Strona główna 0_Slider Niecałe 47 tysięcy mieszkańców Świdnicy? Tak wynika z deklaracji śmieciowych

Niecałe 47 tysięcy mieszkańców Świdnicy? Tak wynika z deklaracji śmieciowych

11

Świdnicki magistrat przedstawił najnowsze dane dotyczące gospodarki odpadami na terenie miasta. Z opracowania wynika, że w 2019 roku różnica między liczbą mieszkańców ustaloną na podstawie danych meldunkowych, a liczbą mieszkańców wyliczoną na podstawie danych z deklaracji śmieciowych wyniosła blisko 8 tys. osób.

Według danych wydziału spraw obywatelskich Urzędu Miejskiego, na 31 grudnia 2018 roku liczba mieszkańców Świdnicy wynosiła 54 649 – zameldowanych na pobyt stały było 53 336 osób, a na pobyt czasowy – 1313 osób. Inaczej przedstawiają się dane dotyczące osób płacących za odbiór śmieci. – Według deklaracji złożonych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie miasta Świdnicy liczba mieszkańców (osób faktycznie zamieszkujących) na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosiła 46 781, dla porównania w roku ubiegłym liczba ludności wg danych z deklaracji wynosiła 47 140. (…) Różnica pomiędzy liczbą mieszkańców wg danych meldunkowych, a liczbą mieszkańców wg deklaracji złożonych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych jest znaczna i wynosi 7868 osób – wyliczono w opracowaniu „Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Świdnica 2019”.

Jak podają miejscy urzędnicy, w ostatnich latach różnica ta systematycznie maleje – w 2015 roku zameldowanych było 56 957 mieszkańców, natomiast zgodnie z deklaracjami w Świdnicy mieszkało 48 048 osób, a więc o 8908 mniej. W roku 2016  różnica wynosiła 8407 osób, w 2017 – 8164, a w 2018 – 7963. – Deklaracje składane przez mieszkańców mają uwzględniać liczbę osób faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość, a nie liczbę osób zameldowanych – bardzo często właściciele nieruchomości składają deklarację nie uwzględniającą osób pracujących za granicą, studiujących w innych miastach itp. Należy mieć na uwadze jednak fakt, że różnica pomiędzy danymi meldunkowymi, a danymi z deklaracji sugeruje, że przy określaniu liczby w deklaracji zdarzają się sytuacje, że nie są ujawniane prawdziwe dane – wskazują urzędnicy z wydziału gospodarki odpadami świdnickiego magistratu.

Na podstawie danych zawartych w analizie w roku 2019 można zauważyć tendencję spadkową w różnicy pomiędzy liczbą ludności wg danych meldunkowych, a liczbą ludności wg deklaracji złożonych przez mieszkańców. Wynika to m.in. z prowadzonych przez pracowników postępowań wyjaśniających, gdzie deklaracje w ogóle nie zostały złożone lub dane zostały zatajone – zaznaczono w „Analizie”. W ubiegłym roku wszczęto 17 postępowań wyjaśniających, wydano 17 decyzji administracyjnych wobec właścicieli, którzy nie złożyli deklaracji, a także wystawiono 35 wezwań do złożenia pierwszej deklaracji.

mat. UM Świdnica

Michał Nadolski
[email protected]

Poprzedni artykułPandemia wpłynęła na świat miniaturowych dzieł sztuki. Świdnickie święto modelarstwa dopiero za rok
Następny artykułPomoc dla świdnickiego szpitala i pogotowia wciąż płynie szerokim strumieniem