Strona główna 0_Slider Nowy biskup oficjalnie stanął na czele diecezji świdnickiej

Nowy biskup oficjalnie stanął na czele diecezji świdnickiej [FOTO/VIDEO]

2

Bp Marek Mendyk, dotychczasowy biskup pomocniczy diecezji legnickiej, formalnie zastąpił w czwartek przechodzącego na emeryturę bp. Ignacego Deca, pierwszego ordynariusza świdnickiego. – Diecezja młoda, ale jest dobrze zorganizowana i cieszę się, że będę mógł kontynuować linię księdza biskupa Ignacego. Mam nadzieję, że niczego nie zburzę po drodze – powiedział podczas pierwszej konferencji prasowej w Świdnicy.

Przypomnijmy, 31 marca 2020 roku ogłoszono decyzję papieża Franciszka, który przyjął rezygnację bp. Ignacego Deca z posługi biskupa świdnickiego i mianował biskupem świdnickim dotychczasowego biskupa pomocniczego diecezji legnickiej Marka Mendyka. 23 kwietnia nastąpiło kanoniczne objęcie diecezji przez nowego ordynariusza świdnickiego. Ze względu na obecną sytuację pandemii jego ingres odbędzie się w późniejszym czasie.

Jak poinformował nowy ordynariusz diecezji, dzisiaj o godz. 12.00 w budynku świdnickiej kurii dokonało się kanoniczne, zgodne z przepisami Kodeksu Prawa Kanonicznego przekazanie urzędu. Biskup Mendyk podczas zorganizowanej kilkanaście minut później konferencji prasowej dziękował swojemu poprzednikowi, biskupowi Ignacemu Decowi za lata organizowania i posługiwania diecezji świdnickiej. List z gratulacjami przesłał prezydent RP Andrzej Duda.

Nowy biskup świdnicki wczoraj zamieszkał w Świdnicy. – Ten szczególny czas jest sprawdzianem misji Kościoła, ale też i sprawdzianem relacji społecznych – odpowiedział pytany o to, jakie najważniejsze zadania widzi na najbliższy czas. – Ujawnia się wiele pięknych inicjatyw w tym czasie i myślę, że na tym etapie to, co jest najważniejsze, to po prostu razem być i wspierać się nawzajem.

Nowy biskup świdnicki podkreślił, że zastał diecezję w bardzo dobrym stanie i zapowiedział kontynuację dzieła swojego poprzednika bp. Ignacego Deca. Pytany o organizację wyborów prezydenckich stwierdził, że zgadza się z opinią prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka:  – Powinny się odbyć w najlepszym czasie, by uchronić ludzi przed zagrożeniem, zwłaszcza tej epidemii.

Biskup Ignacy Dec pozostanie w Świdnicy. Zamierza więcej czasu poświęcać na modlitwę, czytanie i spisywanie refleksji.

***

Bp Marek Mendyk urodził się 18 marca 1961 roku w Głuszycy. Tam również uczęszczał do Szkoły Podstawowej Nr 2. Po jej ukończeniu rozpoczął naukę w Technikum Chemicznym w Żarowie. W 1981 roku po zdaniu egzaminu dojrzałości rozpoczął formację w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym oraz studia w Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. W 1987 roku ukończył studia uzyskując stopień magistra teologii z zakresu teologii pastoralnej. Święcenia prezbiteratu przyjął 23 maja 1987 roku w archikatedrze wrocławskiej z rąk ówczesnego metropolity wrocławskiego księdza Henryka Kardynała Gulbinowicza. Po święceniach pracował jako wikariusz w parafii pw. św. Jerzego w Dzierżoniowie.

W 1991 roku został skierowany na studia specjalistyczne w Instytucie Teologii Pastoralnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w zakresie: katechetyka. Studia te ukończył w dniu 21 marca 1995 roku obroną pracy doktorskiej pod tytułem: “Liturgiczny wymiar katechezy w świetle katechetycznych dokumentów Kościoła po Soborze Watykańskim II”. Po ustanowieniu przez papieża Jana Pawła II w 1992 roku diecezji legnickiej został inkardynowany do tejże diecezji.

Od roku 1995 pełnił funkcję dyrektora Wydziału Katechetycznego Legnickiej Kurii Biskupiej. Od tego czasu jest również wykładowcą katechetyki w Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu – studia w Legnicy. W latach 2001-2005 pełnił funkcję wicerektora Wyższego Seminarium Duchownego ds. studiów. W latach 2002-2006 był dyrektorem Diecezjalnego Centrum Edukacyjnego. 2 czerwca 2002 roku został uhonorowany godnością prałata – kapelana honorowego Ojca Świętego, a w roku 2004 włączony przez biskupa legnickiego do Kolegium Konsultorów Diecezji Legnickiej, Rady Kapłańskiej oraz Kapituły Katedralnej. W diecezji pełnił również funkcję wizytatora ds. nauczania religii i koordynatora fundacji “Dzieła Nowego Tysiąclecia”. W 2008 roku został mianowany przez biskupa legnickiego diecezjalnym duszpasterzem osób niepełnosprawnych oraz opiekunem duchowym Młodzieżowej Orkiestry Diecezji Legnickiej i asystentem kościelnym Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Młodzieżowej Orkiestry “Sursum corda” w Legnicy.

24 grudnia 2008 r. papież Benedykt XVI mianował ks. prałata Marka Mendyka biskupem pomocniczym diecezji legnickiej. Święcenia biskupie nominat przyjął dnia 31 stycznia 2009 roku (wspomnienie św. Jana Bosko) w katedrze legnickiej z rąk biskupa legnickiego Stefana Cichego. Współkonsekretorami byli: abp Marian Gołębiewski – metropolita wrocławski i bp Stefan Regmunt, biskup zielonogrsko-gorzowski. Jest m.in. przewodniczącym Komisji Wychowania Katolickiego.

/opr. mn/

Poprzedni artykułPamiętają o ratownikach
Następny artykułJaki jest zakres obowiązkowych szkoleń BHP dla pracowników?