Strona główna 0_Slider Nowe nasadzenia w zrewitalizowanym parku nie przetrwały

Nowe nasadzenia w zrewitalizowanym parku nie przetrwały

10

Ponad 30 nasadzonych w ramach projektu rewitalizacji Parku Sikorskiego w Świdnicy drzew uschło. – To bardzo smutny widok, zwłaszcza w miejscach, gdzie uschniętych drzew jest w jednej grupie więcej – mówi jedna ze spacerowiczek.

Park Sikorskiego przeszedł rewitalizację w 2018 roku. Po inwentaryzacji dendrologicznej, opracowanej przez Pracownię Architektury Krajobrazu IKROPKA, stwierdzono, że w złym i średnim stanie sanitarnym jest ponad 950 sztuk. Zgodnie z tym opracowaniem do adaptacji zakwalifikowano ponad 920 drzew, do pielęgnacji prawie 600, do wycinki sanitarnej – 244 drzewa i kompozycyjnej – 98 samosiewów.

“Projekt zakłada nasadzenie nowych drzew i krzewów. Odnawianie zdegradowanej zieleni wysokiej będzie polegało na uzupełnieniu istniejących grup o rodzime gatunki. Uzupełniony zostanie także pas zieleni przyulicznej – dogęszczenie zgodne z przesłankami historycznymi wpłynie pozytywnie na mikroklimat i warunki akustyczne wewnątrz parku. Dosadzone drzewa mają przyczynić do ograniczenia hałasu oraz poprawienia jakości powietrza. Odnowiona zostanie również warstwa zieleni niskiej.” – zapowiadano przed realizacją rewitalizacji. Pielęgnacja zieleni i nowe nasadzenia kosztowały 2 116 638 złotych. Całą rewitalizacja pochłonęła w sumie 5,5 mln złotych.

Część nowych nasadzeń nie przyjęła się. 6 maja skierowaliśmy do Urzędu Miejskiego w Świdnicy pytania dotyczące uschniętych drzew. Czy zostaną zastąpione nowymi okazami? Kto sfinansuje kolejne nasadzenia? Czekamy na odpowiedź.

/asz/

Dzisiaj, 13 maja, po większości uschniętych drzewek zostały tylko puste miejsca.

fot. Dariusz Nowaczyński