do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Świebodzicach;
  l) w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą Zespół Szkół im. Stanisława Prosińskiego w Świebodzicach, przeznaczenia jej mienia oraz przejęcia jej należności i zobowiązań;
  m) w sprawie zmiany nazwy Zespołu Placówek Specjalnych w Bystrzycy Górnej;
  n) w sprawie wyłączenia Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 2 w Bystrzycy Górnej z Zespołu Placówek w Bystrzycy Górnej;
  o) w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 2 w Bystrzycy Górnej;
  p) w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia w Świdnicy oraz nadania jej pierwszego statutu;
  q) w sprawie włączenia Branżowej Szkoły II stopnia w Świdnicy do Zespołu Szkół nr 1 w Świdnicy;
  r) w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia w Strzegomiu oraz nadania jej pierwszego statutu;
  s) w sprawie włączenia Branżowej Szkoły II stopnia w Strzegomiu do Zespołu Szkół w Strzegomiu.

 11. Wnioski i oświadczenia.
 12. Informacje dla radnych.
 13. Zamknięcie obrad XVI sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

/Starostwo powiatowe w Świdnicy, opr. mn/